Safety mode

การสตาร์ต/การ​เคลื่อนย้าย​รถ​หลังจาก​อยู่​ใน​โหมด​ความปลอดภัย

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ถ้า​รถ​ถูก​ตั้ง​ให้​อยู่​ใน​โหมด​ความ​ปลอดภัย จะ​สามารถ​ลอง​สตาร์ต​รถ​และ​เคลื่อนย้าย​รถ​ออก​จาก​ตำแหน่ง​ที่​อันตรายได้

การ​สตาร์ต​รถ​หลังจาก​อยู่​ใน​โหมด​ความปลอดภัย

ขั้น​แรก ตรวจสอบ​ว่า​ไม่​มี​การ​รั่วไหล​ของ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​จากรถ และ​ต้อง​ไม่​มี​กลิ่น​น้ำมันเชื้อเพลิง

หาก​ทุก​อย่าง​ดู​เหมือน​ปกติ และ​ท่าน​ได้​ตรวจสอบ​ร่องรอย​ของ​การ​รั่วไหล​ของ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​แล้ว ท่าน​อาจ​ลอง​สตาร์ต​รถได้

คำเตือน

ห้าม​พยายาม​สตาร์ต​รถ​เมื่อ​ได้​กลิ่น​เชื้อเพลิง​ในขณะ​ที่ข้อความ Safety modeSee Owner's manual แสดง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​โดย​เด็ดขาด ไม่​ว่า​ใน​สถานการณ์​ใด​ก็ตาม ให้​ออก​จาก​รถในทันที

หมุน​ปุ่ม​สตาร์ต​ไป​ที่ตำแหน่ง STOP แล้ว​ปล่อยปุ่ม

จากนั้น​ให้​ลอง​สตาร์ตรถ

ชุด​อิเล็กทรอนิกส์​ของ​รถ​จะ​ทำ​การ​ตรวจสอบ​ระบบ จากนั้น​จะ​พยายาม​กลับ​เข้า​สู่​สถานะปกติ

สำคัญ

ถ้าข้อความ Safety modeSee Owner's manual ยังคง​แสดง​อยู่​ใน​จอแสดงผล ห้าม​ขับ​หรือ​ลาก​รถ แต่​ให้​ใช้​บริการ​กู้​รถแทน แม้ว่า​รถ​จะ​ดู​เหมือน​ใช้​งาน​ได้ ความ​เสียหาย​ที่​ซ่อน​อยู่ อาจ​ทำ​ให้​ไม่​สามารถ​ควบคุม​รถ​ได้​เมื่อ​ทำ​การขับเคลื่อน

การ​เคลื่อนย้าย​รถ​หลังจาก​อยู่​ใน​โหมด​ความปลอดภัย

ถ้าข้อความ Normal modeThe car is now in normal mode แสดง​ขึ้น​หลังจาก​ที่​ลอง​ทำ​การ​สตาร์ต จะ​สามารถ​เคลื่อนย้าย​รถ​อย่าง​ระมัดระวัง​ออก​จาก​ตำแหน่ง​ที่​อันตรายได้

ห้าม​เคลื่อนย้าย​รถ​ไป​ไกล​เกิน​กว่า​ที่จำเป็น

คำเตือน

หาก​รถ​อยู่​ใน​โหมด​นิรภัย ห้าม​ลาก​รถ​เป็น​อันขาด จะต้อง​ใช้​วิธี​ขนส่ง​รถเท่านั้น วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​วิธี​ขนส่ง​รถ​ไป​ที่​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่