ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ

การ​ควบคุม​ความเร็ว​ของ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ (Adaptive Cruise Control -ACC) สามารถ​ตั้ง​ค่า​ได้​ที่​ความเร็วต่างๆ

P5-1546-ACC hastighet

หมายเหตุ: ภาพประกอบ​จะ​แสดง​ตัวอย่าง​แบบ​คร่าวๆ เท่านั้น - รายละเอียด​อาจ​แตกต่าง​กัน​ไป​ใน​รถ​แต่​ละรุ่น

เปลี่ยน​ความเร็ว​ที่​บันทึก​ไว้​โดย​การ​กดปุ่ม (1) หรือ (3) บน​พวงมาลัย​เป็น​เวลา​สั้นๆ หรือ​กดค้างไว้:

  • ใช้ การ​กด​เป็น​เวลาสั้นๆ เพื่อ​ปรับความเร็ว +/- 5 กม./ชม. (+/- 5 ไมล์​ต่อชั่วโมง) สำหรับการ​กด​แต่​ละครั้ง
  • กด​ปุ่ม​ค้างไว้ เพื่อ​ปรับความเร็ว +/- 1 กม./ชม. (+/- 1 ไมล์​ต่อชั่วโมง) แล้ว ปล่อย เมื่อ​เครื่องหมาย​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ (4) อยู่​ที่​ความเร็ว​ที่ต้องการ

ค่า​เมื่อ​ทำ​การ​กด​ครั้ง​สุดท้าย​จะ​ถูก​บันทึก​ไว้​ในหน่วยความจำ

ถ้า​คนขับ​เพิ่ม​ความเร็ว​รถ​โดย​ใช้​คันเร่ง​ก่อนที่​จะ​กดปุ่ม บน​พวงมาลัย ความเร็ว​ที่​บันทึก​ไว้​จะ​เป็น​ความเร็ว​ของ​รถ​ในขณะ​ที่​กด​ปุ่ม โดย​เท้า​ของ​คนขับ​จะต้อง​อยู่​บน​คันเร่ง​ในขณะ​ที่​กดปุ่ม

การ​เพิ่ม​ความเร็ว​ชั่วคราว​ด้วย​การ​เหยียบ​คันเร่ง เช่น ในขณะ​ที่​ขับ​แซง​รถ​คัน​อื่น จะ​ไม่​มี​ผล​ต่อ​การ​ตั้ง​ค่า รถ​จะ​กลับไป​ใช้​ความเร็ว​ที่​บันทึก​ไว้​ล่าสุด​หลังจาก​ถอนคันเร่ง

ชุด​เกียร์อัตโนมัติ

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ สามารถ​ตาม​รถ​คัน​หน้า​ได้​ที่​ความเร็ว​ตั้งแต่​หยุดนิ่ง (0 กม./ชม.) จนถึง 200 กม./ชม. (125 ไมล์​ต่อชั่วโมง)

โปรด​สังเกต​ว่า ความเร็ว​ต่ำสุด​ที่ตั้ง​โปรแกรม​ได้​สำหรับ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติคือ 30 กม./ชม. (20 ไมล์​ต่อชั่วโมง) แม้ว่า​ระบบ​จะ​สามารถ​ตาม​รถ​คัน​อื่น​ที่​ลด​ความเร็ว​ลงจนถึง 0 กม./ชม.ได้ แต่​ก็​ไม่​สามารถเลือก/บันทึก​ความเร็ว​ที่​ต่ำกว่า 30 กม./ชม. (20 ไมล์​ต่อชั่วโมง) ได้

ความเร็ว​สูงสุด​ที่​สามารถ​เลือก​ได้คือ 200 กม./ชม. (125 ไมล์​ต่อชั่วโมง)

ชุด​เกียร์ธรรมดา

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​สามารถ​ตาม​รถ​คัน​หน้า​ได้​ตั้งแต่ความเร็ว 30 กม./ชม. (20 ไมล์​ต่อชั่วโมง) จนถึง 200 กม./ชม. (125 ไมล์​ต่อชั่วโมง)

ความเร็ว​ต่ำสุด​ที่​สามารถ​ตั้ง​โปรแกรม​ได้​สำหรับ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติคือ 30 กม./ชม. (20 ไมล์​ต่อชั่วโมง) - ความเร็ว​สูงสุดคือ 200 กม./ชม. (125 ไมล์​ต่อชั่วโมง)


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่