การล็อก/การปลดล็อก

การล็อค/ปลด​ล็อค​ประตูท้าย

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การล็อค/ปลด​ล็อค​และ​การ​เปิด​ประตู​ท้าย​สามารถ​ทำ​ได้​หลาย​วิธี ขึ้นอยู่​กับ​ระดับ​ของ​อุปกรณ์​ที่​ติดตั้ง​อยู่​ในรถ

การ​ปลด​ล็อค​ประตู​ท้าย​ด้วย​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

16w17 - SPA - Unlock/open tailgate with remote key button

ท่าน​สามารถ​ใช้ปุ่ม บน​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ใน​การ​ปิด​ระบบ​สัญญาณ​เตือน​สำหรับ​ประตู​ท้าย​และ​ปลด​ล็อค​ประตู​ท้ายได้

มี​วิธี​ปลด​ล็อค​ประตู​ท้าย​สอง​วิธี​ที่​แตกต่างกัน

กดปุ่ม ที่​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

ไฟ​แสดง​การ​ล็อค​และ​ระบบ​สัญญาณ​เตือน​บน​แผง​คอนโซล​หน้า​จะ​ดับ​ลง เพื่อ​แสดง​ว่า​ระบบ​สัญญาณ​เตือน​สำหรับ​รถ​ทั้ง​คัน​ไม่ทำงาน

เซ็นเซอร์​ตรวจจับ​การ​เคลื่อนไหว​และ​เซ็นเซอร์​วัด​ระดับ​ของ​สัญญาณ​เตือน และ​เซ็นเซอร์​ต่างๆ สำหรับ​การ​เปิด​ประตู​ท้าย​จะ​ถูก​ปลด​การต่อเชื่อม

ประตู​ท้าย​จะ​ปลด​ล็อค​ออก​แต่​ยังคง​ปิด​อยู่ ในขณะ​ที่​ประตู​ทั้งหมด​จะ​ยังคง​ล็อค​อยู่ และ​ฟังก์ชัน​สัญญาณ​เตือน​ของ​ประตู​จะ​ยังคง​ทำงานอยู่

เพื่อ​เปิด​ประตู​ท้าย จับ​แผง​ความ​ดัน​ยาง​ใต้​มือ​จับ​ประตู​ท้าย แล้ว​เปิด​ประตูท้าย

หาก​ประตู​ท้าย​ไม่​เปิดภายใน 2 นาที ประตู​จะ​ถูก​ล็อค​อีก​ครั้ง และ​รถ​จะ​เตรียม​ป้องกัน​อีกครั้ง

พร้อม​ประตู​ท้าย​แบบ​ทำงาน​ด้วย​ระบบไฟฟ้า* ออปชั่น

กดปุ่ม บน​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ค้างไว้ (ประมาณ 1.5 วินาที)

ประตู​ท้าย​จะ​ปลด​ล็อค​ออก​และ​เปิด​อยู่ ในขณะ​ที่​ประตู​ทั้งหมด​จะ​ยังคง​ล็อค​อยู่ และ​ฟังก์ชัน​สัญญาณ​เตือน​ของ​ประตู​จะ​ยังคง​ทำงานอยู่

การ​ปลด​ล็อค​ประตู​ท้าย​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ*

16w17 - SPA - V90 - Tailgate pointing out handle

แผ่น​ยาง​พร้อม​ด้วย​พื้นผิว​ที่​ไว​ต่อ​แรงกด

ประตู​ท้าย​ปิด​ค้าง​อยู่​โดย​ล็อคไฟฟ้า เพียง​แค่​ท่าน​มี​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​อยู่​ใกล้ๆ เช่น ใน​กระเป๋า​เสื้อ หรือ​กระเป๋า​ถือ ก็​เพียงพอแล้ว

ใน​การ​เปิด​ประตูท้าย - กด​แผ่น​กด​ยาง​ที่​อยู่​ใต้​มือ​จับ​ประตู​ท้ายเบาๆ

ล็อค​จะ​ถูก​ปลดออก

บันทึก

หาก​ตรวจ​พบว่า​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ยัง​อยู่​ใกล้​ประตู​ท้าย​ไม่​พอ การล็อค/การ​ปลด​ล็อค​จะ​ไม่​ทำงาน สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​กรุณา​ดู​ในส่วน "ช่วง​ทำงาน​ของ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล"

ยก​มือ​จับ​ด้าน​นอก​เพื่อ​เปิด​ประตู​ท้ายเต็มที่

สำคัญ

  • ใน​การ​ปลดล็​อก​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​จะ​ใช้​แรง​กด​เพียง​เล็กน้อย ให้​กด​เบาๆ ตรง​ส่วน​ที่​เป็นยาง
  • อย่า​ยก​แผง​ยาง​ในขณะ​ที่​เปิด​ห้อง​เก็บ​ของ ให้​ยก​ที่​ส่วน​มือจับ การ​ใช้​แรง​กด​มาก​เกินไป​อาจ​ทำ​ให้​หน้าสัมผัส​ไฟฟ้า​บน​แผง​ยางเสียหาย

คำเตือน

ห้าม​ขับ​รถ​ในขณะ​ที่​ประตู​ท้าย​เปิดอยู่! ควันพิษ​ไอ​เสีย​อาจจะ​ถูก​ดูด​เข้า​ไป​ใน​รถ​ผ่าน​ทาง​ห้อง​เก็บสัมภาระ

การ​ปลด​ล็อค​ประตู​ท้าย​จาก​ภายในรถ

P5-1507 Unlock/open tailgate with button from inside (without fuel filler cap-button)

การ​ปลด​ล็อค​ประตูท้าย:

กดปุ่ม บน​แผง​คอนโซล​หน้าสั้นๆ

ประตู​ท้าย​สามารถ​ปลด​ล็อค​และ​เปิด​จาก​ด้าน​นอก​โดย​การ​กด​ที่​แผ่น​ประกับ​ที่​หุ้ม​ด้วยยาง

Plus ที่​มี​ออปชั่น​ประตู​ท้าย​แบบ​ทำงาน​ด้วย​ระบบไฟฟ้า

กดค้าง​บนปุ่ม บน​แผง​คอนโซลหน้า

ประตู​ท้ายเปิด

การ​ล็อค​ด้วย​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

กดปุ่ม ที่​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

ไฟ​แสดง​การ​ล็อค​และ​สัญญาณ​เตือน​บน​แผง​คอนโซล​หน้า​เริ่มกะพริบ - รถ​ได้​ถูก​ล็อค​และ​สัญญาณเตือน* พร้อม​ทำงานแล้ว


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่