คำนำ

ข้อมูล​สำคัญ​เกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม​, อุปกรณ์​พิเศษ และ​ซอค​เก็ต​สำหรับ​การ​ตรวจหาข้อบกพร่อง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​เชื่อมต่อ​และ​การ​ติดตั้งอุปกรณ์เสริม​, อุปกรณ์​พิเศษ หรือ​เครื่องมือ​ตรวจหาข้อบกพร่อง/ซอฟต์แวร์​อย่าง​ไม่​ถูกต้อง อาจ​ส่งผล​เสีย​กับ​ระบบ​อิเล็กทรอนิกส์​ของรถ

อุปกรณ์เสริม​บางอย่าง​จะ​ทำงาน​ได้​เฉพาะ​เมื่อ​มี​การ​ติดตั้ง​ซอฟต์แวร์​ที่​เกี่ยวข้อง​ลง​ใน​ระบบ​คอมพิวเตอร์​ของ​รถ​แล้วเท่านั้น วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ติดต่อ​กับ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็น​ทางการ​เสมอ ก่อนที่​จะ​ติดตั้ง​อุปกรณ์เสริม​ซึ่ง​ต้อง​เชื่อมต่อ​เข้า​กับ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ หรือ​อาจ​ส่งผล​กระทบ​ต่อ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของรถ

การ​เชื่อมต่อ​อุปกรณ์​เข้า​กับ​ซอค​เก็ต​การ​ตรวจหา​ข้อบกพร่อง​ของรถ

คำเตือน

วอล​โว่​จะ​ไม่​รับผิดชอบ​ต่อ​ผล​สืบเนื่อง​ที่​เกิดขึ้น​ใน​กรณี​ที่​มี​การ​เชื่อมต่อ​อุปกรณ์​ซึ่ง​ไม่ได้​รับ​อนุญาต​เข้า​กับ​ปลั๊ก​เชื่อมต่อ​ข้อมูล​ของรถ (On-Board-Diagnostics (OBD-II))

P5-1519 OBD connector

ซอค​เก็ต​การ​ตรวจหา​ข้อบกพร่อง​จะ​อยู่​ใต้​แผง​คอนโซล​หน้า ที่​ด้าน​เดียวกับพวงมาลัย


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่