จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

ข้อความ​จะ​แสดง​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​จอแสดงผลส่วนกลาง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ข้อความ​ที่​แสดง​ใน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ที่​มี​อยู่​ใน​บทความ​นี้​จะ​แสดง​ไว้​ใน​ตาราง​ด้านล่างนี้

ข้อความ​ใน​จอแสดง

ความหมาย

12 V Battery

แบตเตอรี่ 12 โวลต์

12 V Battery

แบตเตอรี่ 12 โวลต์

12 V Battery

แบตเตอรี่ 12 โวลต์

30 minutes

30 นาที

30 sec

30 วินาที

60 sec

60 วินาที

90 sec

90 วินาที

2nd row climate

การ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​สำหรับ​ที่​นั่ง​แถว​ที่สอง

3rd row climate

การ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​สำหรับ​ที่​นั่ง​แถว​ที่สาม

Abort

หยุด

AC

AC

Accept

ยอมรับ

Activate UNIT

สั่งงาน UNIT

Activated

ทำงานแล้ว

Active Bending Lights

ไฟ​ขณะ​เข้า​โค้ง​แบบ​แอคทีฟ

Active High Beam

ไฟ​สูง​แบบ​แอคทีฟ

Adaptive cruise

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ

Add as waypoint

ตั้ง​จุดหมาย​ปลายทาง​ย่อย​ระหว่างทาง

Add call

เพิ่ม​การโทร

Add device

เพิ่มอุปกรณ์

Add phone

เพิ่มโทรศัพท์

Add timer

สร้าง​ตัว​ตั้ง​เวลาใหม่

Added

เพิ่มแล้ว

Additional Heater

ชุด​ทำ​ความ​ร้อนเสริม

Address

ที่อยู่

Adjust passenger seat

ปรับ​ที่​นั่งผู้โดยสาร

Adjust Passenger Seat From Driver Position

ปรับ​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ตาม​ตำแหน่งคนขับ

Advanced

ขั้นสูง

Ahead

ข้างหน้า

Air Quality Sensor

เซ็นเซอร์​คุณภาพอากาศ

Alarm

สัญญาณเตือน

Alarm system failure

ระบบ​สัญญาณ​เตือน​เกิด​ความผิดพลาด

Alertness Warning

การ​เตือน​อาการ​เหนื่อยล้า

All

ทั้งหมด

All Doors

ประตู​ทุกบาน

Allowed services for this device

การ​บริการ​ที่​อนุญาต​สำหรับ​อุปกรณ์นี้

Along route

ในเส้นทาง

Alternative Routes

เส้นทาง​เลือกอื่น

Always

เสมอ

AM/FM radio

วิทยุ AM /FM

Ambient Light Intensity

ความ​เข้ม​แสง​ของ​ไฟตกแต่ง

Ambient Light Level

ระดับไฟตกแต่ง

Ambient Lighting

ไฟตกแต่ง

Answer

คำตอบ

Application updates

อัพเดตแอพพลิเคชั่น

Apply steering

เลี้ยวรถ

Appointments

ร้องขอ

Arrival Time Format

รูปแบบเวลา

Ask

คำถาม

Ask before connecting

สอบถาม​ก่อน​การเชื่อมต่อ

Assistance in case of road departure

ความ​ช่วยเหลือ​เมื่อ​ขับ​ออก​นอกถนน

Audio Warning

สัญญาณเสียงเตือน

Auto

อัตโนมัติ

Auto Activate Parking Brake

การ​สั่งงาน​เบรก​จอด​โดยอัตโนมัติ

Auto Camera Reverse Activation

กล้อง​ทำงาน​เมื่อ​เข้า​เกียร์​ถอยหลัง

Auto Close Sun Curtain

การ​ปิด​ม่าน​บัง​แดด​โดยอัตโนมัติ

Auto Dim Mirrors

การ​ตัด​แสง​สะท้อน​ของ​กระจก​มอง​หลังอัตโนมัติ

Auto Door Locking

การ​ล็อค​ประตูอัตโนมัติ

Auto Driver Seat Heating Level

ระดับเริ่มต้น​, ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เบาะ​นั่งคนขับ

