กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอดได้

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​จะ​มี​เขี้ยว​กุญแจ​โลหะ​แบบ​ถอด​ได้​ซึ่ง​สามารถ​ใช้​สั่ง​การ​ทำงาน​และ​ดำเนินการ​บางอย่างได้

ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​จะ​เป็น​ผู้ให้​รหัสเฉพาะ​ของ​เขี้ยว​กุญแจ​แก่​ท่าน ซึ่ง​เป็น​สิ่ง​ที่​แนะนำ​เมื่อ​สั่ง​เขี้ยว​กุญแจ​ชุดใหม่

พื้นที่​การ​ใช้​งาน​ของ​เขี้ยวกุญแจ

การ​ใช้​เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอด​ได้​ของ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล:

  • ถ้า​ไม่​สามารถ​สั่งงาน​เซ็นทรัล​ล็อค​ด้วย​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ได้ ท่าน​สามารถ​เปิด​ประตู​หน้าด้านซ้าย

    กรณี​นี้​สามารถ​ใช้ได้​ทั้ง​ใน​รถ​พวงมาลัย​ซ้าย​และ​รถ​พวงมาลัยขวา

    ใน​แบบ​แมน​นวลได้
  • ประตู​ทั้งหมด​จะ​ถูก​ล็อคฉุกเฉิน - โปรด​ดู​ในส่วน "การล็อค/ปลด​ล็อค​ด้วย​เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอดได้"
  • ท่าน​สามารถสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ล็อค​นิรภัย​สำหรับ​เด็ก​แบบ​กลไก​ที่​ประตู​ด้านหลัง​ได้ โปรด​ดู​ในส่วน "ล็อค​นิรภัย​สำหรับเด็ก"

กุญแจ​แบบ​ไม่​มีปุ่มกุญแจ​แบบ​นี้​จะ​มา​กับ​รถ​ที่​มี​การ​ติดตั้ง​ออปชั่น​พิเศษ​การล็อค/ปลด​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ (Passive Entry)*) (Key Tag) จะ​ไม่​มี​เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอดได้ ถ้า​จำเป็น ให้​ใช้​เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอด​ได้​ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​แบบทั่วไป

การ​ถอด​เขี้ยวกุญแจ

16w17 - SPA - Remove key blade - 1

ถือ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​โดย​หัน​ด้านหน้า​ขึ้น และ​หันตรา​สัญลักษณ์​วอล​โว่​ไป​ใน​ทิศทาง​ที่ถูกต้อง - เลื่อน​ปุ่ม​ที่​ขอบ​ด้านล่าง​ใกล้​กับ​ห่วง​กุญแจ​ไป​ทางด้านขวา เลื่อน​ฝา​ด้านหน้า​ขึ้น​ด้านบน​สอง​ถึง​สามมิลลิเมตร

ซึ่ง​ฝา​จะ​หลุด​ออก และ​สามารถ​ยก​ออก​จาก​กุญแจได้

16w17 - SPA - Remove key blade - 2

ถอด​เขี้ยว​กุญแจ​ออก​โดย​การ​เอียง​ขึ้นด้านบน

P5-1646-x90-close remote key cover step 3

หลังจาก​ใช้​งาน​แล้ว ให้​เก็บ​ดอก​กุญแจ​กลับ​เข้า​ที่​ใน​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

ติดตั้ง​ตัว​ครอบ​ด้าน​นอก​กลับ​เข้า​ที่​โดย​การก​ดลง​ด้านล่าง​จนกระทั่ง​ได้​ยิน​เสียงคลิ๊ก

จากนั้น​ให้​เลื่อน​ฝา​ประกับ​กลับไป​ยัง​สัญลักษณ์​ซีดาน

ท่าน​จะ​ได้​ยิน​เสียง​คลิก​อีก​ครั้ง​ซึ่ง​เป็น​การ​ระบุ​ว่า​ฝา​ประกับ​ล็อค​เข้า​ตำแหน่งแล้ว


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่