โหมด​การ​ขับขี่

ขับเคลื่อน ECO

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

โหมด Driving mode ECO จะ​ปรับ​ลักษณะ​การ​ขับ​ขี่​ของ​รถ​ให้​เหมาะสม​ที่สุด เพื่อให้​มี​การ​ขับ​ขี่​ที่​ประหยัด​เชื้อเพลิง และ​คำนึงถึง​สิ่งแวดล้อม​มากขึ้น

ใช้​โหมด​การ​ขับ​ขี่​โหมด​นี้​เพื่อ​ประหยัด​เชื้อเพลิง​และ​รักษาสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ​ต่อไปนี้​ได้รับ​การ​ปรับ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​แบบประหยัด (Eco):

 • จุด​เปลี่ยน​เกียร์​ของ​กระปุกเกียร์

  เฉพาะ​รถ​ที่​มี​กระปุก​เกียร์​อัตโนมัติเท่านั้น

 • การ​จัดการ​เครื่องยนต์​และ​การ​ตอบสนอง​ของคันเร่ง
 • ฟังก์ชั่น​การ​เคลื่อนที่​ด้วย​แรง​เฉื่อยของ Eco Coast

  เฉพาะ​รถ​ที่​มี​กระปุก​เกียร์​อัตโนมัติเท่านั้น

  จะ​ทำงาน และ​การ​เบรก​ด้วย​เครื่องยนต์​จะ​หยุด​ทำงาน เมื่อ​ปล่อย​คันเร่ง​ที่​ความเร็วระหว่าง 65 ถึง 140 กม./ชม.(40 ถึง 87 ไมล์​ต่อชั่วโมง)
 • การ​ตั้ง​ค่า​บางอย่าง​ของ​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ทำงาน​ด้วย​กำลัง​ที่​ลดลง​หรือ​หยุดทำงาน
 • จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​แสดง​ข้อมูล​ใน​เกจวัด ECO ซึ่ง​ช่วย​ให้​การ​ขับ​ขี่​เป็น​มิตร​ต่อ​สิ่งแวดล้อม​มาก​ขึ้น และ​ประหยัด​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​มากขึ้น

การ​เลือกโหมด ECO

โหมด Eco จะ​หยุด​ทำงาน​เมื่อ​ดับ​เครื่องยนต์ และ​จะต้อง​สั่งงาน​ใน​แต่​ละ​ครั้ง​ที่​สตาร์ตเครื่องยนต์ จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะแสดง ECO เมื่อ​ฟังก์ชัน​นี้ทำงาน

เมื่อ​มี​ระบบ​ควบคุม​โหมด​การ​ขับขี่*

P5-1507-drive mode scroll wheel

กด​ตัว​ควบคุม​โหมด​การ​ขับขี่ DRIVE MODE

เมนู​แบบ​ผุด​ขึ้น​จะ​เปิด​ขึ้น​ใน​จอแสดงผลส่วนกลาง

หมุน​ปุ่ม​หมุน​ขึ้น​ด้านบน​หรือ​ลง​ด้านล่าง​จนกระทั่ง​โหมด​การ​ขับ​ขี่​ที่​ต้องการ​ถูก​ทำ​เครื่องหมายไว้

กด​ตัว​ควบคุม​โหมด​การ​ขับ​ขี่​หรือ​กด​โดยตรง​บน​หน้าจอ​สัมผัส เพื่อ​ยืนยัน​การเลือก

ใน​มุมมอง​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

P5-1507-icon ECO drive mode

รถ​ที่​ไม่​มี​ตัว​ควบคุม​โหมด​การ​ขับ​ขี่​จะ​มี​ปุ่ม​ฟังก์ชั่นสำหรับ Driving mode ECO อยู่​ใน​มุมมอง​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

กด​ปุ่ม​เพื่อ​สั่งงานฟังก์ชัน

ไฟ​แสดง​ใน​ปุ่ม​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​ฟังก์ชันทำงาน