Auto Electric Front Defroster

กระจก​หน้า​แบบ​มี​การ​ไล่​ฝ้า​ด้วย​ไฟฟ้าอัตโนมัติ

Auto Electric Rear Defroster

กระจก​หลัง​แบบ​มี​การ​ไล่​ฝ้า​ด้วย​ไฟฟ้าอัตโนมัติ

Auto fill

การ​ปรับอัตโนมัติ

Auto hold

ดึง​รั้งอัตโนมัติ

Auto Passenger Seat Heating Level

ระดับเริ่มต้น​, ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เบาะ​นั่งผู้โดยสาร

Auto Rear Wiper

การ​ปัด​กระจก​หลังอัตโนมัติ

Auto Segment Switching

การ​เปลี่ยน​ส่วน​โดยอัตโนมัติ

Auto Software Update

ตรวจสอบ​การ​อัพเดตซอฟต์แวร์

Auto Steering Wheel Heating Level

ระดับ​เริ่มต้น​สำหรับ​การ​ทำ​ความ​ร้อน​พวงมาลัยอัตโนมัติ

Auto update:

การ​อัพเดตอัตโนมัติ:

Automatic intervention

การ​เข้า​แทรก​การ​ทำงานอัตโนมัติ

Automatic Time

เวลาอัตโนมัติ

Automatic Trailer Lamp Check

การ​ควบคุม​ไฟ​รถ​พ่วงอัตโนมัติ

Automatically connect when I arrive

เชื่อมต่อ​อัตโนมัติ​เมื่อ​ฉันมาถึง

Availability: Closed

ความ​พร้อม​ใช้งาน: ปิดแล้ว

Availability: Crowded

ความ​พร้อม​ใช้งาน: เกือบเต็ม

Availability: Free

ความ​พร้อม​ใช้งาน: ว่าง

Availability: Full

ความ​พร้อม​ใช้งาน: เต็มที่

Availability: Unknown

ความ​พร้อม​ใช้งาน: ไม่ทราบ

Avoid

หลีกเลี่ยง

Avoid Traffic Events

หลีกเลี่ยง​เหตุการณ์การจราจร

Back

การ​ถอยหลัง

Balance

บาลานซ์

Base Map Version

หมาย​เลข​เวอร์​ชั่น​ของ​แผน​ที่พื้นฐาน

Bass

พื้นฐาน

Battery level sustained for later use

รักษา​ระดับ​แบตเตอรี่​ไว้​ใช้​งาน​ในภายหลัง

Blind spot sensor

ตัว​ตรวจจับ​จุดบอด

Blind spot system off

ตัว​ตรวจจับ​จุด​บอด​ปิดทำงาน

Block

หนึ่ง​ในสี่

Blow into alcolock

เป่า​เข้า​ไป​ใน​ระบบ​ล็อค​ตาม​ระดับแอลกอฮอล์

Book time for maintenance

กำหนดเวลา​สำหรับ​การ​ซ่อมบำรุง

Both

ทั้งสอง

Brake Characteristics

คุณลักษณะ​ของ​การเบรก

Brake pedal

แป้นเบรก

Bright

ไฟ​ส่องสว่าง

Button lock

ล็อคปุ่ม

By Temperature

ตามอุณหภูมิ

By Theme

ตามธีม

Bypass instead?

บาย​พาส​แทนหรือไม่

Calibrate

ปรับเทียบ

Calibration unsuccessful. Please try again.

