สัญญาณเตือน

การ​ปิด​ระบบ​สัญญาณเตือน* โดย​ไม่​มี​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ที่​สามารถ​ทำงานได้

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

รถ​สามารถ​ปลด​ล็อค​และ​ปิด​ระบบ​สัญญาณ​เตือน​แม้ว่า​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​จะ​ไม่​ทำงาน ตัวอย่างเช่น หาก​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรลเสีย

เปิด​ประตู​ด้าน​คนขับ​โดย​ใช้​เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอดได้

สัญญาณ​เตือน​จะ​ถูก​กระตุ้น​ให้ทำงาน

P5-1507 Backup start place in tunnel console

ตำแหน่ง​ของ​ตัว​อ่าน​ข้อมูล​สำรอง​ใน​ที่​วางแก้ว

วาง​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ไว้​ใน​ตัว​อ่าน​ข้อมูล​สำรอง​ใน​ที่​วาง​แก้ว​ที่​คอนโซล​บริเวณ​โพรง​เพลากลาง

หมุน​ปุ่ม​สตาร์ต​ไป​ที่ตำแหน่ง START แล้ว​ปล่อยปุ่ม

สัญญาณ​เตือน​ถูก​ยกเลิก​การทำงาน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่