ฟังก์ชั่น​การ​เคลื่อนที่​ด้วย​แรงเฉื่อย Eco Coast

เฉพาะ​รถ​ที่​มี​กระปุก​เกียร์​อัตโนมัติเท่านั้น

ฟังก์ชัน​การ​เคลื่อนที่​ด้วย​แรงเฉื่อย Eco Coast จะ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​เบรก​ด้วย​เครื่องยนต์ ซึ่ง​ส่งผล​ให้​พลังงาน​จลน์​ของ​รถยนต์​ถูก​นำไปใช้​ใน​การ​เคลื่อนที่​ด้วย​ความ​เฉื่อย​เป็น​ระยะทางไกลขึ้น เมื่อ​คนขับ​ปล่อย​คันเร่ง ชุด​เกียร์​จะ​ถูก​ปลด​ออก​จาก​เครื่องยนต์​โดย​อัตโนมัติ ส่งผล​ให้​ความเร็ว​รอบ​เครื่อง​ลดลง​ไป​ที่​ความเร็ว​รอบ​เดิน​เบา ซึ่ง​ทำ​ให้​ความ​สิ้นเปลืองลดลง

ฟังก์ชัน​นี้​เหมาะ​สำหรับ​การ​ใช้​งาน​เมื่อ​รถ​สามารถ​ไหล​ต่อ​ได้​เป็น​ระยะทางไกล เช่น เมื่อ​ถนน​ลาด​เอียง​ลง​เล็กน้อย หรือ​เมื่อ​คาด​ว่า​จะ​มี​การ​ลด​ความเร็ว​เมื่อ​เข้า​สู่​เขต​ที่​มี​การ​จำกัดความเร็ว

การ​สั่งงาน​ฟังก์ชัน​การ​เคลื่อนที่​ด้วย​แรงเฉื่อย

ฟังก์ชัน​จะ​ทำงาน​เมื่อ​ปล่อย​คันเร่ง​ออก​จน​สุด ร่วมกับ​พารามิเตอร์ต่อไปนี้:

 • โหมด​การ​ขับขี่ Eco ทำงาน
 • คัน​เกียร์​อยู่​ที่ตำแหน่ง D
 • ความเร็ว​อยู่ในช่วงประมาณ 65-140 กม./ชม.(40-87 ไมล์​ต่อชั่วโมง)
 • ความ​ลาด​เอียง​ของ​ถนน​ลง​เขา​ไม่​เกินกว่าประมาณ 6%

จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับแสดง COASTING เมื่อ​ใช้​ฟังก์ชัน​การ​เคลื่อนที่​ด้วย​แรงเฉื่อย

ข้อจำกัด

ฟังก์ชัน​การ​เคลื่อนที่​ด้วย​แรง​เฉื่อย​จะ​ไม่​พร้อม​ใช้​งาน ถ้า:

 • อุณหภูมิ​ของ​เครื่องยนต์ และ/หรือ ชุด​เกียร์​ไม่​อยู่​ในช่วง​อุณหภูมิ​ทำงานปกติ
 • สั่งงาน​ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่
 • คัน​เกียร์​ถูก​เลื่อน​ออก​จากตำแหน่ง D และ​ตำแหน่ง​เกียร์ธรรมดา
 • ความเร็ว​อยู่​นอกช่วงประมาณ 65-140 กม./ชม.(40-87 ไมล์​ต่อชั่วโมง)
 • ความ​ลาด​ชัน​ของ​ถนน​ลง​เขา​เกินกว่าประมาณ 6%
 • มี​การ​เปลี่ยน​เกียร์​แบบ​เกียร์​ธรรมดา​โดย​ใช้​แป้น​เปลี่ยน​เกียร์​ที่พวงมาลัย*

การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​และ​การ​ปิด​ฟังก์ชัน​การ​เคลื่อนที่​ด้วย​แรงเฉื่อย

ใน​บาง​สถานการณ์ อาจ​จำเป็นต้อง​ยกเลิก​การ​ทำงาน​หรือ​ปิด​ฟังก์ชัน​นี้​เพื่อ​ใช้​การ​เบรก​ด้วยเครื่องยนต์ ตัวอย่าง​ของ​สถานการณ์​ใน​ลักษณะ​นี้ เช่น เมื่อ​อยู่​บน​ทาง​ลาด​ลง​เขา หรือ​ก่อนที่​จะ​ควบคุม​รถ​เพื่อ​แซง​ใน​ระยะประชิด - เพื่อให้​สามารถ​ขับ​ขี่​ได้​อย่าง​ปลอดภัยที่สุด

ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​การ​เคลื่อนที่​ด้วย​แรง​เฉื่อย​ด้วย​วิธีต่อไปนี้:

 • เหยียบ​คันเร่ง​หรือ​แป้นเบรก
 • เลื่อน​คัน​เกียร์​ไป​ที่​ตำแหน่ง​การ​เปลี่ยน​เกียร์​แบบ​เกียร์ธรรมดา
 • การ​เปลี่ยน​เกียร์​ด้วย​แป้น​เปลี่ยน​เกียร์​ที่พวงมาลัย*

