กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

การ​เปลี่ยน​แบตเตอรี่​ใน​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ท่าน​จำเป็นต้อง​เปลี่ยน​แบตเตอรี่​ใน​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​เมื่อ​แบตเตอรี่​หมดไฟ

บันทึก

แบตเตอรี่​ทุก​ลูก​มี​อายุ​ใช้​งาน​จำกัด และ​ใน​ที่สุด​ก็​ต้อง​เปลี่ยนแบตเตอรี่ (แต่​ห้าม​ใช้กับ Key Tag) อายุ​ใช้​งาน​ของ​แบตเตอรี่​จะ​แตกต่าง​กัน​ขึ้นอยู่​กับ​ความถี่​ใน​การ​ใช้​งานรถ/กุญแจ

ท่าน​ควร​เปลี่ยน​แบตเตอรี่​ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ใน​กรณีต่อไปนี้:

P5-15w19-XC90H-Symbol-Key not found

สัญลักษณ์​แสดง​ข้อมูล​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น และข้อความ Car key battery lowSee Owner's manual จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

และ/หรือ

  • ตัว​ล็อค​ต่างๆ ไม่​ตอบสนอง​ต่อ​สัญญาณ​จาก​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ภายในระยะ 20 เมตรจาก​รถ​หลาย​ครั้งติดต่อกัน

บันทึก

ลอง​เข้า​ใกล้​รถ​มาก​ขึ้น​แล้ว​ปลด​ล็อค​อีกครั้ง

แบตเตอรี่​ใน​กุญแจ​แบบ​ไม่​มีปุ่มกุญแจ​นี้​จัด​ให้​มา​พร้อม​กับ​รถ​ที่​มี​ออปชั่น​พิเศษ​การล็อค/การ​เข้า​รถ​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ (Passive Entry*) ติดตั้งอยู่ (Key Tag) จะ​ไม่​สามารถ​เปลี่ยนได้ - ท่าน​สามารถ​สั่งซื้อ​กุญแจ​ชุด​ใหม่​ได้​จาก​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็นทางการ

สำคัญ

ต้อง​ส่งมอบ Key Tag ที่​หมด​ไฟ​แล้ว​ให้กับ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การรับรอง ต้อง​ลบ​กุญแจ​ดอก​นี้​ออก​จาก​รถ​เนื่องจาก​มี​ความ​เป็นไป​ได้​ที่​อาจ​สามารถ​นำ​กลับมา​ใช้​ใน​การ​สตาร์ท​รถ​ผ่าน​ทางการ​สตาร์ทสำรอง

การ​เปิด​และ​การเปลี่ยน

16w17 - SPA -  Change battery in remote key - No 1

ถือ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​โดย​หัน​ด้านหน้า​ขึ้น และ​หันตรา​สัญลักษณ์​วอล​โว่​ไป​ใน​ทิศทาง​ที่ถูกต้อง - เลื่อน​ปุ่ม​ที่​ขอบ​ด้านล่าง​ใกล้​กับ​ห่วง​กุญแจ​ไป​ทางด้านขวา เลื่อน​ฝา​ด้านหน้า​ขึ้น​ด้านบน​สอง​ถึง​สามมิลลิเมตร

ซึ่ง​ฝา​จะ​หลุด​ออก และ​สามารถ​ยก​ออก​จาก​กุญแจได้

16w17 - SPA -  Change battery in remote key - No 2

เลื่อน​ปุ่ม​ไป​ด้านข้าง​และ​เลื่อน​ฝา​หลัง​ขึ้น​ด้านบน​สอง​สามมิลลิเมตร

ซึ่ง​ฝา​จะ​หลุด​ออก และ​สามารถ​ยก​ออก​จาก​กุญแจได้

16w17 - SPA -  Change battery in remote key - No 3

ใช้​ไข​ควง​หรือ​เครื่องมือ​ที่​คล้ายคลึง​กัน​ใน​การ​หมุน​ฝา​ปิด​แบตเตอรี่​ทวน​เข็ม​นาฬิกา จนกระทั่ง​เครื่องหมาย​ตรง​กับข้อความ OPEN