การ​ปรับเทียบ​ไม่​เสร็จสมบูรณ์ ลอง​อีกครั้ง

Call

ทำ​การโทร

Call to make Appointment

โทร​เพื่อ​จองเวลา

Camera

กล้อง

Cancel

หยุด

Cancel read out

ยกเลิก​การอ่าน

Cancel request

ยกเลิก​การ​ร้องขอ

Cannot be selected because gear is in manual

ไม่​สามารถ​เลือก​ได้​เนื่องจาก​เกียร์​อยู่​ใน​โหมด​แมนนวล

Cannot be selected because speed is too high

ไม่​สามารถ​เลือก​ได้​เนื่องจาก​ความเร็ว​สูงเกินไป

Cannot be selected due to limitations

ไม่​สามารถ​เลือก​ได้​เนื่องจากข้อจำกัด

Cannot be selected due to low battery

ไม่​สามารถ​เลือก​ได้​เนื่องจาก​ระดับ​แบตเตอรี่ต่ำ

Cannot be selected due to low temperature

ไม่​สามารถ​เลือก​ได้​เนื่องจาก​อุณหภูมิต่ำ

Car Identification Number

หมายเลข​ตัวถังรถ

Car key battery low

แบตเตอรี่​ใน​กุญแจ​รถต่ำ

Car key not found

ไม่​พบ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

Car message stored in Car Status application

ข้อความ​ของ​รถ​ถูก​บันทึก​ไว้​ใน​แอพส​ถา​นะ​ของ​รถยนต์แล้ว

Car Modem Internet

อินเตอร์เนต​ผ่าน​ทาง​โมเด็ม​ของรถ

Car not possible to start

ไม่​สามารถ​สตาร์ต​รถได้

Car start

การ​สตาร์ทรถ

Car status

สถานะ​ของรถยนต์

Car train

การ​ขนส่ง​รถยนต์​ด้วยรถไฟ

Car Wi-Fi Hotspot

การใช้ Wi-Fi ของ​รถร่วมกัน

Card Status:

สถานะ​ของการ์ด:

Change

เปลี่ยน

Change device

เปลี่ยนอุปกรณ์

Change PIN

เปลี่ยนรหัส PIN

Characteristics changed Service required

ลักษณะ​การ​ทำงาน​เปลี่ยนแปลง​ไป จำเป็นต้อง​เข้า​รับบริการ

Charge cable

สายชาร์จ

Charging fault, low battery. Stop safely

ความ​ผิดปกติ​ใน​การ​ชาร์จ แบตเตอรี่ต่ำ หยุด​ทันที​ที่​เป็นไปได้

Charging complete

ชาร์จ​เต็มแล้ว

Charging error

ข้อบกพร่อง​ใน​การชาร์จ

Check tyres

ตรวจสอบยาง

Check tyres, calibrate after fill

ตรวจสอบยาง​, ปรับเทียบ​หลังจาก​การ​เติม​ลมยาง

Cities

เมือง

City

เมือง

Clear itinerary

ลบ​กำหนดการเดินทาง

Climate

สภาพอากาศ

Close

ปิด

Comfort

แบบ​คอมฟอร์ท

Communication

การติดต่อสื่อสาร

Concert hall

ห้อง​แสดง​ดนตรี​ขนาดใหญ่

Confirm

ยืนยัน

Congestion Charge Zone

ค่าธรรมเนียม​ใน​เขต​การจราจรติดขัด

Connect

เชื่อมต่อ

Connect key

เชื่อมต่อ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

Connected devices

อุปกรณ์​ที่​เชื่อมต่ออยู่

Coordinates and altitude

พิกัด​และ​ระดับ​ความสูง

Cornering Lamps

ไฟ​ขณะ​เข้าโค้ง

Country

ประเทศ

Create new

สร้างใหม่

Cruise control

ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่

Cushion extension

การ​ขยาย​เบาะนั่ง

DAB To DAB Handover

เชื่อมต่อ DAB เข้ากับ DAB

DAB To FM Handover

เชื่อมต่อ DAB เข้ากับ FM

Dark

มืด

Data roaming

การ​โรม​มิ่งข้อมูล

Data usage: %s

การ​ใช้ข้อมูล: %s

Date

วันที่

Date & Time

เวลา​และวันที่

Day

วัน

Days

วัน

Deactivated

ไม่ทำงาน

Decline

ปฏิเสธ

Deactivate Suspension & Leveling Control

ยกเลิก​การ​ทำงาน​ระบบ​กัน​สะเทือน​และ​การ​ควบคุม​การ​ปรับระดับ

Default Route Type

ชนิด​เส้นทางมาตรฐาน

Delete

ลบ

Destination:

