คำนำ

นี่​คือ​วิธีการ​ค้นหา​ข้อมูล​สำหรับ​เจ้าของรถ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ข้อมูล​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​มี​ให้บริการ​ใน​รูปแบบ​ผลิตภัณฑ์​หลาย​รูปแบบ ทั้ง​ใน​แบบดิ​จิทัล​และ​แบบพิมพ์ คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​จะ​มี​อยู่​บน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ของรถ​, ใน​รูปแบบ​ของ​แอพ​สำหรับ​อุปกรณ์​แบบ​พกพา และ​บน​ไซต์​การ​สนับสนุนของ Volvo Cars ใน​ลิ้นชัก​เก็บ​ของ​หน้า​รถ​จะมี Quick Guide และ​เอกสาร​ข้อมูล​เสริม​สำหรับ​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ ซึ่ง​มี​ข้อมูล​จำเพาะ​และ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ฟิวส์ รวมถึงข้อมูล​อื่นๆ อีกมากมาย ท่าน​สามารถ​สามารถ​สั่งซื้อ​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​แบบ​พิมพ์ได้

P5-16w17-Overview owners information

จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ของรถ

ใน​ตลาด​ที่​ไม่​มี​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​บน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง คู่มือ​แบบ​พิมพ์​ฉบับ​สมบูรณ์​จะ​จัด​มา​ให้​พร้อม​กับรถ

P5-16w17- Overview OM outputs - onboard - circle

บน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง ให้​ลาก​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​ลง​มาแล้ว​แตะที่ Owner's manual ที่นี่​จะ​มี​ตัวเลือก​สำหรับ​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ด้วย​ภาพ​โดย​ใช้​รูปภาพ​ภายนอก​และ​ภายใน​ของรถ ข้อมูล​นี้​เป็น​ข้อมูล​ที่​สามารถ​ค้นหา​ได้ และ​ยัง​แบ่ง​ออกเป็น​หมวด​ต่างๆ อีกด้วย

แอพ​สำหรับ​อุปกรณ์​แบบพกพา

P5-16w17- Overview OM outputs - mobile - circle

ค้นหา "Volvo Manual" ใน App Store หรือ Google Play แล้ว​ดาวน์​โหลด​แอ​พลง​ใน​โทรศัพท์​แบบ​สมาร์​ทโฟนข​อง​ท่าน จากนั้น​ให้​เลือกรถ ใน​แอพ​จะ​มี​วิดีโอ​สอน​การ​ใช้​งาน​และ​ตัวเลือก​สำหรับ​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ด้วย​ภาพ​โดย​ใช้​รูปภาพ​ภายนอก​และ​ภายใน​ของรถ การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ภายใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​สามารถ​ทำ​ได้​อย่าง​ง่ายดาย และ​ยัง​สามารถ​ค้นหา​เนื้อหา​ได้​อีกด้วย

ไซต์​การ​สนับสนุนของ Volvo Cars

P5-16w17- Overview OM outputs - web - circle

ไปที่ support.volvocars.com แล้ว​เลือก​ประเทศ​ของท่าน ท่าน​สามารถ​ค้นหา​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ทั้ง​ใน​รูปแบบ​ออนไลน์​และ​ในรูปแบบ PDF ได้​ที่นี่ บน​ไซต์​การ​สนับสนุนของ Volvo Cars จะ​มี​วิดีโอ​สอน​การ​ใช้​งาน​รวมถึง​ข้อมูล​เพิ่มเติม​และ​ความ​ช่วยเหลือ​ต่างๆ ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​การ​เป็น​เจ้าของ​รถ​ของท่าน หน้า​นี้​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ใน​เกือบ​ทุกตลาด

ข้อมูล​แบบพิมพ์

P5-16w17- Overview OM outputs - AZ Book - circle

ใน​ลิ้นชัก​เก็บ​ของ​หน้า​รถ​จะ​มี​เอกสาร​ข้อมูล​เสริม​สำหรับ​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ

ใน​ตลาด​ที่​ไม่​มี​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​บน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง คู่มือ​แบบ​พิมพ์​ฉบับ​สมบูรณ์​จะ​จัด​มา​ให้​พร้อม​กับรถ

ซึ่ง​มี​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ฟิวส์​และ​ข้อมูล​จำเพาะ รวมถึง​การ​สรุป​ข้อมูล​ที่​สำคัญ​และ​มี​ประโยชน์ต่างๆ

นอกจากนี้ ยังมี Quick Guide ใน​รูปแบบ​ของ​สิ่งพิมพ์​อีก​ด้วย ซึ่ง​จะ​ช่วย​ท่าน​ใน​การ​เริ่มต้น​ใช้​งาน​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ภายใน​รถ​ที่​ใช้​บ่อยที่สุด

ภายใน​รถ​ยัง​อาจ​มี​ข้อมูล​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​เพิ่มเติม​ใน​รูปแบบ​ของ​สิ่งพิมพ์​อีก​ด้วย โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ระดับ​ของ​อุปกรณ์​ที่เลือกใช้​, ตลาด และอื่นๆ

ท่าน​สามารถ​สั่งซื้อ​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับ​พิมพ์​และ​เอกสาร​ข้อมูล​เสริม​ที่​เกี่ยวข้องได้ โปรด​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​เพื่อสั่งซื้อ

การ​เปลี่ยน​ภาษา​บน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ของรถ

การ​เปลี่ยน​ภาษา​ของ​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​อาจ​ทำ​ให้​ข้อมูล​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​บางอย่าง​ไม่​เป็นไป​ตาม​กฏหมาย​และ​กฎ​ข้อบังคับ​ของ​ประเทศ​หรือ​ของท้องถิ่น อย่า​เปลี่ยนไป​เป็น​ภาษา​ที่​ท่าน​ไม่​เข้าใจ เนื่องจาก​อาจ​ทำ​ให้​ท่าน​หาทาง​กลับไป​ยัง​ภาษา​เดิม​ใน​โครงสร้าง​บน​หน้าจอ​ได้ยาก

สำคัญ

คนขับ​มี​หน้าที่​รับผิดชอบ​ใน​การ​ขับ​ขี่​อย่าง​ปลอดภัย รวมทั้ง​ต้อง​ปฏิบัติ​ตาม​กฎหมาย​และ​ข้อบังคับ​ต่างๆ อยู่เสมอ สิ่ง​ที่​สำคัญ​อีก​อย่าง​หนึ่ง​ก็​คือ รถยนต์​จะต้อง​ได้รับ​การ​ดูแล​และ​บำรุงรักษา​ตาม​คำแนะนำ​ของ​วอล​โว่​ที่​ระบุ​ไว้​ใน​ข้อมูล​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​อยู่เสมอ

ถ้า​ข้อมูล​บน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​กับ​ข้อมูล​ใน​เอกสาร​แบบ​พิมพ์​แตกต่าง​กัน ให้​ปฏิบัติ​ตาม​เอกสาร​แบบ​พิมพ์เสมอ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่