ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ *

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ (Adaptive Cruise Control - ACC) จะ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​รักษา​ความเร็ว​ที่​คงที่​ร่วมกับ​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​จาก​รถ​คัน​หน้าที่​เลือก​ไว้ล่วงหน้า

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​ช่วย​ให้​คนขับ​ผ่อน​คลาย​มาก​ยิ่งขึ้น​ใน​การ​ขับ​รถ​ทางไกล​บน​ทาง​ด่วน และ​บน​ถนน​สาย​หลัก​ที่​เป็น​ทางตรง​ใน​สภาพ​การจราจร​ที่คล่องตัว

P5-1507-CitySafety Princip

กล้อง​และ​ชุด​เรดาร์​จะ​วัด​ระยะห่าง​จาก​รถ​คันหน้า

หมายเหตุ: ภาพประกอบ​จะ​แสดง​ตัวอย่าง​แบบ​คร่าวๆ เท่านั้น - รายละเอียด​อาจ​แตกต่าง​กัน​ไป​ใน​รถ​แต่​ละรุ่น

คนขับ​เลือก​ความเร็ว​และ​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​จาก​รถ​คัน​หน้า​ตามที่ต้องการ ถ้า​กล้อง​และ​ชุด​เรดาร์​ตรวจ​พบ​รถ​ที่​ขับ​ช้า​กว่า​อยู่​ด้านหน้า​รถ​ของ​ท่าน ความเร็ว​จะ​ถูก​ปรับ​โดย​อัตโนมัติ​ตาม​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​ที่ตั้ง​ไว้​ในรถ รถ​จะ​กลับไป​ใช้​ความเร็ว​ที่​เลือก​ไว้​หลังจาก​ถนน​ว่าง​อีก​ครั้งหนึ่ง

คำเตือน

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​เป็น​ระบบ​ช่วยเหลือ​อย่าง​หนึ่ง ซึ่ง​อาจ​ไม่​สามารถ​ทำงาน​ได้​ใน​สภาพการจราจร​, สภาพ​อากาศ และ​สภาพ​ถนน​บางรูปแบบ

คนขับ​จะต้อง​สังเกต​สภาพ​การจราจร​อยู่​ตลอดเวลา และ​เข้า​แทรก​การ​ทำงาน​ถ้า​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​ไม่​รักษา​ความเร็ว​หรือ​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​ที่เหมาะสม

โปรด​อ่าน​ส่วน​ทุก​ส่วน​ที่​มี​เนื้อหา​เกี่ยวกับ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ เพื่อ​ศึกษา​เกี่ยวกับ​ข้อจำกัด​ต่างๆ ของ​ระบบ​ที่​คนขับ​ควร​ทราบ​ก่อนที่​จะ​ใช้​งาน​ฟังก์ชั่นนี้

คนขับ​เป็น​ผู้​ที่​รับผิดชอบ​ต่อ​การ​รักษา​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​และ​ความเร็ว​รถ​ที่​เหมาะสม​อยู่​เสมอ ถึงแม้ว่า​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​จะ​ทำงาน​อยู่​ก็ตาม

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​จะ​ควบคุม​ความเร็ว​ด้วย​การ​เร่ง​ความเร็ว​และ​การเบรก เบรก​อาจ​ส่ง​เสียง​เบาๆ เมื่อ​มี​การ​ใช้​เบรก​เพื่อ​ปรับ​ความเร็ว​ซึ่ง​ถือ​เป็น​เรื่องปกติ

จุดประสงค์​ของ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​ก็​คือ เพื่อ​ควบคุม​ความเร็ว​อย่าง​นิ่มนวล ใน​สถานการณ์​ที่​จำเป็นต้อง​เบรก​กะทันหัน คนขับ​จะต้อง​ทำ​การ​เบรก​ด้วยตนเอง กรณี​นี้​ใช้​เมื่อ​ความ​แตกต่าง​ของ​ความเร็ว​สูง หรือ​เมื่อ​รถ​คัน​หน้า​เบรก​อย่างกะทันหัน เนื่องจาก​ข้อจำกัด​ของ​ชุด​เรดาร์ จึง​อาจ​มี​การ​เบรก​โดย​ไม่ได้​คาด​ไว้​หรือ​อาจ​ไม่​มี​การ​เบรก​เลย​ก็ได้