จุดหมายปลายทาง:

Detour

ทางเบี่ยง

Disable PIN

ยกเลิกรหัส PIN ของ SIM การ์ด

Displays

จอแสดงผล

Distance

ระยะทาง

Doors and tailgate lock when the car moves

ประตู​และ​ประตู​ท้าย​ถูก​ล็อค​ในขณะ​ขับขี่

Download Centre

ศูนย์​การ​ดาวน์โหลด

Drive Mode

โหมด​ขับขี่

Driver

คนขับ

Driver Display

จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

Driver Display Centre Area

ข้อมูล​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

Driver Display Options

ออปชั่น​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

Driver focused

คนขับเฉพาะ

Driver Door Only

เฉพาะ​ประตูคนขับ

Driver performance

ประสิทธิภาพ​ของคนขับ

Driver Profile

โปร​ไฟล์​ของคนขับ

Driver support system

ฟังก์ชัน​ช่วยเหลือคนขับ

Driving mode ECO

โหมด​ขับขี่ ECO

DSRC Uplink

อัพลิงค์ DSRC

Dynamic

ได​นามิก

Earlier

ก่อน

Easy Entry/Exit Control

ระบบ​ช่วย​ใน​การ​เข้ารถ

Easy Ingress & Egress

การเข้า/ออก​รถ​แบบสะดวก

Eco

ECO

Eco

ECO

ECO Climate

ระบบ​ควบคุม​สภาพอากาศ ECO

Edit

แก้ไข

Edit list

แก้ไขรายการ

Edit Profile

แก้ไข​โปรไฟล์

Electric

ไฟฟ้า

Electric Parking Brake

เบรก​จอด​รถ​แบบไฟฟ้า

End call

สิ้นสุด​การโทร

Engine charges hybrid battery

เครื่องยนต์​เบนซิน​ชาร์จ​แบตเตอรี่ไฮบริด

Engine coolant

น้ำ​หล่อเย็น

Engine oil level

ระดับน้ำมันเครื่อง

Engine oil level low

ระดับ​น้ำมันเครื่องต่ำ

Engine temperature

อุณหภูมิเครื่องยนต์

Ensembles

กลุ่มนักร้อง

Enter province

ตั้งจังหวัด

Equalizer

อีควอไลเซอร์

ESC Sport Mode

ESC โหมดสปอร์ต

Export Profile To USB

เอ็กซ์​พอร์ต​โปร​ไฟล์​ไปยัง USB

Exterior Lights

ไฟภายนอก

Factory reset

รี​เซ็ต​ค่า​จากโรงงาน

Fast

เร็ว

Favourites

รายการโปรด

Ferry

เรือ​ข้ามฟาก

FM radio

วิทยุ FM

FM Radio Manual

วิทยุ FM แบบ​แมนนวล

FM Radio Settings

การ​ตั้ง​ค่าวิทยุ FM

Fog Lamp with Cornering Lamp

ไฟ​ขณะ​เข้าโค้ง

Fold Headrest On Second Row Seats

ลด​ระดับ​พนัก​พิง​ศีรษะ​สำหรับ​ที่​นั่ง​แถว​ที่สอง

Fold Mirrors When Locking

กระจก​มอง​ข้าง​ที่​ปรับ​เอียง​แล้ว​ในขณะล็อค

Forget

ลืม

Free Flow Info

แสดง​ข้อมูล​สำหรับ​การ​ไหล​แบบอิสระ

Free Flowing Traffic

การจราจร​ไม่ติดขัด

Freeze Program Service Name

แสดง​ชื่อ​โปรแกรม​การ​บริการตลอดเวลา

Frequency band

ความ​ยาวคลื่น

Fuel lid is opening

มี​การ​เปิด​ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง

Fuel tank

ถัง​น้ำมันเชื้อเพลิง

Full

เต็มที่

Fully charged at:

