คำนำ

คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​และสิ่งแวดล้อม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับ​พิมพ์​จะ​ใช้​กระดาษ​จาก​ป่า​ไม้​ที่​ได้รับ​การควบคุม

สัญลักษณ์ Forest Stewardship Council (FSC) ® เป็น​การ​แสดง​ว่า เยื่อ​กระดาษ​ที่​ใช้​ใน​การ​ผลิต​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับ​พิมพ์​มา​จาก​ป่า​ไม้​ที่​ได้รับ​การ​รับรองจาก FSC® หรือ​แหล่ง​ทรัพยากร​ควบคุม​แหล่งอื่น

P5-1507-Logotype for Mixed sources-FSC certification

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่