ค่อยๆ ยก​ฝา​ปิด​แบตเตอรี่​ออก​โดย​ใช้​เล็บ​กด​เข้า​ไป​ในร่อง

จากนั้น ให้​งัด​ฝา​ปิด​แบตเตอรี่​ขึ้นด้านบน

16w17 - SPA - Change battery in remote key - remove battery

แบตเตอรี่ (+) ให้​หน้าขึ้น ถอด​แบตเตอรี่​ออก​ตามภาพประกอบ

สำคัญ

หลีกเลี่ยง​การ​สัมผัส​โดน​แบตเตอรี่​และ​หน้าสัมผัส​ต่างๆ ด้วย​มือ​เปล่า เนื่องจาก​อาจ​ทำ​ให้​ประสิทธิภาพ​ใน​การ​ทำงาน​ลดลงได้

16w17 - SPA - Key insert new battery

ใส่​แบตเตอรี่​ก้อน​ใหม่ โดย​ให้ด้าน (+) หัน​ขึ้นด้านบน หลีกเลี่ยง​ไม่ให้​แบตเตอรี่​ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​สัมผัส​กับ​นิ้ว​ของท่าน

วาง​แบตเตอรี่​ใน​ตัว​ยึด​โดย​ให้​ขอบลง จากนั้น​เลื่อน​แบตเตอรี่​ไป​ข้างหน้า​เพื่อให้​ยึด​ใต้​ตัว​ล็อค​พลาสติก​สองตัว

กด​แบตเตอรี่​ลง​จน​ยึด​ใต้​ตัว​ล็อค​พลาสติก​สี​ดำด้านบน

บันทึก

ใช้​แบตเตอรี่แบบ CR2032, 3 โวลต์

บันทึก

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ว่า แบตเตอรี่​ที่​ใช้​กับ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​จะต้อง​เป็นไปตาม UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3 แบตเตอรี่​ที่​ติดตั้ง​มา​จาก​โรงงาน​หรือ​ที่​เปลี่ยน​โดย​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​อนุญาต​อย่าง​เป็น​ทางการ​จะ​เป็นไป​ตาม​เกณฑ์​ที่​กล่าวถึงด้านบน

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 6

ติดตั้ง​ฝา​ปิด​แบตเตอรี่​กลับ​เข้า​ที่ และ​หมุน​ฝา​ปิด​ตาม​เข็ม​นาฬิกา​จนกระทั่ง​เครื่องหมาย​อยู่​ใน​แนว​ตรง​กับข้อความ CLOSE

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 7

วาง​ฝา​ประกับ​ส่วน​ด้านหลัง​กลับ​เข้า​ที่​และ​กด​ฝา​ประกับ​ลง​จนกว่า​จะ​ได้​ยิน​เสียงคลิก

จากนั้น​ให้​เลื่อน​ฝา​ประกับ​กลับไป​ยัง​สัญลักษณ์​ซีดาน

ท่าน​จะ​ได้​ยิน​เสียง​คลิก​อีก​ครั้ง​ซึ่ง​เป็น​การ​ระบุ​ว่า​ฝา​ประกับ​ล็อค​เข้า​ตำแหน่ง​อย่าง​ถูกต้องแล้ว

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 8

พลิก​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​กลับ​ด้าน และ​ใส่​ฝา​ประกับ​ส่วน​ด้านหน้า​กลับ​เข้า​ที่​โดย​การ​กด​ฝา​ประกับ​ลง​จนกว่า​จะ​ได้​ยิน​เสียงคลิก

จากนั้น​ให้​เลื่อน​ฝา​ประกับ​กลับไป​ยัง​สัญลักษณ์​ซีดาน

ท่าน​จะ​ได้​ยิน​เสียง​คลิก​อีก​ครั้ง​ซึ่ง​เป็น​การ​ระบุ​ว่า​ฝา​ประกับ​ล็อค​เข้า​ตำแหน่งแล้ว

สำคัญ

ต้อง​แน่ใจ​ว่า ได้​กำจัด​ทิ้ง​แบตเตอรี่​ที่​หมด​ไฟ​แล้ว​ตาม​วิธีการ​และ​ข้อกำหนด​ใน​การ​รักษาสภาพแวดล้อม


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่