ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ

ระบบ​ช่วย​ขณะ​แซง​พร้อม​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ* หรือ Pilot Assist*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ (Adaptive Cruise Control - ACC) หรือ Pilot Assist สามารถ​ช่วยเหลือ​คนขับ​เมื่อ​แซง​รถ​คัน​อื่นได้

เมื่อ ACC หรือ Pilot Assist กำลัง​ขับ​ตามหลัง​รถ​อีก​คัน​หนึ่ง และ​คนขับ​แสดง​ความ​ต้องการ​ที่​จะ​แซง​โดย​การ​เปิด​ไฟเลี้ยวเฉพาะ​ไฟ​เลี้ยว​ซ้าย​เท่านั้น​สำหรับ​รถ​พวงมาลัย​ซ้าย หรือ​เฉพาะ​ไฟ​เลี้ยว​ขวา​เท่านั้น​สำหรับ​รถ​พวงมาลัยขวา ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติหรือ Pilot Assist จะ​ช่วย​โดย​การ​เร่ง​ความเร็ว​ของ​รถ​เพื่อ​เคลื่อน​ตัว​เข้า​หา​รถ​คัน​หน้า ก่อนที่​รถ​ของ​ท่าน​จะ​ถึง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​สำหรับแซง

จากนั้น ฟังก์ชัน​จะ​หน่วง​เวลา​การ​ลด​ความเร็ว​ลง เพื่อ​หลีกเลี่ยง​การ​เบรก​ก่อน​กำหนด​เมื่อ​รถ​ของ​ท่าน​เคลื่อนที่​เข้า​หา​รถ​ที่​ช้ากว่า

ฟังก์ชัน​จะ​ยังคง​ทำงาน​อยู่​จนกว่า​รถ​ของ​ท่าน​จะ​แซง​รถ​อีก​คัน​หนึ่ง​พ้นแล้ว

คำเตือน

พึง​ระลึก​ไว้​เสมอ​ว่า ฟังก์ชั่น​นี้​สามารถ​ทำงาน​ได้​ใน​สถานการณ์​อื่นๆ ด้วย​นอกเหนือไปจาก​ใน​ระหว่าง​การ​แซง เช่น เมื่อ​ใช้​ไฟ​เลี้ยว​เพื่อ​เปลี่ยน​ช่องทางการ​เดิน​รถ​หรือ​ออก​จาก​ถนน รถยนต์​จะ​เร่ง​ความเร็ว​ขึ้นชั่วขณะ

การ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ช่วย​ขณะแซง

สภาพ​ต่างๆ ต้อง​เป็นไป​ตาม​เงื่อนไข​ต่อไปนี้ ระบบ​ช่วย​ขณะ​แซง​จึง​จะทำงาน:

  • จะต้อง​มี​รถ​คัน​หนึ่ง​อยู่ด้านหน้า ("รถเป้าหมาย")
  • ความเร็ว​จะต้อง​มีค่าอย่างน้อย 70 กม./ชม. (43 ไมล์​ต่อชั่วโมง)
  • ความเร็ว​ที่​บันทึก​ไว้สำหรับ ACC หรือ Pilot Assist จะต้อง​สูง​พอ​สำหรับ​การ​แซง เพื่อให้​สามารถ​แซง​ได้​อย่างปลอดภัย

เปิด​ไฟเลี้ยว

ใช้​ไฟ​เลี้ยว​ซ้าย​ใน​รถ​พวงมาลัย​ซ้าย หรือ​ไฟ​เลี้ยว​ขวา​ใน​รถ​พวงมาลัยขวา

ระบบ​ช่วย​ขณะ​แซง​เริ่มต้น​ทำงานแล้ว

ข้อจำกัด

เมื่อ​ใช้​ระบบ​ช่วย​ขณะ​แซง คนขับ​ควร​เตรียมพร้อม​สำหรับ​สถานการณ์​ที่​อาจ​เปลี่ยนแปลง​ไป​ในทันที ใน​บาง​สถานการณ์ ระบบ​ช่วย​ขณะ​แซง​อาจ​เร่ง​ความเร็ว​โดย​ไม่​จำเป็นได้

ด้วย​สาเหตุ​นี้ จึง​ควร​หลีกเลี่ยง​สถานการณ์บางอย่าง ตัวอย่าง​ของ​สถานการณ์​เหล่านี้ได้แก่:

  • เมื่อ​รถ​กำลัง​เคลื่อนที่​เข้า​ใกล้​ถนน​ที่​เป็น​ทางออก เพื่อ​เลี้ยว​ออก​ใน​ทิศทาง​เดียวกับ​ทิศทาง​ที่​โดย​ปกติ​จะ​ใช้​สำหรับ​การแซง
  • รถ​คัน​หน้า​ลด​ความเร็ว​ลง​ก่อนที่​รถ​ของ​ท่าน​จะ​เข้า​สู่​ช่อง​ทางเดิน​รถ​สำหรับแซง
  • การจราจร​ใน​ช่องทางเดิน​รถ​สำหรับ​แซง​เคลื่อนที่​ช้ากว่า
  • เมื่อ​กำลัง​ขับ​รถ​ที่​ออกแบบ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​ช่องทางเดิน​รถ​ด้านขวา​ใน​ประเทศ​ที่​ขับ​ขี่​ใน​ช่องทางเดิน​รถด้านซ้าย (หรือกลับกัน)

สถานการณ์​ใน​ลักษณะ​นี้​สามารถ​หลีกเลี่ยง​ได้​โดย​การ​ตั้งให้ ACC หรือ Pilot Assist อยู่​ใน​โหมดส​แตนด์​บาย​เป็น​การชั่วคราว


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่