ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ

การ​ตั้ง​ค่า​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​สำหรับ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับอัตโนมัติ*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ (Adaptive Cruise Control -ACC) สามารถ​ตั้ง​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​ที่​แตกต่าง​กันได้

P5-1519-xc90H-Symbol DA

ท่าน​สามารถ​เลือก​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​จาก​รถ​คัน​หน้า​ได้​แตกต่าง​กัน​ห้า​ช่วง และ​จะ​แสดง​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​เป็น​เส้นแนวนอน 1-5 เส้น โดย​เมื่อ​จำนวน​เส้น​ยิ่ง​มาก​ขึ้น ระยะห่าง​ตาม​เวลา​ก็​จะ​ยิ่ง​มากขึ้น เส้น​หนึ่ง​เส้น​จะ​เท่ากับ​ระยะห่าง​จาก​รถ​คันหน้า ประมาณ 1 วินาที เส้น 5 เส้น จะ​เท่ากับระยะห่าง ประมาณ 3 วินาที

สัญลักษณ์​เดียวกัน​นี้​จะ​แสดง​ขึ้น​ด้วย​เมื่อ​การ​เตือน​ระยะห่าง​ทำงาน​อีกด้วย

บันทึก

เมื่อ​สัญลักษณ์​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​แสดง​รถ​สอง​คัน แสดงว่า ACC กำลัง​ตาม​รถ​คัน​หน้า​โดย​ใช้​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​ที่​กำหนด​ไว้ล่วงหน้า

เมื่อ​แสดง​รถ​เพียง​คัน​เดียว แสดง​ว่า​ไม่​มี​รถ​คัน​หน้า​อยู่​ในช่วง​ระยะห่าง​ที่เหมาะสม

P5-1519-xc90H-ACC avstånd

การ​ควบคุม​ระยะห่าง​ตามช่วงเวลา

ลด​ระยะห่าง​ตามช่วงเวลา
เพิ่ม​ระยะห่าง​ตามช่วงเวลา
การ​เตือนระยะห่าง

กดปุ่ม (1) หรือ (2) บน​พวงมาลัย​เพื่อ​เพิ่ม​หรือ​ลด​ระยะห่าง​ตามช่วงเวลา

ตัว​แสดงระยะห่าง (3) จะ​แสดง​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​ในปัจจุบัน

ใน​บาง​สถานการณ์ ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​จะ​ยอม​ให้​ระยะห่าง​ตาม​เวลา​แตกต่าง​กัน​อย่าง​เห็น​ได้​ชัด เพื่อให้​รถ​วิ่ง​ตาม​รถ​คัน​หน้า​ได้​อย่างราบรื่น ที่​ความเร็วต่ำ (ระยะ​ค่อนข้างสั้น) ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​จะ​เพิ่ม​ระยะห่าง​ตาม​เวลา​ขึ้นเล็กน้อย

โปรด​สังเกต​ว่า รอบ​เวลา​ที่​สั้น​จะ​ทำ​ให้​คนขับ​มี​ช่วงเวลา​การ​ตอบสนอง​และ​ตัดสินใจ​ดำเนินการ​ที่​สั้น ถ้า​เกิด​ปัญหา​ที่​ไม่​คาดคิดขึ้น

บันทึก

ใช้​เฉพาะ​ช่วงเวลา​ที่​กฎ​ข้อบังคับ​ของ​แต่​ละ​ประเทศ​กำหนด​ไว้เท่านั้น

ถ้า​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​ไม่​ตอบสนอง​เมื่อ​สั่งงาน อาจ​เนื่องจาก​ระยะทาง​จาก​รถ​คัน​หน้า​กำลัง​ยับยั้ง​ไม่ให้​มี​การ​เพิ่ม​ความเร็วรถ

ยิ่ง​ความเร็ว​สูง​เท่าใด ระยะทาง​ที่​คำนวณ​ได้​ใน​หน่วย​เมตร​สำหรับ​ช่วงเวลา​หนึ่ง​ก็​จะ​ยิ่ง​มาก​ขึ้นเท่านั้น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่