กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

โปร​ไฟล์​ของคนขับ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ตั้ง​ค่า​จำนวน​มาก​ใน​รถ​จะ​สามารถ​ปรับ​ตาม​ความ​ต้องการ​ของ​คนขับ​แต่​ละ​คน และ​บันทึก​ไว้​ใน​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​หนึ่ง​โปร​ไฟล์​หรือ​หลาย​โปร​ไฟล์ได้

การ​ตั้ง​ค่า​ส่วน​บุคคล​จะ​ถูก​บันทึก​โดย​อัตโนมัติ​ใน​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​ที่​ทำงานอยู่ ท่าน​สามารถ​เชื่อมโยง​กุญแจ​แต่​ละ​ดอก​เข้า​กับ​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​โปร​ไฟล์​ใด​โปร​ไฟล์​หนึ่งได้ เมื่อ​ใช้​กุญแจ​ที่​เชื่อมโยง​แล้ว รถ​จะ​ได้รับ​การ​ปรับเปลี่ยน​ตาม​การ​ตั้ง​ค่า​ของ​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​ที่​เชื่อมโยง​อยู่​กับ​กุญแจ​ดอกนั้น

การ​ตั้ง​ค่าที่​สามารถ​บันทึก​ลง​ใน​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​ได้​คือ​การ​ตั้ง​ค่าใดบ้าง

การ​ตั้ง​ค่า​จำนวน​มาก​ที่​ทำ​ใน​รถ​จะ​ถูก​บันทึก​ไว้​โดย​อัตโนมัติ​ใน​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​ที่​ทำงาน​อยู่ ถ้า​ไม่ได้​ล็อค​โปร​ไฟล์​นั้นไว้​; โปรด​ดู​ในส่วน "การ​แก้ไข​โปร​ไฟล์​ของคนขับ​" การ​ตั้ง​ค่า​ต่างๆ ที่​ทำ​ใน​รถ​อาจ​เป็น​การ​ตั้ง​ค่า​ส่วนตัว​หรือ​การ​ตั้ง​ค่า​ส่วนรวม​ก็ได้ เฉพาะ​การ​ตั้ง​ค่า​ส่วนตัว​เท่านั้น​ที่​จะ​ถูก​บันทึก​ลง​ใน​โปร​ไฟล์​ของคนขับ

ส่วน​หนึ่ง​ของ​การ​ตั้ง​ค่าที่​สามารถ​บันทึก​ลง​ใน​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​ได้ ได้แก่ หน้าจอ​, กระจก​มองข้าง​, ที่​นั่งด้านหน้า​, ระบบ​นำทาง​, ระบบ​เสียง​และสื่อข้อมูล​, ภาษา และ​การ​ควบคุม​ด้วยเสียง

การ​ตั้ง​ค่าบางอย่าง (ซึ่ง​เรียกว่า การ​ตั้ง​ค่าส่วนรวม) สามารถ​เปลี่ยนแปลง​ได้ แต่​จะ​ไม่​มี​การ​บันทึก​ไว้​ใน​โปร​ไฟล์​ของคนขับ การ​เปลี่ยนแปลง​การ​ตั้ง​ค่า​ส่วนรวม​จะ​ส่งผล​ต่อ​โปร​ไฟล์ทั้งหมด

การ​ตั้ง​ค่าส่วนรวม

การ​ตั้ง​ค่า​ส่วนรวม​และ​พารามิเตอร์​จะ​ไม่​เปลี่ยนแปลง​เมื่อ​เปลี่ยน​ระหว่าง​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​โปร​ไฟล์ต่างๆ การ​ตั้ง​ค่า​เหล่านี้​จะ​ยังคง​เหมือนเดิม​อยู่ ไม่​ว่า​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​โปร​ไฟล์​ใด​จะ​ทำงาน​อยู่​ก็ตาม

ตัวอย่าง​ของ​การ​ตั้ง​ค่า​ส่วนรวม เช่น การ​ตั้ง​ค่า​การ​จัดรูปแบบ​ของ​แป้นพิมพ์ เป็นต้น ถ้า​โปร​ไฟล์​ของคนขับ X เพิ่ม​ภาษา​เพิ่มเติม​ลง​ใน​แป้นพิมพ์ ภาษา​นี้​จะ​ยังคง​มี​ให้​เลือกใช้​อยู่​ถึงแม้ว่า​จะ​เปลี่ยนไป​ใช้​โปร​ไฟล์​ของคนขับ Y ก็ตาม การ​ตั้ง​ค่า​การ​จัดรูปแบบ​ของ​แป้นพิมพ์​จะ​ไม่​ถูก​บันทึก​ลง​ใน​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​โปร​ไฟล์​ใด​โปร​ไฟล์หนึ่ง - การ​ตั้ง​ค่า​เป็น​แบบส่วนรวม

การ​ตั้ง​ค่าส่วนตัว

ถ้า​มี​การ​ใช้​โปร​ไฟล์​ของคนขับ X ใน​การ​ตั้ง​ค่า เช่น ความ​สว่าง​ของ​จอแสดงผล​ส่วนกลาง โปร​ไฟล์​ของคนขับ Y จะ​ไม่ได้​รับ​ผลกระทบ​จาก​การ​ตั้ง​ค่านี้ การ​ตั้ง​ค่า​นี้​ได้​ถูก​บันทึก​ไว้​ใน​โปร​ไฟล์​ของคนขับ X - การ​ตั้ง​ค่า​ความ​สว่าง​เป็น​การ​ตั้ง​ค่าส่วนตัว

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​ว่า​การ​ตั้ง​ค่า​ใด​เป็น​แบบ​ส่วนตัว และ​การ​ตั้ง​ค่า​ใด​เป็น​แบบ​ส่วนรวม โปรด​ดู​ในส่วน "หมวด​ต่างๆ ใน​มุมมอง​การ​ตั้งค่า"


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่