กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

การล็อค/ปลด​ล็อค​ด้วย​เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอดได้

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

หน้าที่​อย่าง​หนึ่ง​ของ​เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอด​ได้​ก็​คือ ใช้​ใน​การ​ปลด​ล็อค​รถ​จาก​ภายนอก เช่น ถ้า​แบตเตอรี่​ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​หมด​ไฟ เป็นต้น

การ​ปลดล็อค

P5-1507 Unlock with removable keyblade

ดึง​มือ​จับ​ประตู​ด้านหน้าที่ด้านซ้ายกรณี​นี้​ใช้ได้​ทั้ง​ใน​รถ​พวงมาลัย​ขวา​และ​รถ​พวงมาลัยซ้าย ออก​จน​สุด เพื่อให้​สามารถ​มองเห็น​กระบอก​ตัวล็อค

เสียบ​กุญแจ​ลง​ใน​กระบอก​ตัวล็อค

หมุน​กุญแจ​ใน​ทิศทาง​ตาม​เข็มนาฬิกา 45 องศา เพื่อให้​กุญแจ​ชี้​เป็น​แนวตรง

หมุน​กุญแจกลับ 45 องศา ไป​ยัง​ตำแหน่ง​เริ่มต้น​ของกุญแจ ดึง​กุญแจ​ออก​จาก​กระบอก​ตัว​ล็อค​แล้ว​ปล่อย​มือ​จับ โดย​ให้​ส่วน​ด้านหลัง​ของ​มือ​จับ​วาง​แนบ​เข้า​กับ​รถ​อีกครั้ง

ดึง​มือจับ

ประตู​จะ​เปิดออก

การ​ล็อค​จะ​ทำ​ใน​วิธีการ​เดียวกัน แต่​จะ​หมุน​ทวน​เข็มนาฬิกา 45 องศา แทน​การ​หมุน​ตาม​เข็ม​นาฬิกา​ใน​ขั้นตอนที่ (3)

การ​ปิด​สัญญาณเตือน*

บันทึก

เมื่อ​ปลด​ล็อค​ประตู​โดย​ใช้​ดอก​กุญแจ​และ​เปิด​ประตู​ออก สัญญาณ​เตือน​จะ​ถูก​กระตุ้น​ให้ทำงาน

P5-1507 Backup start place in tunnel console

ตำแหน่ง​ของ​ตัว​อ่าน​ข้อมูล​สำรอง​ใน​ที่​วางแก้ว

ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​สัญญาณ​เตือนดังต่อไปนี้:

วาง​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ไว้​ใน​ตัว​อ่านข้อมูลสำรองที่​ด้านล่าง​ของ​ที่​วาง​แก้ว​ที่​คอนโซล​บริเวณ​โพรง​เพลากลาง

จากนั้น​ให้​หมุน​ปุ่ม​สตาร์ต​ไป​ที่ตำแหน่ง START แล้ว​ปล่อยปุ่ม

ตัว​ควบคุม​จะ​กลับไป​ยัง​ตำแหน่ง​เริ่มต้น​โดยอัตโนมัติ - สัญญาณ​เตือน​จะ​หยุด​ลง​และ​ปิดทำงาน

การล็อค

ท่าน​สามารถ​ล็อค​รถ​โดย​ใช้​เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอด​ได้​ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ได้ เช่น ใน​กรณี​ที่​รถ​ไม่​มี​กำลังไฟฟ้า หรือ​ถ้า​แบตเตอรี่​ของ​กุญแจ​หมด​ไฟ เป็นต้น

ประตู​หน้า​ด้านซ้าย​สามารถ​ล็อค​ได้​โดย​ใช้​กระบอก​ตัว​ล็อค​และ​เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอดได้

ประตู​อื่นๆ จะ​ไม่​มี​กระบอก​ตัว​ล็อค แต่​จะ​มี​สวิตช์​ล็อค​อยู่​ที่​ขอบ​ของ​ประตู​แต่​ละ​บาน ซึ่ง​ต้อง​ใช้​เขี้ยว​กุญแจ​ใน​การ​กด จากนั้น​ประตู​จะ​ถูกล็อค/ปิด​กั้น​ด้วย​ระบบ​กลไก​เพื่อ​ป้องกัน​ไม่ให้​สามารถ​เปิด​จาก​ด้าน​นอกได้

แต่​ยังคง​สามารถ​เปิด​ประตู​ต่างๆ จาก​ภายในได้

P5-1507-XC90- Manual locking

การ​ล็อค​ประตู​ด้วยมือ อย่า​สับสน​กับ​ตัว​ล็อค​ป้องกันเด็ก

ถอด​เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอด​ได้​ออก​จาก​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล เสียบ​เขี้ยว​กุญแจ​เข้า​ใน​ช่อง​สำหรับ​รี​เซ็ต​การ​ล็อค และ​ดัน​กุญแจ​เข้า​ด้าน​ใน​จน​สุด ประมาณ 12 มม.

ประตู​สามารถ​เปิด​ได้​จาก​ทั้ง​ภายนอก​รถ​และ​ภายในรถ
ประตู​จะ​ถูก​ปิด​กั้น​ไม่ให้​สามารถ​เปิด​จาก​ภายนอกได้ ใน​การ​กลับไปที่ตำแหน่ง A จะต้อง​ดึง​มือ​จับ​ประตู​ภายใน​รถ​เพื่อ​เปิดออก

นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​ปลด​ล็อค​ประตู​โดย​ใช้​ปุ่ม​ปลด​ล็อค​บน​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล หรือ​โดย​ใช้​ปุ่ม​เซ็นทรัล​ล็อค​ที่​ประตู​คนขับ​ได้​อีกด้วย

บันทึก

  • การ​รี​เซ็ต​ตัว​ล็อค​ประตู​จะ​เป็น​การล็​อก​ประตู​บาน​ดังกล่าว​เพียง​อย่าง​เดียว ไม่ใช่ล็​อก​ประตู​ทุก​บาน​พร้อมกัน
  • ประตู​ด้านหลัง​ที่​ทำ​การ​ล็อค​แบบ​แมน​นวล พร้อม​กับ​มี​การ​สั่งงาน​ล็อค​นิรภัย​ป้องกัน​เด็ก​ใน​แบบ​แมน​นวล​หรือ​แบบ​ไฟฟ้า​ไว้ จะ​ไม่​สามารถ​เปิด​ออก​ได้​ไม่​ว่า​จาก​ภายใน​หรือ​จาก​ภายนอก​รถ​ก็ตาม ประตู​ด้านหลัง​ที่​ทำ​การ​ล็อค​ไว้​ด้วย​วิธี​นี้​จะ​สามารถ​ปลด​ล็อค​ได้​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมท​คอนโทรล​หรือ​ปุ่ม​เซ็นทรัล​ล็อคเท่านั้น

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่