จุดประสงค์​ของ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​ก็​คือ เพื่อ​ขับ​ตาม​รถ​คัน​หน้า​ใน​ช่องทางเดิน​รถ​ช่อง​เดียวกัน​ที่​ระยะห่าง​ที่​คนขับ​ตั้งไว้ ถ้า​ชุด​เรดาร์​ตรวจ​ไม่​พบว่า​มี​รถ​ใดๆ อยู่​ด้านหน้า รถ​จะ​รักษา​ความเร็ว​ไว้​ที่​ระดับ​ที่​คนขับ​ได้​ตั้ง​ค่า​และ​บันทึกไว้ รวมถึง​ใน​กรณี​ที่​ความเร็ว​ของ​รถ​คัน​หน้า​เพิ่มขึ้น และ​สูง​กว่า​ความเร็ว​ที่​บันทึก​ไว้ด้วย

สิ่ง​ต่อไปนี้​ใช้​สำหรับ​สำหรับ​รถ​ที่​ใช้​กระปุก​เกียร์อัตโนมัติ:

  • ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ สามารถ​ตาม​รถ​คัน​หน้า​ได้​ที่​ความเร็ว​ตั้งแต่​หยุดนิ่ง (0 กม./ชม.) จนถึง 200 กม./ชม. (125 ไมล์​ต่อชั่วโมง)

สิ่ง​ต่อไปนี้​ใช้​สำหรับ​รถ​ที่​ใช้​กระปุก​เกียร์ธรรมดา:

  • ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​สามารถ​ตาม​รถ​คัน​หน้า​ได้​ตั้งแต่ความเร็ว 30 กม./ชม.(20 ไมล์​ต่อชั่วโมง) จนถึง 200 กม./ชม.(125 ไมล์​ต่อชั่วโมง)

คำเตือน

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​รถ​อัตโนมัติ​แบบ​ดัดแปลง​ไม่ใช่​ระบบ​หลีกเลี่ยง​การชน คนขับ​จะต้อง​ทำ​การ​ควบคุม​การ​ขับ​ขี่​เอง​หาก​ระบบ​ตรวจ​ไม่​พบ​รถ​คันหน้า

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​รถ​อัตโนมัติ​แบบ​ดัดแปลง​จะ​ไม่​เบรก​ให้กับ​คน​หรือ​สัตว์ หรือ​ให้กับ​ยาน​ยนต์​ขนาด​เล็ก เช่น มอเตอร์ไซค์ และจักรยาน หรือ​รถ​พ่วง​ต่ำ รถ​ที่​แล่น​ใกล้​เข้า​มา รถ​และ​วัตถุ​ที่​เคลื่อนที่​ช้า​หรือ​หยุด​นิ่ง​อยู่​กับที่

ห้าม​ใช้​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​ใน​สภาพ​การ​ขับ​ขี่​บางอย่าง เช่น การจราจร​ในเมือง​, บริเวณ​ทางแยก​, บน​ผิว​ถนน​ที่ลื่น​, ถนน​มี​น้ำ​ขัง​หรือ​มี​หิมะ​ละลาย​เป็น​โคลน​อยู่​บน​ถนน​เป็น​จำนวนมาก​, ในขณะ​ที่ฝน/หิมะ​ตกหนัก​, ในขณะ​ที่​ทัศน​วิสัย​การ​ขับ​ขี่​ไม่ดี​, บน​ถนน​คด​เคี้ยว หรือ​ถนน​ลื่น เป็นต้น

สำคัญ

การ​บำรุงรักษา​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​รถ​อัตโนมัติ​แบบ​ดัดแปลง​ต้อง​ดำเนินการ​โดย​ศูนย์บริการ​เท่านั้น ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

ภาพรวม

ตัวควบคุม

P5-1617-ACC reglage

ปุ่ม​และ​สัญลักษณ์​ของฟังก์ชัน

หมายเหตุ: ภาพประกอบ​จะ​แสดง​ตัวอย่าง​แบบ​คร่าวๆ เท่านั้น - รายละเอียด​อาจ​แตกต่าง​กัน​ไป​ใน​รถ​แต่​ละรุ่น

