Safety mode

Safety mode

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

โหมด​ความ​ปลอดภัย​เป็น​สถานะการ​ป้องกัน ซึ่ง​จะ​ทำงาน​เมื่อ​การ​ชน​อาจ​ทำ​ให้​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​สำคัญ​ต่างๆ ของ​รถ เช่น ท่อ​ส่ง​น้ำมันเชื้อเพลิง​, เซ็นเซอร์​ของ​ระบบ​ความ​ปลอดภัย หรือ​ระบบ​เบรก ได้รับ​ความเสียหาย

ถ้า​รถ​เคย​เกิด​การ​ชน​มา​ก่อน​หน้า​นี้ ข้อความ Safety modeSee Owner's manual จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​ร่วมกับ​สัญลักษณ์เตือน ซึ่ง​หมายความ​ว่า​รถ​มี​ความสามารถ​ใน​การ​ทำงาน​ที่ลดลง

ถ้า​รถ​ถูก​ตั้ง​ให้​อยู่​ใน​โหมด​ความ​ปลอดภัย ท่าน​สามารถ​ลอง​รี​เซ็ต​ระบบ​แล้ว​สตาร์ต​รถ และ​เคลื่อนย้าย​รถ​ออก​จาก​ตำแหน่ง​ที่​อันตรายได้

คำเตือน

หาก​รถ​ของ​ท่าน​อยู่​ใน​โหมด​นิรภัย อย่า​พยายาม​ซ่อมแซม​รถยนต์​หรือ​รี​เซต​อุปกรณ์​อิเล็กทรอนิกส์​ด้วยตนเอง เนื่องจาก​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​การ​บาดเจ็บ หรือ​ทำ​ให้​รถ​ทำงาน​บกพร่องได้ วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ให้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​อนุญาต​อย่าง​เป็น​ทางการ​เป็น​ผู้​ตรวจสอบ และ​ทำ​ให้​รถ​กลับมา​อยู่​ใน​สถานะ​ปกติหลังจาก Safety modeSee Owner's manual แสดงขึ้น

คำเตือน

หาก​รถ​อยู่​ใน​โหมด​นิรภัย ห้าม​ลาก​รถ​เป็น​อันขาด จะต้อง​ใช้​วิธี​ขนส่ง​รถเท่านั้น วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​วิธี​ขนส่ง​รถ​ไป​ที่​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่