ชาร์จ​เต็มแล้ว:

Fuse failure Service required

ฟิวส์​ขาด จำเป็นต้อง​เข้า​รับบริการ

Gear lever

คันเกียร์

Gender

เพศ

Genres

ประเภท

Global Reset

รี​เซ็ตทั้งหมด

Go here

เริ่ม​ขับ​จากที่นี่

Gracenote® Multiple Results

Gracenote® ข้อมูล​ที่​พบ​หลายข้อมูล

Gracenote® Online Look Up

ค้นหา Gracenote® ใน​ฐานข้อมูล​แบบออนไลน์

Guest

ผู้​เยี่ยมเยือน

Guidance

ทิศทาง

Guide

คำแนะนำ

half a day

ครึ่งวัน

Harsh behaviour at low speed, car ok to use

การ​ทำงาน​กระตุก​ที่​ความเร็ว​ต่ำ แต่​เป็น​ปกติ​เมื่อ​ขับต่อไป

Head-up display

จอแสดงผล​บน​กระจกหน้า

Head-up display adjustments

การ​ปรับ​จอแสดงผล​บน​กระจกหน้า

Head-Up Display Calibration

การ​ปรับเทียบ​จอแสดงผล​บน​กระจกหน้า

Head-Up Display Options

ตัวเลือก​ของ​จอแสดงผล​บน​กระจกหน้า

Headrest fold

พนัก​พิง​ศีรษะด้านล่าง

High

สูง

High temperature Stop safely

อุณหภูมิ​สูง หยุด​อย่างปลอดภัย

High temperature Turn off engine

อุณหภูมิ​สูง ดับเครื่องยนต์

Highway

ทางด่วน

Highway Facilities

สิ่ง​อำนวย​ความ​สะดวก​บน​ทางหลวง

History

ประวัติ

Home

หน้าหลัก

Home Safety Lights

ระยะเวลา​ที่​ไฟ​ส่อง​สว่าง​เพื่อ​เข้า​บ้านปลอดภัย

Hybrid battery

แบตเตอรี่ไฮบริด

Hybrid system

ระบบไฮบริด

Hybrid system failure

ความ​ผิดปกติ​ของ​ระบบไฮบริด

Imperial

อังกฤษ

Import Profile From USB

อิม​พอร์ต​โปร​ไฟล์จาก USB

Individual Drive Mode

โหมด​ขับ​ขี่เฉพาะ

Individual stage

สภาพแวดล้อม​แต่​ละแบบ

Info card

การ์ดข้อมูล

Install

ติดตั้ง

Install all

ติดตั้งทั้งหมด

Intensity

ความเข้ม

Interior Lighting

ไฟ​ภายในรถ

Interior Mood Lighting

ไฟสลัว

Interior Mood Light Intensity

ความ​เข้ม​ของ​ไฟบรรยากาศ

International Border

ชายแดนประเทศ

Internet connection

การ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

Interrupt VICS Graphic Message

ข้อความ​แบบกราฟิก VICS

Interrupt VICS Text Message

ข้อความ​แบบตัวอักษร VICS

Join calls

รวม​สาย​การโทร

JP Traffic Information

ข้อมูลการจราจร JP

Junction

ทางแยก

Keep climate comfort

การ​รักษา​สภาพ​อากาศ​ให้​อยู่​ใน​ระดับ​ที่สบาย

Keyboard Layouts

แผนผังแป้นพิมพ์

Keyless Unlock

การ​เข้า​รถ​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ

Keypad Touch

เสียงแป้นพิมพ์

Lane Assistance

ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ

Lane Departure Warning feedback

ชนิด​ของ​สัญญาณ​เตือนสำหรับ Lane Departure Warning

Lane Keeping Aid Assistance Mode

