จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

การ​ตั้ง​ค่า​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​สามารถ​ทำ​ได้​ใน​เมนู​แอพพลิเคชั่น​ของ​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ และ​ในเมนู Settings ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

การ​ตั้ง​ค่า​ใน​เมนูแอพ

ใน​เมนู​แอพ ท่าน​สามารถ​เลือก​ข้อมูล​ที่​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​ได้​จาก​ข้อมูลต่อไปนี้

 • คอมพิวเตอร์​การเดินทาง
 • เครื่อง​เล่น​มีเดีย
 • โทรศัพท์
 • ระบบ​นำทาง*

เมนู​แอพพลิเคชั่น​ใน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​เปิด​ขึ้น และ​สามารถ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ใน​เมนู​ได้​โดย​ใช้​แป้น​กด​ทาง​ด้านขวา​บน​พวงมาลัย โปรด​ดูส่วน "การ​ใช้​เมนู​แอพพลิเคชั่น​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ"

การ​ตั้ง​ค่า​ใน​จอแสดงผลส่วนกลาง

การ​เลือก​ชนิด​ของข้อมูล

แตะที่ Settings ใน​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

กด My CarDisplaysDriver Display Centre Area

เลือก​สิ่ง​ที่​จะ​แสดง​ใน​พื้นหลัง:

 • Show no information in background
 • Show information for current playing media
 • Show navigation even if no route is set

  แผน​ที่​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับขนาด 12 นิ้ว​เท่านั้น ส่วน​ใน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับขนาด 8 นิ้ว จะ​แสดง​เฉพาะ​คำแนะนำ​เส้นทาง​เท่านั้น สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดู​ในส่วน "จอแสดงผล​และ​ตัว​ควบคุม​สำหรับ​การ​นำ​ทาง​ด้วย​แผนที่​" และ "การ​นำ​ทาง​ด้วย​แผน​ที่​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ"

  .

จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับขนาด 12 นิ้ว​จะ​แสดง​ข้อมูล​ที่​ตรง​กลาง ส่วน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับขนาด 8 นิ้ว​จะ​แสดง​ข้อมูล​ที่​ช่อง​ข้อมูล​ด้านบนขวา

การเลือกธีม

แตะที่ Settings ใน​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

แตะที่ My CarDisplaysThemes

เลือกธีม (ลักษณะ​ที่ปรากฏ) สำหรับ​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ:

 • Glass
 • Minimalistic
 • Performance
 • Chrome Rings.

การ​เลือกภาษา

แตะที่ Settings ใน​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

แตะที่ SystemLanguage เพื่อ​เลือกภาษา

การ​เปลี่ยนแปลง​จะ​ส่งผล​ต่อ​ภาษา​ใน​จอแสดงผล​ทุกจอ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่