สัญญาณเตือน

การ​เปิด​ใช้งาน/การ​เปิด​ใช้​งาน​ซ้ำ​อีก​ครั้ง​โดย​อัตโนมัติ​ของ​สัญญาณเตือน*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​เปิด​สัญญาณ​เตือน​ซ้ำ​อีก​ครั้ง​โดย​อัตโนมัติ​จะ​ช่วย​ป้องกัน​ไม่ให้​ท่าน​ออก​จาก​รถ​โดย​ปิด​สัญญาณ​เตือน​ไว้​โดย​ไม่ได้ตั้งใจ

ถ้า​ปลด​ล็อค​รถ​ด้วย​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล (ซึ่ง​เป็น​การ​ปิด​ระบบ​สัญญาณเตือน) และ​ไม่​มี​การ​เปิด​ประตู​ใดๆ หรือ​ประตู​ท้าย​ภายใน​สอง​นาที ระบบ​สัญญาณ​เตือน​จะ​ทำงาน​อีก​ครั้ง​โดยอัตโนมัติ รถ​ล็อค​ซ้ำ​ในขณะเดียวกัน

ใน​บาง​ตลาด สัญญา​เตือน​จะ​เริ่ม​ทำงาน​อีก​ครั้ง​หลังจาก​เวลา​หน่วง​ระยะ​หนึ่ง หลังจาก​ที่​เปิด​และ​ปิด​ประตู​คนขับ​โดย​ไม่ได้​ทำ​การล็อค


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่