กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรลล็อค/ปลด​ล็อค​ประตู​และ​ประตูท้าย กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​จำเป็นต้อง​อยู่​ภายใน​รถ จึง​จะ​สามารถ​สตาร์ต​รถได้

16w17 - SPA - Remote Keys overview both variants

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ด้านซ้าย​และ​กุญแจ​แบบ​ไม่​มีปุ่ม (Key Tag) ด้านขวา

ใน​ระหว่าง​การ​สตาร์ต​ไม่​จำเป็นต้อง​เสียบ​หรือ​ใช้​งาน​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​แต่​อย่าง​ใด เนื่องจาก​รถ​มี​ระบบ​การ​สตาร์ต​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ (Passive Start) ติดตั้ง​อยู่​เป็น​ระบบมาตรฐาน กุญแจ​จะต้อง​อยู่​ใน​ห้อง​โดยสาร​ด้านหน้า เช่น ใน​กระเป๋า​ของ​คนขับ หรือ​ใน​ที่​วางแก้ว ที่​คอนโซล​ระหว่าง​ที่​นั่ง​ด้านหน้า เป็น​ต้น จึง​จะ​สามารถ​สตาร์ต​รถได้โปรด​ดู​ในส่วน "การ​สตาร์ตเครื่องยนต์"

และ​ยัง​มี​ออปชั่น​พิเศษ​สำหรับ​การล็อค/ปลด​ล็อค​ประตู​และ​ประตู​ท้าย​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ (Passive Entry*) ให้​เลือกใช้​อีกด้วย กุญแจ​จะต้อง​อยู่​ภายใน​ระยะ​ครึ่ง​วงกลม​รัศมีประมาณ 1.5 เมตร จาก​ประตู​คนขับ และประมาณ 1 เมตร จาก​ประตูท้าย โปรด​ดู​ในส่วน "ช่วง​การ​ทำงาน​ของ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล"

ถ้า​รถ​มี​ฟังก์ชัน​การ​สตาร์ต​แบบ​ไม่​ใช้​กุญแจ​และ​การล็อค/ปลด​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้​กุญแจ จะ​สามารถ​วาง​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ไว้​ที่​ตำแหน่ง​ใด​ก็​ได้​ภายใน​ห้อง​โดยสาร​หรือ​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ โดย​ยังคง​สามารถ​สตาร์ต​รถได้

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​แต่​ละ​ชุด​ที่​จัด​มา​ให้​พร้อม​กับ​รถ​สามารถ​เชื่อมโยง​เข้า​กับ​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ ซึ่ง​มี​การ​ตั้ง​ค่า​โดยเฉพาะ​สำหรับ​รถได้ เมื่อ​ใช้​กุญแจ​ที่​มี​โปร​ไฟล์​ใด​โปร​ไฟล์​หนึ่ง​อยู่ การ​ตั้ง​ค่า​ของ​รถ​จะ​ได้รับ​การ​ปรับ​ให้​สอดคล้อง​กับ​การ​ตั้ง​ค่า​ของ​โปร​ไฟล์นั้นๆ โปรด​ดู​ในส่วน "โปร​ไฟล์​ของคนขับ"

กุญแจ​แบบ​ไม่​มีปุ่ม (Key Tag)

สำหรับ​รถ​ที่​ติดตั้ง​ระบบ​การล็อค/ปลด​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* จะ​มี​กุญแจ​แบบ​ไม่​มีปุ่ม (Key Tag) ซึ่ง​มี​น้ำหนัก​เบา​และ​มี​ขนาด​เล็ก​จัดให้ กุญแจ​นี้​จะ​ทำงาน​เพื่อ​ใช้​ใน​การ​สตาร์ต​และ​การล็อค/ปลด​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้​กุญแจ​ใน​ลักษณะ​เดียวกัน​กับ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ทั่วไป​ทุก​ประการ แต่​จะ​ไม่​มี​เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอด​ออก​ได้ และ​ไม่​สามารถ​เปลี่ยน​แบตเตอรี่ได้ การ์ด​กุญแจ​ใหม่​สามารถ​สั่งซื้อ​ได้​จาก​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็นทางการ

