กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

Red Key - กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​แบบ​จำกัด​การทำงาน*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

Red Key ทำ​ให้​เจ้าของ​รถ​สามารถ​ตั้ง​ค่า​ขีดจำกัด​สำหรับ​คุณสมบัติ​บางอย่าง​ของ​รถได้ ขีดจำกัด​เหล่านี้​มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อ​ช่วย​ให้​การ​ขับ​ขี่​ปลอดภัย​ยิ่งขึ้น เช่น เมื่อ​ให้​ผู้อื่น​ยืม​รถ​ไป​ใช้ เป็นต้น

1617 - Red key restricted

สำหรับ Red Key กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​แบบ​จำกัด​การ​ทำงาน​ทำ​ให้​สามารถ​กำหนด​ความเร็ว​สูงสุด​ของรถ​, ตั้ง​ตัว​เตือน​ความเร็ว และ​กำหนด​ระดับ​เสียง​สูงสุด​ของ​ระบบ​ลำโพงได้ นอกจากนั้น ระบบ​การ​สนับสนุน​คนขับ​ของ​รถ​บาง​ระบบ​จะ​ทำงาน​อยู่​ตลอดเวลา​อีกด้วย ฟังก์ชัน​อื่นๆ ของ​กุญแจ​นี้​จะ​เหมือนกัน​กับ​ฟังก์ชัน​ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรลทั่วไป

ท่าน​สามารถสั่งซื้อ Red Keys หนึ่ง​ชุด​หรือ​มากกว่า​นั้น​ได้​จาก​ตัวแทน​จำหน่าย​ของ​วอลโว่ รถ​หนึ่ง​คัน​สามารถ​ตั้ง​โปรแกรม​และ​ใช้​งาน​กุญแจ​ได้​ทั้งหมด​สิบ​เอ็ด​ชุด โดยรวม​กุญแจ​แบบ​จำกัด​การ​ทำงานด้วย - กุญแจ​หนึ่ง​ชุด​จะต้อง​เป็น​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​แบบธรรมดา

การ​ตั้ง​ค่าสำหรับ Red Key จะ​ทำ​โดย​ผู้​ที่​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​แบบ​ธรรมดา โดย​สามารถ​ตั้ง​ค่า​ได้​จาก​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง​; ไปที่: SettingsSystemDriver ProfileRed Keys

ผู้​ที่ใช้ Red Key ไม่​สามารถ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ฟังก์ชัน​การ​สนับสนุน​คนขับ​ของ​รถ​บาง​ฟังก์ชันได้

ข้อจำกัด​ต่างๆ มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อ​เป็น​มาตรการ​ลด​ความ​เสี่ยง​ของ​การ​เกิด​อุบัติเหตุ ซึ่ง​ทำ​ให้​รู้สึก​ว่า​รถ​ปลอดภัย​มาก​ขึ้น​เมื่อ​ให้​ผู้อื่น​นำไป​ขับ เช่น คนขับ​ที่​อายุน้อย​, ผู้​ให้บริการ​จอด​รถ หรือ​ศูนย์บริการ เป็นต้น ผู้​ที่ใช้ Red Key จะ​ไม่​สามารถ​เปลี่ยนแปลง​การ​ตั้ง​ค่า​ต่างๆ ได้

การ​ตั้ง​ค่าที่​สามารถ​ทำได้

ท่าน​สามารถ​ทำ​การ​ตั้ง​ค่า​ต่อไปนี้​เพื่อ​ใช้กับ Red Key ได้:

ตัว​จำกัดความเร็ว (Speed Limiter)

ออปชั่น​พิเศษ สำหรับ Red Key เท่านั้น

(เปิด/ปิด):

 • ช่วง​การ​ตั้งค่า: 50-250 กม./ชม.(30-160 ไมล์​ต่อชั่วโมง)
 • การ​ตั้ง​ค่า​เมื่อ​ใช้​งาน​ครั้ง​แรกคือ 120 กม./ชม.(75 ไมล์​ต่อชั่วโมง)
 • ขั้น​การเพิ่ม: 1 กม./ชม.(1 ไมล์​ต่อชั่วโมง)
P5-15w19-XC90H-Symbol-Restricted Key Limit

จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​แสดง​สัญลักษณ์​และข้อความ

Red key Speed limitation cannot be exceeded.

ตัว​เตือนความเร็ว

ออปชั่น​พิเศษ สำหรับ Red Key เท่านั้น

(เปิด/ปิด):

 • ช่วง​การ​ตั้งค่า: 0-250 กม./ชม.(0-160 ไมล์​ต่อชั่วโมง)
 • การ​ตั้ง​ค่า​เมื่อ​ใช้​งาน​ครั้ง​แรกคือ 50, 70 และ 90 กม./ชม. (30, 45 และ 55 ไมล์​ต่อชั่วโมง)
 • ขั้น​การเพิ่ม: 1 กม./ชม.(1 ไมล์​ต่อชั่วโมง)
 • จำนวน​สูงสุด​ของ​การ​เตือน​พร้อมกัน: 6

ระดับ​เสียง​สูงสุด​ที่ลดลง

ออปชั่น​พิเศษ สำหรับ Red Key เท่านั้น

(เปิด/ปิด):

 • การ​ตั้ง​ค่า​เมื่อ​ใช้​งาน​ครั้งแรก: เปิดทำงาน

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ*:

 • การ​ตั้ง​ค่า​เมื่อ​ใช้​งาน​ครั้งแรก: รอบ​เวลา​ยาวนานที่สุด
 • สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดู​ในส่วน "ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ"

ฟังก์ชัน​การ​สนับสนุนคนขับ

ฟังก์ชัน​การ​สนับสนุน​คนขับ​ต่อไปนี้​จะ​ทำงาน​อยู่​ตลอดเวลา​สำหรับ​ผู้​ที่ใช้ Red Key:

 • Blind Spot Information (BLIS)* - โปรด​ดู​ในส่วน "Blind Spot Information"
 • Lane assistance (LDW และ LKA)* - โปรด​ดู​ที่ส่วน "ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ"
 • การ​เตือนระยะห่าง* - โปรด​ดู​ที่ส่วน "การ​เตือนระยะห่าง"
 • City Safety - โปรด​ดู​ที่ส่วน "ระบบ City Safety"
 • Driver Alert Control (DAC)* - โปรด​ดู​ที่ส่วน "ระบบ​ควบคุม​การ​เตือนคนขับ"
 • ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน* - โปรด​ดู​ที่ส่วน "ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน"

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่