ปิด​ฟังก์ชัน​การ​เคลื่อนที่​ด้วย​แรง​เฉื่อย​ด้วย​วิธีต่อไปนี้:

 • เปลี่ยน​โหมด​การ​ขับขี่* หรือปิด Driving mode ECO ใน​มุมมอง​ฟังก์ชัน​การทำงาน

ถึงแม้ว่า​จะ​ไม่​มี​ฟังก์ชัน​การ​เคลื่อนที่​ด้วย​แรง​เฉื่อย รถ​ก็​สามารถ​ไหล​ต่อ​เป็น​ระยะทาง​สั้นๆ ได้ ซึ่ง​ช่วย​ลด​ความ​สิ้นเปลือง​ให้น้อยลง อย่างไร​ก็​ตาม เพื่อ​การ​ประหยัด​น้ำมัน​สูงสุด การ​สั่งงาน​ฟังก์ชัน​การ​เคลื่อนที่​ด้วย​แรง​เฉื่อย​จะ​เป็น​การ​ดี​ที่สุด เพื่อให้​รถ​สามารถ​ไหล​ต่อ​ได้​เป็น​ระยะทางไกลขึ้น

เกจวัด ECO ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

เกจวัด ECO จะ​ระบุ​ว่า​การ​ขับ​ขี่​เป็น​การ​ขับ​ขี่​ที่​ประหยัด​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​มาก​น้อยเพียงใด:

 • เมื่อ​ขับ​ขี่​อย่าง​ประหยัด​น้ำมัน​เชื้อเพลิง เกจ​วัด​จะ​แสดง​ค่า​ต่ำ โดย​เข็ม​ชี้​จะ​อยู่​ในช่วง​สีเขียว
 • เมื่อ​ขับ​ขี่​อย่าง​ไม่​ประหยัด​น้ำมัน​เชื้อเพลิง เช่น ใน​ระหว่าง​การ​เบรก​อย่าง​แรง หรือ​การ​เร่ง​ความเร็ว​อย่าง​รวดเร็ว เกจ​วัด​จะ​แสดง​ค่าสูง

เกจวัด ECO ยัง​มี​ตัว​แสดง​เพื่อ​แสดง​ว่า​คนขับ​ที่​ดี​จะ​ขับ​ขี่​อย่างไร​ใน​สถานการณ์​เดียวกันนี้ กรณี​นี้​จะ​ระบุ​โดย​ใช้​เข็ม​ชี้​เข็ม​สั้น​บน​เกจวัด

P5-1546-XC90- Eco guide in driver display 12 inch

เกจวัด Eco บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับขนาด 12 นิ้ว

P5-1546-XC90-Eco guide in 8 inch driver display

เกจวัด Eco บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับขนาด 8 นิ้ว

ระบบ​ควบคุม​สภาพอากาศ ECO

ใน​โหมด​การ​ขับขี่ Eco การ​ควบคุม​สภาพ​อากาศแบบ ECO ภายใน​ห้อง​โดยสาร​จะ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เพื่อ​ลด​ความ​สิ้นเปลือง​พลังงาน​ให้น้อยลง

บันทึก

เมื่อฟังก์ชัน ECO ทำงาน พารามิเตอร์​หลาย​ตัว​ใน​การ​ตั้ง​ค่า​ของ​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​จะ​เปลี่ยนไป และ​การ​ทำงาน​ของ​อุปกรณ์​ไฟฟ้า​หลาย​ตัว​จะลดลง การ​ตั้ง​ค่า​บางอย่าง​สามารถ​รี​เซ็ต​ใน​แบบ​แมน​นวล​ได้ แต่​จะ​สามารถ​กลับมา​ทำงาน​อย่าง​เต็ม​รูปแบบ​ได้​โดย​การ​ปิดฟังก์ชั่น ECO หรือ​การ​ปรับ​โหมด​การ​ขับขี่ Individual* ด้วย​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​สภาพ​อากาศ​เต็ม​รูปแบบเท่านั้น

ใน​กรณี​ที่​มอง​ผ่าน​กระจก​ได้​ยาก​เนื่องจาก​กระจก​เป็น​ฝ้า ให้​กด​ปุ่ม​สำหรับ​การ​ไล่​ฝ้า​ระดับ​สูงสุด​ซึ่ง​มี​การ​ทำงานปกติ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่