ตัวเลือก​การ​ช่วย​ฉุกเฉินสำหรับ Lane Keeping Aid

Lane Keeping Aid Warning Feedback

ชนิด​ของ​สัญญาณ​เตือนสำหรับ Lane Keeping Aid

Language

ภาษา

Later

ภายหลัง

Left turn indicator malfunction

ไฟ​เลี้ยว​ด้านซ้าย​ไม่ทำงาน

Level low, turn off engine

ระดับต่ำ​, ดับเครื่องยนต์

Level low, refill

ระดับ​ต่ำ เติม

Leveling Control

การ​ตรวจสอบ​ระดับน้ำมัน

Library

ไลบ​รารี่

Lights

ไฟ​ส่องสว่าง

Light

ไฟ​ส่องสว่าง

Lines

เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดินรถ

Local Interruptions

การ​เข้า​แทรก​ใน​ส่วนท้องถิ่น

Locking

การล็อค

Locking and Unlocking Feedback

ตอบสนอง​การ​ล็อค​หรือ​การ​ปลดล็อค

Low

ต่ำ

Low charge, temporarily reduced functionality

ระดับ​ประจุ​ไฟฟ้าต่ำ​, ระดับ​การ​ทำงาน​ลดลงชั่วคราว

Low charge, will soon enter power save mode

ประจุ​ไฟฟ้า​ต่ำ จะ​สั่งงาน​โหมด​ประหยัด​กำลังไฟฟ้า​ใน​เร็วๆ นี้

Lumbar

บริเวณเอว

Lumbar

ส่วน​รองรับ​บริเวณ​บั้นเอว

Main climate

สภาพ​อากาศหลัก

Maintenance overdue

เกิน​กำหนดเวลา​ที่​จะต้อง​ซ่อมบำรุง

Major

หลัก

Make car discoverable

ทำ​ให้​สามารถ​มองเห็นรถ

Malfunction

ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​เกิด​ความผิดพลาด

Manual Trailer Lamp Check

การ​ควบคุม​ไฟ​รถ​พ่วง​แบบ​แมนนวล

Manual tuning

การ​ตั้ง​ค่า​แบบ​แมนนวล

Map

แผนที่

Map Design

ลักษณะ​การ​แสดง​แผนที่

Map Information

ข้อมูล​แผนที่

Maps

แผนที่

Massage

การนวด

Max

สูงสุด

Max car speed limited

ขีดจำกัด​ความเร็วสูงสุด

Media

สื่อข้อมูล

Message Auto Read-Out

อ่าน​ข้อความอัตโนมัติ

Messages

ข้อความ

Metric

เมตริก

Middle

กลาง

Mirrors

กระจกต่างๆ

Moderate

กลาง

More than one key is found, put the key you want to connect on backup reader

พบ​กุญแจ​มากกว่า​หนึ่ง​ดอก วาง​กุญแจ​ที่​ท่าน​ต้องการ​เชื่อมต่อ​บน​ตัว​อ่านสำรอง

Highway

ทางด่วน

Name

ชื่อ

Navigation

ระบบ​นำทาง

Navigation Settings

การ​ตั้ง​ค่า​ระบบ​นำทาง

Network

เครือข่าย

Network name

ชื่อเครือข่าย

New apps

แอพใหม่

New message

ข้อความใหม่

New software updates available

การ​อัพเดต​ซอฟต์แวร์​พร้อมทำงาน

Never

ไม่เคย

Never connect and never ask

ไม่​ต้อง​เชื่อมต่อ​และ​ไม่​ต้องสอบถาม

News

ข่าว

News Flash

ข้อมูลข่าว

Next

ถัดไป

Next info

ข้อมูลถัดไป

Next page

หน้าถัดไป

Night

กลางคืน

No ETC history available

ไม่​มีประวัติ

No values available

ไม่​พบ​ค่าใดๆ

None

ไม่​ต้องดำเนินการ

Normal

ปกติ

Normal mode

โหมดปกติ

Notification in centre display

