Safety mode

เหตุการณ์การจราจร

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

สั่งงาน​ไฟ​กะพริบ​ฉุกเฉิน และ​ถ้า​สามารถ​ทำ​ได้ ให้​เลื่อน​รถ​ไป​ยัง​ที่​ปลอดภัย​ซึ่ง​ห่าง​จากการจราจร

ถ้า​ได้​กลิ่น​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​และ​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​แสดงข้อความ Safety modeSee Owner's manual ห้าม​พยายาม​สตาร์ต​รถ​อีกครั้ง ใน​กรณี​นี้ ให้​ออก​จาก​รถในทันที!

โทร​ติดต่อ​บริการ​ฉุกเฉิน​หรือ​ศูนย์​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​รถ​เสีย​เมื่อจำเป็น

คำนึงถึง​ความ​ปลอดภัย​เสมอ​เมื่อ​ออก​จากรถ สวม​เสื้อ​กั๊ก​สะท้อน​แสง​และ​วาง​ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​เพื่อ​เตือน​ผู้ใช้​รถ​ใช้​ถนน​รายอื่น

ถ้า​ท่าน​ชน​เข้า​กับ​สัตว์ป่า

โปรด​ใช้​ความ​ระมัดระวัง เนื่องจาก​สัตว์​ป่า​ที่​บาดเจ็บ​อาจ​ต่อสู้​เพื่อ​ป้องกัน​ตัวเองได้

โทรศัพท์​เรียก​ตำรวจ​เพื่อ​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​การ​จบ​ชีวิต​สัตว์​ป่า​ที่​ได้รับ​บาดเจ็บ​สาหัส หรือ​เคลื่อนย้าย​สัตว์​ที่​ตาย​แล้ว​ออก​จาก​ถนน เพื่อ​ไม่ให้​เป็น​อันตราย​ต่อ​ผู้ใช้​รถ​ใช้​ถนน​รายอื่น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่