ศึกษาคู่มือของคุณ

V90
2017

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

16 ผลลัพธ์

Red Key - กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​แบบ​จำกัด​การทำงาน*

Red Key ทำ​ให้​เจ้าของ​รถ​สามารถ​ตั้ง​ค่า​ขีดจำกัด​สำหรับ​คุณสมบัติ​บางอย่าง​ของ​รถได้ ขีดจำกัด​เหล่านี้​มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อ​ช่วย​ให้​การ​ขับ​ขี่​ปลอดภัย​ยิ่งขึ้น เช่น เมื่อ​ให้​ผู้อื่น​ยืม​รถ​ไป​ใช้ เป็นต้น

การ​รับรอง​ประเภท​สำหรับ​ระบบ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

การ​รับรอง​ประเภท​สำหรับ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ

ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​สามารถ​ตั้ง​ใน​อยู่​ในระดับ/ตำแหน่ง​ต่างๆ ได้ ซึ่ง​ฟังก์ชัน​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ที่ระดับ/ตำแหน่ง​ต่างๆ จะ​แตกต่างกัน

การ​เลือก​โปร​ไฟล์​ของคนขับ

โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​โปร​ไฟล์​ล่าสุด​ที่​ใช้​จะ​เป็น​โปร​ไฟล์​ที่​ระบบ​เลือกใช้​เมื่อ​ปลด​ล็อครถ ท่าน​สามารถ​เปลี่ยนไป​ใช้​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​โปร​ไฟล์​อื่น​ได้​หลังจาก​ที่​ปลด​ล็อค​รถแล้ว

โปร​ไฟล์​ของคนขับ

การ​ตั้ง​ค่า​จำนวน​มาก​ใน​รถ​จะ​สามารถ​ปรับ​ตาม​ความ​ต้องการ​ของ​คนขับ​แต่​ละ​คน และ​บันทึก​ไว้​ใน​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​หนึ่ง​โปร​ไฟล์​หรือ​หลาย​โปร​ไฟล์ได้

เชื่อมโยง​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​เข้า​กับ​โปร​ไฟล์​ของคนขับ

ท่าน​สามารถ​เชื่อมโยง​กุญแจ​ของ​ท่าน​เข้า​กับ​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับได้ จากนั้น​ทุก​ครั้ง​ที่​มี​การ​ใช้​รถ​ด้วย​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ดอก​นั้น โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​รวมทั้ง​การ​ตั้ง​ค่า​ต่างๆ จะ​ถูก​เลือก​โดยอัตโนมัติ

ชุด​ป้องกัน​การสตาร์ต

ชุด​ป้องกัน​การ​สตาร์ต​แบบ​อิเล็กทรอนิกส์​เป็น​ระบบ​ป้องกัน​ขโมย​อย่าง​หนึ่ง ซึ่ง​จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​ผู้​ที่​ไม่ได้​รับ​อนุญาต​สามารถ​ขับ​ขี่​รถยนต์ได้

ตำแหน่ง​ของ​เสา​อากาศ​สำหรับ​ระบบ​การ​สตาร์ต​และ​การล็อค

รถ​มี​ระบบ​การ​สตาร์ต​และ​การ​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* ติดตั้ง​อยู่ โดย​จะ​มี​เสา​อากาศ​แบบ​รวม​ใน​ตัว​จำนวน​หนึ่ง​ติดตั้ง​อยู่​ที่​ตำแหน่ง​ต่างๆ ภายในรถ

การนำเข้า/การ​ส่งออก​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับจาก/ไปยัง USB

การ​ตั้ง​ค่า​ส่วนตัว​ที่​บันทึก​ไว้​ใน​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​จะ​สามารถส่งออก/นำเข้า​ไป​ยัง​รถ​คัน​อื่น​ได้​โดยใช้ USB

ล็อค​และ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

ท่าน​สามารถล็อค/ปลด​ล็อค​รถ​ได้​หลาย​วิธีด้วยกัน รถ​มี​กุญแจ​อยู่​ด้วยกัน​สองชนิด

การล็อค/ปลด​ล็อค​ด้วย​เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอดได้

หน้าที่​อย่าง​หนึ่ง​ของ​เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอด​ได้​ก็​คือ ใช้​ใน​การ​ปลด​ล็อค​รถ​จาก​ภายนอก เช่น ถ้า​แบตเตอรี่​ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​หมด​ไฟ เป็นต้น

การ​เปลี่ยน​แบตเตอรี่​ใน​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

ท่าน​จำเป็นต้อง​เปลี่ยน​แบตเตอรี่​ใน​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​เมื่อ​แบตเตอรี่​หมดไฟ

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรลล็อค/ปลด​ล็อค​ประตู​และ​ประตูท้าย กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​จำเป็นต้อง​อยู่​ภายใน​รถ จึง​จะ​สามารถ​สตาร์ต​รถได้

ระยะ​การ​ทำงาน​ของ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

เพื่อให้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​สามารถ​ทำงาน​ได้​อย่าง​ถูกต้อง กุญแจ​จะต้อง​อยู่​ภายใน​ช่วง​ระยะห่าง​จาก​รถ​ตามที่​กำหนดไว้

เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอดได้

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​จะ​มี​เขี้ยว​กุญแจ​โลหะ​แบบ​ถอด​ได้​ซึ่ง​สามารถ​ใช้​สั่ง​การ​ทำงาน​และ​ดำเนินการ​บางอย่างได้

การ​แก้ไข​โปร​ไฟล์​ของคนขับ

ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​ชื่อ​ของ​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​โปร​ไฟล์​ต่างๆ ที่​ใช้​ใน​รถได้