หมาย​เหตุ​ใน​จอแสดงผลส่วนกลาง

Notification in driver display

หมาย​เหตุ​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

Number

หมายเลข

Off

ปิดทำงาน

On

เปิดทำงาน

Opening hours

ชั่วโมงทำงาน

Ordinary Road

ถนนธรรมดา

Owner's manual

คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ

Parallel parking

การ​จอด​รถ​ในแนวขนาน

Park Assist

ระบบ​ช่วยจอด

Park Assist System

Park Assist

Park In

การ​ขับเข้า

Park Out

การ​ขับออก

Parking brake

เบรกจอด

Parking climate

สภาพ​อากาศ​ขณะจอด

Particulate filter full

ตัว​กรอง​อนุภาคเต็ม

Passenger

ผู้โดยสาร

Passenger airbag off

ถุง​ลม​นิรภัย​ผู้โดยสาร​ปิดทำงาน

Passenger airbag on

ถุง​ลม​นิรภัย​ผู้โดยสาร​เปิดทำงาน

Password

รหัสผ่าน

Perpendicular parking

การ​จอด​ในแนวตั้งฉาก

Phone

โทรศัพท์

Picture format

รูปแบบ​ของรูปภาพ

Please acknowledge

โปรดยืนยัน

POI

สถานที่น่าสนใจ (POI)

POI Along Route

Point Of Interest (POI)ในเส้นทาง

Position Format

รูปแบบ​ของตำแหน่ง

Position:

ตำแหน่ง:

Postcode

รหัสไปรษณีย์

Powertrain Characteristics

คุณลักษณะ​ของ​ระบบขับเคลื่อน

Preconditioning

เงื่อนไขเบื้องต้น

Prefecture

ศาลา​กลางจังหวัด

Preferences

ความ​พึงพอใจ

Press brake pedal to activate gear lever

เหยียบ​เบรก​เพื่อ​สั่งงาน​คันเกียร์

Previous info

ข้อมูล​ก่อน​หน้านี้

Previous page

หน้า​ก่อนหน้า

Previously paired devices

อุปกรณ์​ที่​เชื่อมต่อ​ไว้​ก่อน​หน้านี้

Primary Audio Default Language

ภาษา​มาตรฐาน​สำหรับ​ระบบเสียง

Primary Subtitle Default Language

ภาษา​มาตรฐาน​สำหรับ​คำบรรยาย

Privacy

โทรส่วนตัว

Private Locking

การ​ล็อคส่วนตัว

Profile

โปรไฟล์

Profile connected to key

เชื่อมต่อ​โปร​ไฟล์​เข้า​กับ​กุญแจแล้ว

Profile Name

ชื่อ​โปรไฟล์

Protect My Profile

ป้องกัน​โปร​ไฟล์​ของฉัน

Province

จังหวัด

Public

ทั่วไป

Radio favourites

รายการ​วิทยุโปรด

Rain Sensor Memory

หน่วยความจำ​เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณน้ำฝน

Read out

ปลดล็อค

Ready for refuelling

พร้อม​สำหรับ​การ​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง

Rear

ด้านหลัง

Rear child lock

ล็อค​นิรภัย​สำหรับ​เด็ก​ที่ด้านหลัง

Rear climate

การ​ควบคุม​สภาพ​อากาศด้านหลัง

Rear Sun Curtain

ม่าน​บัง​แดดด้านหลัง

Rear View Instead of 360°

มุมมอง​ด้านหลัง​แทนมุมมอง 360°

Received

ได้รับแล้ว

Recent

รายการล่าสุด

Recirc

Recirc (หมุนเวียน)

Recirculation Timer

ตัว​ตั้ง​เวลา​การ​หมุนเวียนอากาศ

Recom.

