ศึกษาคู่มือของคุณ

V90
2017

3 ผลลัพธ์

Start/Stop

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน Start/Stop จะ​ดับ​เครื่องยนต์​ชั่วคราว​เมื่อ​รถ​หยุด​อยู่​กับ​ที่ เช่น เมื่อ​จอด​รอ​สัญญาณ​ไฟ​จราจร หรือ​ใน​สภาพ​การจราจร​ที่​หนาแน่น เป็น​ต้น และ​จะ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​อีก​ครั้ง​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​เริ่ม​เดินทางต่อ

เงื่อนไข​สำหรับฟังก์ชัน Start/Stop

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เพื่อให้ฟังก์ชัน Start/Stop สามารถ​ทำงาน​ได้ สภาพ​ต่างๆ ต้อง​เป็นไป​ตาม​เงื่อนไข​จำนวนหนึ่ง

การ​ใช้ฟังก์ชัน Start/Stop

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน Start/Stop จะ​ดับ​เครื่องยนต์​เป็น​การ​ชั่วคราว​เมื่อ​จอด​อยู่​กับ​ที่ จากนั้น​จะ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​ขึ้น​อีก​ครั้ง​เมื่อ​เริ่ม​เดินทางต่อ