การ​สั่งซื้อ​กุญแจเพิ่มเติม

รถ​จะ​มา​พร้อม​กับ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​สอง​ชุด และ​ถ้า​รถ​มี​ระบบ​การล็อค/ปลด​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* ติดตั้ง​อยู่ ก็​จะ​มี​กุญแจ​แบบ​ไม่​มี​ปุ่ม​จัด​ให้​อีก​หนึ่ง​ชุด ท่าน​สามารถ​ซื้อ​กุญแจ​เพิ่มเติม​ได้​ถ้าต้องการ สำหรับ​รถ​แต่​ละ​คัน ท่าน​สามารถ​ตั้ง​โปรแกรม​กุญแจ​และ​นำไปใช้​ได้​สูงสุด​สิบ​สองชุด ถ้า​มี​การ​สั่งซื้อ​กุญแจ​เพิ่ม ก็​จะ​มี​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​เพิ่มขึ้นด้วย - หนึ่ง​โปร​ไฟล์​ต่อ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​หนึ่งชุด กรณี​นี้​ใช้​สำหรับ​กุญแจ​แบบ​ไม่​มี​ปุ่มด้วย

ใน​กรณี​ที่​กุญแจ​หาย โปรด​ดู​ในหัวข้อ "กุญแจ​รีโมต​คอนโทรลหาย​" ที่​ด้านล่างนี้

ปุ่ม​ของ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

16w17 - SPA - Remote Key with buttons

ปุ่ม​ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​มี​อยู่​สี่ปุ่ม - หนึ่ง​ปุ่ม​ทาง​ด้านซ้าย และ​อีก​สาม​ปุ่ม​ทางด้านขวา

  การล็อค - การ​กด​ปุ่ม​นี้​จะ​เป็น​การ​ล็อค​ประตู​และ​ประตู​ท้าย รวมถึง​เปิด​ระบบ​สัญญาณเตือน* กดค้าง​ไว้​เพื่อ​ปิด​กระจก​ประตู​ทั้งหมด และ​หลังคา​พา​โนรามา*พร้อมกัน โปรด​ดู​ที่ส่วน "การล็อค/การ​ปลด​ล็อค​จาก​ด้านนอก​" และ "การล็อค/การ​ปลด​ล็อค​จาก​ด้านใน"
  การ​ปลดล็อค - การ​กด​ปุ่ม​จะ​เป็น​การ​ปลด​ล็อค​ประตู​และ​ประตู​ท้าย​พร้อม​กัน รวมถึง​ปิด​ระบบ​สัญญาณ​เตือนด้วย นอกจากนี้ การ​กด​ปุ่ม​ค้าง​ไว้​ยัง​เป็น​การ​เปิด​กระจก​ประตู​ทุก​บาน​พร้อมกัน - ซึ่ง​เรียกว่า การ​เปิดทั้งหมด

ใช้​เมื่อ​ต้องการ​ระบาย​อากาศ​ใน​รถ​อย่าง​รวดเร็ว​ใน​สภาพ​อากาศ​ร้อน เป็นต้น

โปรด​ดู​ที่ส่วน "การล็อค/ปลด​ล็อค​จาก​ด้านนอก"
  ประตูท้าย - ปลด​ล็อค​และ​ปิด​ระบบ​สัญญาณ​เตือน​เฉพาะ​สำหรับ​ประตู​ท้ายเท่านั้น ใน​รถ​ที่​มี​ประตู​ท้าย​แบบ​ทำงาน​ด้วยไฟฟ้า* ประตู​ท้าย​ไฟฟ้า​จะ​เปิด​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​กด​ปุ่ม​ค้างไว้ นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​ปิด​ประตู​ท้าย​ด้วย​การ​กดค้าง​ไว้​ได้​อีกด้วย - เสียง​สัญญาณ​เตือน​จะ​ดังขึ้น ดู​ในส่วน "ประตู​ท้าย​แบบ​ทำงาน​ด้วย​ระบบไฟฟ้า"
  ฟังก์ชันฉุกเฉิน – ใช้​เพื่อ​ดึง​ความ​สนใจ​ใน​กรณี​ที่​เกิด​เหตุฉุกเฉิน กด​ปุ่ม​ค้าง​ไว้​อย่างน้อย 3 วินาที หรือ​กด​สอง​ครั้ง​ภายในเวลา 3 วินาที​เพื่อ​เปิด​ไฟ​เลี้ยว​และแตร ท่าน​สามารถ​ปิด​การ​ทำงาน​ได้​โดย​ใช้​ปุ่ม​เดียวกัน​นี้ หลังจาก​ที่​ระบบ​ทำงาน​เป็น​เวลา​อย่างน้อย 5 วินาที มิฉะนั้น ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ปิด​การ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​หลังจาก​ผ่านไป 3 นาที

