จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​แสดง​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​รถ​และ​การ​ขับขี่

จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​ประกอบด้วย​เกจวัด​, ไฟแสดง​, สัญลักษณ์​แสดง และ​สัญลักษณ์เตือน ข้อมูล​ของ​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​ขึ้นอยู่​กับ​อุปกรณ์​ของรถ​, การ​ตั้ง​ค่า และ​ฟังก์ชัน​ที่​ทำงาน​อยู่​ในขณะนั้น

จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​มี​ให้​เลือกใช้​สอง​เวอร์​ชั่น นั่น​คือ แบบขนาด 12 นิ้ว​และขนาด 8 นิ้ว

คำเตือน

ใน​กรณี​ที่​เกิด​ความ​ผิดปกติ​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ ข้อมูล​เกี่ยวกับเบรก​, ถุง​ลม​นิรภัย หรือ​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​อื่นๆ อาจ​ไม่​แสดงขึ้น ใน​กรณี​นี้ คนขับ​จะ​ไม่​สามารถ​ตรวจสอบ​สถานะ​ของ​ระบบ​ต่างๆ ของ​รถ หรือ​รับคำ​เตือน​และ​ข้อมูล​ในขณะ​นั้นได้

คำเตือน

ถ้า​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับดับ​, ไม่​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อสั่งงาน/สตาร์ต​รถ หรือ​แสดงผล​ไม่​ถูกต้อง​ทั้ง​จอ​หรือ​บางส่วน ห้าม​รถ​ไป​ใช้งาน ท่าน​ควร​นำ​รถ​เข้า​ไป​ที่​ศูนย์บริการในทันที วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็นทางการ

จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับขนาด 12 นิ้ว

P5-1646-x90-Driver display overview 12 inch
ตำแหน่ง​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ:

ทางด้านซ้าย

ที่​ตรงกลาง

ทางด้านขวา

มาตร​วัดความเร็ว

สัญลักษณ์​แสดง​และ​สัญลักษณ์เตือน

มาตร​วัด​รอบเครื่องยนต์ขึ้นอยู่​กับ​โหมด​การ​ขับ​ขี่​ที่​เลือกไว้

มาตร​วัด​การเดินทาง

เกจ​วัด​อุณหภูมิภายนอก

เกจวัด ECOขึ้นอยู่​กับ​โหมด​การ​ขับ​ขี่​ที่​เลือกไว้

มาตร​วัดระยะทาง

นาฬิกา

ตัว​แสดง​การ​เปลี่ยนเกียร์

ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​และ​ตัว​จำกัดความเร็ว

ข้อความ และ​ใน​บาง​กรณี​จะ​มี​ภาพกราฟิกด้วย

โหมด​ขับขี่

ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน*

ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ประตู​และ​เข็ม​ขัดนิรภัย

เกจ​วัด​ระดับ​น้ำมันเชื้อเพลิง

เครื่อง​เล่นสื่อ

สถานะ​ของฟังก์ชัน Start/Stop

แผน​ที่​ระบบ​นำทาง*

ระยะทาง​ที่​สามารถ​ขับ​ขี่​ได้​ก่อนที่​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​จะหมด

โทรศัพท์

ความ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ในขณะนั้น

การ​จดจำเสียง

เมนูแอพ (สั่งงาน​โดย​ใช้​แป้น​กด​บนพวงมาลัย)

จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับขนาด 8 นิ้ว

P5-1646-x90-Driver display overview 8 inch
ตำแหน่ง​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ:

ทางด้านซ้าย

ที่​ตรงกลาง

ทางด้านขวา

เกจ​วัด​ระดับ​น้ำมันเชื้อเพลิง

มาตร​วัดความเร็ว

เครื่อง​เล่นสื่อ

โหมด​ขับขี่

ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน*

โทรศัพท์

ตัว​แสดง​การ​เปลี่ยนเกียร์

ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​และ​ตัว​จำกัดความเร็ว

ข้อมูล​การ​นำทาง*

มาตร​วัด​รอบเครื่องยนต์ขึ้นอยู่​กับ​โหมด​การ​ขับ​ขี่​ที่​เลือกไว้

ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ประตู​และ​เข็ม​ขัดนิรภัย

นาฬิกา

เกจวัด ECOขึ้นอยู่​กับ​โหมด​การ​ขับ​ขี่​ที่​เลือกไว้

สถานะ​ของฟังก์ชัน Start/Stop

เมนูแอพ (สั่งงาน​โดย​ใช้​แป้น​กด​บนพวงมาลัย)

ระยะทาง​ที่​สามารถ​ขับ​ขี่​ได้​ก่อนที่​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​จะหมด

ความ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ในขณะนั้น

เกจ​วัด​อุณหภูมิภายนอก

มาตร​วัดระยะทาง

สัญลักษณ์​แสดง​และ​สัญลักษณ์เตือน

มาตร​วัด​การเดินทาง

สัญลักษณ์​แสดง​และ​สัญลักษณ์เตือน

การ​จดจำเสียง

เกจ​วัด​อุณหภูมิเครื่องยนต์

ข้อความ และ​ใน​บาง​กรณี​จะ​มี​ภาพกราฟิกด้วย

ตำแหน่ง​ของ​สัญลักษณ์​ที่​สามารถ​ปรับได้

P5-1646-x90-Soul symbol position in DIM 2

ตัวอย่าง​ของ​สัญลักษณ์​ตัว​แสดง​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับขนาด 12 นิ้ว

ที่​ตรง​กลาง​ของ​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​สามารถ​แสดง​สัญลักษณ์​ต่างๆ สำหรับ​ข้อความ​ชนิด​ต่างๆ ได้ โดย​อาจ​อยู่​ใน​รูป​ของ​ไฟ​แสดง​หรือ​สัญลักษณ์​เตือน หรือ​ประกอบด้วย​ชุด​ของ​รูปภาพ​ที่​เริ่ม​จาก​ตำแหน่ง​นี้​แล้ว​ถูก​แปลง​เป็น​รูปภาพ​ที่​มี​ขนาด​ใหญ่ขึ้น

การ​เปิด​ใช้​งาน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​ทำงาน​ทันที​ที่​ประตู​บาน​ใด​บาน​หนึ่ง​เปิด​ออก กล่าวคือ เมื่อ​สวิตช์​กุญแจ​อยู่​ในตำแหน่ง 0 จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​ดับ​ไป​ชั่วขณะ​ถ้า​ไม่ได้​ใช้งาน ใน​การ​เปิด​ใช้​งาน​อีก​ครั้ง ให้​ดำเนินการ​อย่าง​ใด​อย่าง​หนึ่งดังต่อไปนี้:

  • เหยียบ​แป้นเบรก
  • หมุน​ปุ่ม​สตาร์ต​ไป​ที่​ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ I
  • เปิด​ประตู​บาน​ใด​บาน​หนึ่งออก

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่