เพิ่ม​ความเร็ว​ที่​บันทึก​ไว้ หรือ​สั่งงาน​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​อีก​ครั้ง แล้ว​ใช้​ความเร็ว​และ​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​ที่​บันทึก​ไว้ต่อ
สั่งงาน​หรือ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ และ​บันทึก​ความเร็วปัจจุบัน
ลด​ความเร็ว​ที่​บันทึกไว้
เพิ่ม​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​จาก​รถ​คันหน้า
ลด​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​จาก​รถ​คันหน้า
ตัว​แสดง​รถเป้าหมาย: ACC ตรวจ​พบ​รถ​เป้าหมาย​และ​กำลัง​ตาม​รถ​เป้าหมาย​อยู่​โดย​ใช้​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​ที่ตั้ง​ไว้ล่วงหน้า
สัญลักษณ์​สำหรับ​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​จาก​รถ​คันหน้า

ใน​รถ​ที่​มี​ออปชั่น​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ คนขับ​สามารถ​เปลี่ยนระหว่าง CC กับ ACC ได้ - โปรด​ดูที่ "เปลี่ยน​ระหว่าง​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​กับ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ"

จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

P5-1507-ACC Mätargrafik

การ​ระบุความเร็ว

หมายเหตุ: ภาพประกอบ​จะ​แสดง​ตัวอย่าง​แบบ​คร่าวๆ เท่านั้น - รายละเอียด​อาจ​แตกต่าง​กัน​ไป​ใน​รถ​แต่​ละรุ่น

ความเร็ว​ที่​บันทึกไว้
ความเร็ว​ของ​รถ​คันหน้า
ความเร็ว​ใน​ปัจจุบัน​ของ​รถ​ของท่าน

ใน​การ​ดู​ชุด​ของ​สัญลักษณ์​ต่างๆ ที่​ขึ้นกับ​สภาพ​การจราจร โปรด​ดู​ในส่วน "สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ"

การ​เตือน​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การชน

P5-1617-v54x-CitySafety Princip m Koll-varning

เสียง​และ​สัญลักษณ์​สำหรับ​การ​เตือน​การชน

หมายเหตุ: ภาพประกอบ​จะ​แสดง​ตัวอย่าง​แบบ​คร่าวๆ เท่านั้น - รายละเอียด​อาจ​แตกต่าง​กัน​ไป​ใน​รถ​แต่​ละรุ่น

สัญญาณเสียง​เตือน​ใน​กรณี​ที่​ที่​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การชน
สัญญาณ​เตือน​ใน​กรณี​ที่​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การชน
การ​วัด​ระยะห่าง​ด้วย​ชุด​กล้อง​และเรดาร์

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​ใช้​ความสามารถ​ใน​การ​เบรก​ของ​เบรก​เท้าที่ประมาณ 40% ถ้า​รถ​ต้องการ​แรง​เบรก​ที่​มาก​เกิน​กว่า​ความสามารถ​ของ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ และ​คนขับ​ไม่​ทำ​การ​เบรก ระบบ​จะ​สั่งงาน​ไฟ​เตือน​และ​เสียง​เตือน เพื่อ​เตือน​ให้​คนขับ​ทราบ​ว่า​จำเป็นต้อง​เข้า​แทรก​การ​ทำงานในทันที

คำเตือน

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​จะ​เตือน​เกี่ยวกับ​รถ​คัน​อื่น​เฉพาะ​เมื่อ​ชุดเร​ดาห์​ของ​ระบบ​เอง​ตรวจจับ​รถ​คัน​อื่น​ได้​เท่านั้น ด้วย​เหตุ​นี้ จึง​อาจ​ไม่​มี​การ​เตือน​หรือ​การ​เตือน​อาจ​ล่าช้าได้ ห้าม​รอ​สัญญาณ​เตือน​โดย​ไม่​ทำ​การ​เบรก​เมื่อจำเป็น

จอแสดงผล​บน​กระจกหน้า*

P5-1507 HUD collision warning

สัญลักษณ์​สำหรับ​การ​เตือน​การ​ชน​บน​กระจกหน้า

หมายเหตุ: ภาพประกอบ​จะ​แสดง​ตัวอย่าง​แบบ​คร่าวๆ เท่านั้น - รายละเอียด​อาจ​แตกต่าง​กัน​ไป​ใน​รถ​แต่​ละรุ่น

ถ้า​รถ​มี​จอแสดงผล​บน​กระจก​หน้า​ติดตั้ง​อยู่ การ​เตือน​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​กระจก​หน้า​โดย​ใช้​การ​กะพริบสัญลักษณ์

บันทึก

ข้อมูล​บน​กระจก​หน้า​อาจ​มองเห็น​ได้​ยาก​เมื่อ​มี​แสงแดด​จัด​และ​เมื่อ​คนขับ​สวม​แว่น​กันแดด


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่