คำเตือน

ถ้า​ท่าน​จำเป็นต้อง​ทิ้ง​บุคคล​ใด​บุคคล​หนึ่ง​ไว้​ใน​รถ ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ได้​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​กระจก​ไฟฟ้า​และซัน​รูฟ​แล้ว โดย​การ​นำ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ติด​ตัว​ไป​ด้วย​เมื่อ​ท่าน​ออก​จากรถ

บันทึก

ระมัดระวัง​ไม่ให้​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล/Key Tag ถูก​ล็อค​อยู่​ภายในรถ

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล/Key Tag ที่​ถูก​ทิ้ง​ไว้​ใน​รถ​จะ​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​เมื่อ​ล็อค​รถ​และ​เปิด​ระบบ​สัญญาณ​เตือน​โดย​ใช้​กุญแจ​ที่​ถูกต้อง​อีก​ชุดหนึ่ง กุญแจ​ที่​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​จะ​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​อีก​ครั้ง​เมื่อ​ปลด​ล็อครถ

การรบกวน

การ​ทำงาน​ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​สำหรับ​การ​สตาร์ต​และ​การล็อค/ปลด​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* อาจ​ถูก​รบกวน​จาก​สนามแม่เหล็ก​ไฟฟ้า​และ​ตัว​กั้น​สัญญาณได้

บันทึก

หลีกเลี่ยง​การ​เก็บ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ไว้​ใกล้​กับ​วัตถุ​ที่​เป็น​โลหะ​หรือ​อุปกรณ์​อิเล็กทรอนิกส์​อย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ​, แท็บ​เล็ต หรือ​เครื่องชาร์จ - ควร​มี​ระยะห่าง​จาก​อุปกรณ์​เหล่านี้​อย่างน้อย 10-15 ซม.

หาก​ยัง​มี​การ​รบกวนอยู่ - ใช้​ดอก​กุญแจ​ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล และ​วาง​กุญแจ​ใน​ตัว​อ่าน​ข้อมูล​สำรอง​ใน​ที่​วาง​แก้ว​เพื่อ​ปิด​ระบบ​สัญญาณ​เตือน​ของรถ โปรด​ดู​ที่ส่วน "การล็อค/ปลด​ล็อค​ด้วย​เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอดได้"

บันทึก

เมื่อ​วาง​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ไว้​ใน​ที่​วาง​แก้ว ต้อง​แน่ใจ​ว่า​ไม่​มี​กุญแจ​รถ​ดอกอื่น​, วัตถุ​ที่​เป็น​โลหะ หรือ​อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น โทรศัพท์มือถือ​, แท็บเล็ต​, แล็บท็​อป หรือ​เครื่องชาร์จ) อยู่​ใน​ที่​วางแก้ว กุญแจ​รถ​หลาย​ดอก​ที่​วาง​อยู่​ใกล้​กัน​ใน​ที่​วาง​แก้ว​สามารถ​สร้าง​สัญญาณ​รบกวน​กัน​และ​กันได้

หาก​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรลหายไป

ถ้า​ท่าน​ทำ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ชุด​หนึ่ง​หาย ท่าน​สามารถ​สั่ง​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ชุด​ใหม่​ได้​ที่​ศูนย์บริการ ซึ่ง​ขอ​แนะนำ​ให้​สั่ง​จาก​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็นทางการ ท่าน​ต้อง​นำ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ชุด​อื่นๆ ที่​เหลือ​ไป​ยัง​ศูนย์บริการด้วย รหัส​ของ​กุญแจ​ที่​หายไป​จะ​ถูก​ลบ​ออก​จาก​ระบบ เพื่อ​เป็น​การ​ป้องกันขโมย

จำนวน​กุญแจ​ที่​ลงทะเบียน​ไว้​กับ​รถ​ใน​ปัจจุบัน​สามารถ​ตรวจสอบ​ได้​ใน​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่