น้ำมันเชื้อเพลิง

ถัง​ที่​ว่าง​เปล่า​และ​เครื่องยนต์ดีเซล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

หลังจาก​ที่​เครื่องยนต์​ดับ​เนื่องจาก​ขาด​น้ำมัน​เชื้อเพลิง ระบบ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ต้อง​ใช้​เวลา​สักครู่​หนึ่ง​ใน​การตรวจสอบ

ก่อนที่​จะ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​หลังจาก​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ดีเซล ให้​ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​จะต้อง​อยู่​ภายในรถ
  2. หมุน​ตำแหน่ง​สวิตช์​กุญแจ​ของ​รถ​ให้​อยู่​ที่ตำแหน่ง II - บิด​ปุ่ม​สตาร์ต​ไปที่ START โดย​ไม่​ต้อง​เหยียบ​แป้น​เบรก และ​ค้าง​ปุ่ม​ไว้​ที่ตำแหน่ง START เป็นเวลาประมาณ 4 วินาที จากนั้น​ให้​ปล่อย​ปุ่ม ซึ่ง​ปุ่ม​จะ​กลับไป​ยัง​ตำแหน่ง​เริ่มต้น​โดยอัตโนมัติ
  3. รอ​ประมาณ​หนึ่งนาที
  4. ใน​การ​สตาร์ตเครื่องยนต์: เหยียบ​แป้น​เบรก​แล้ว​หมุน​ปุ่ม​สตาร์ต​ไป​ที่ตำแหน่ง START อีกครั้ง

บันทึก

ก่อน​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ใน​กรณี​ที่​มี​เชื้อเพลิง​ไม่เพียงพอ:

  • หยุด​รถ​บน​พื้นที่​ราบ​มาก​ที่สุด มี​ความ​เสี่ยง​ที่​จะ​มี​ฟองอากาศ​ใน​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​หาก​รถ​อยู่​ใน​ลักษณะ​ลาดเอียง

สิ่ง​ที่​ต้อง​ระลึก​ถึง​อยู่​เสมอ​เมื่อ​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​โดย​ใช้​ถัง​บรรจุ​น้ำมันเชื้อเพลิง

เมื่อ​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ด้วย​ถัง​บรรจุ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง ให้​ใช้​กรวย​ซึ่ง​อยู่​ที่​ใต้​ฝา​ปิด​ช่อง​สัมภาระ​ที่​พื้น​ใน​บริเวณ​ที่​เก็บสัมภาระ ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า ท่าน​ได้​สอด​ส่วน​คอ​ของ​กรวย​เข้า​ใน​ท่อ​เติม​น้ำมัน​อย่าง​แน่น​หนาแล้ว ท่อ​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​จะ​มี​ฝา​ปิด​ที่​เปิด​ออก​ได้ ซึ่ง​ท่าน​จะต้อง​สอด​ส่วน​คอ​ของ​กรวย​ผ่าน​เลย​ฝา​ปิด​เข้า​ไป​ก่อน​เริ่มทำ​การ​เติมน้ำมัน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่