จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

เกจ​วัด​อุณหภูมิภายนอก

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เกจ​วัด​อุณหภูมิ​ภายนอก​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

เซ็นเซอร์​จะ​ตรวจจับ​อุณหภูมิ​ภายนอกรถ

P5 - Temperature gauge DIM 8 and 12

ตำแหน่ง​ของ​เกจ​วัด​อุณหภูมิ​ภายนอก​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับขนาด 12 นิ้ว​และขนาด 8 นิ้ว

ถ้า​รถ​จอด​อยู่​กับ​ที่มา​เป็น​ระยะ​หนึ่ง เกจ​วัด​อุณหภูมิ​ภายนอก​อาจ​แสดง​ค่า​อุณหภูมิ​ที่​สูง​กว่า​ความ​เป็นจริง

เมื่อ​อุณหภูมิ​ภายนอก​อยู่ในช่วง +2°C ถึง -5°C สัญลักษณ์​เกล็ด​หิมะ​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ เพื่อ​เป็น​การ​เตือน​เกี่ยวกับ​สภาพ​ถนน​ที่ลื่น สัญลักษณ์​เกล็ด​หิมะ​ยัง​แสดง​ขึ้น​เป็น​เวลา​สั้นๆ บน​จอแสดงผล​บน​กระจกหน้า (ถ้า​ติดตั้งไว้) อีกด้วย

การ​ตั้ง​ค่า​เกจ​วัด​อุณหภูมิภายนอก

เปลี่ยน​หน่วย​ของ​เกจ​วัด​อุณหภูมิ​โดย​ผ่าน​ทาง​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

เลือก SettingsSystemUnits และ​ทำ​เครื่องหมาย​ชนิด​ของ​หน่วย​ที่ต้องการ Metric, Imperial หรือ US


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่