แนะนำ

Red key

กุญแจ​สีแดง

Red Keys

กุญแจ​สีแดง

Reduce speed to lower temperature

ลด​ความเร็ว​เพื่อ​ลดอุณหภูมิ

Reduced

ลดลงแล้ว

Reduced functionality Service required

ความสามารถ​ใน​การ​ทำงาน​ลดลง จำเป็นต้อง​เข้า​รับบริการ

Reduced Guard

ระบบ​สัญญาณ​เตือน​ที่​ถูกลดทอน

Reduced performance

ประสิทธิภาพลดลง

Regular maintenance

การ​บริการตามปกติ

Remote Unlock

การ​ล็อค​แบบ​ควบคุม​ด้วยรีโมต

Reject

ปฏิเสธ

Remotely immobilised

ชุด​ป้องกัน​การ​สตาร์ต​แบบ​ใช้​รีโมตคอนโทรล

Remove before start

ถอด​ออก​ก่อนสตาร์ท

Remove device

นำ​อุปกรณ์ออก

Removed from car

ถอด​ออก​จากรถ

Removed? Turn and hold start knob 7s

ถอด​ออก​แล้ว​ใช่หรือไม่ หมุน​ปุ่ม​สตาร์ต​และ​ค้าง​ไว้​ที่​ตำแหน่ง​นั้น​เป็นเวลา 7 วินาที

Repeat Mode

โหมด​แบบทำซ้ำ

Repeat weekly

ทำซ้ำ​รายสัปดาห์

Request appoint.

สร้าง​การ​ร้องขอ

Reset

รีเซ็ต

Reset for all profiles

รี​เซ็ต​โปร​ไฟล์ทั้งหมด

Reset for the active profile

รี​เซ็ต​โปร​ไฟล์​ที่​ใช้​งานอยู่

Reset Personal Settings

รี​เซ็ต​ความ​พึง​พอใจ​ส่วนบุคคล

Rest Stop Guidance

คำแนะนำ​ไป​ยัง​สถานที่​หยุดพัก

Restart

เริ่ม​การ​ทำงานใหม่

Request appoint.

จองศูนย์บริการ

Ringtone

สัญญาณเสียง​เรียกเข้า

Right turn indicator malfunction

ไฟ​เลี้ยว​ด้านขวา​ไม่ทำงาน

Ringtones

สัญญาน​เสียงเรียก

Road Sign Information In Head-Up Display

Road Sign Information ใน​จอแสดงผล​บน​กระจกหน้า

Road Traffic Flash

ข้อมูลการจราจร

Route

เส้นทาง

Route Learning

การ​เรียนรู้เส้นทาง

Run-off Mitigation

การ​ป้องกัน​การ​ขับ​ออก​นอกถนน

Safety mode

Safety mode

Save

บันทึก

Save profile changes

บันทึก​การเปลี่ยนแปลง

Saved networks

เครือข่าย​ที่​บันทึกไว้

Scenic

ผ่าน​ทิวทัศน์สวยงาม

Screen Touch

เสียงสัมผัส

Search

ค้นหา

Seats

ที่นั่ง

See Owner's manual

ดู​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ

Select Announcements Types

เลือก​ประเภทข้อความ

Select network operator

เลือก​ผู้ให้บริการ

Send

ส่ง

Send appointment request

ส่ง​การ​ร้อง​ขอ​เพื่อ​นัดหมาย

Send car data

ส่ง​ข้อมูลรถ

Send new proposal

ส่ง​การ​ร้อง​ขอใหม่

Send request code

ส่ง​รหัส​เพื่อ​ร้องขอ

Sensor blocked, see Owner's manual

ตัว​ตรวจจับ​ถูก​ปิด​กั้น ดู​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ

Sensors blocked, cleaning needed

ตัว​ตรวจจับ​ถูกปิดบัง​, ต้อง​ทำ​ความสะอาด

Service required

จำเป็นต้อง​เข้า​รับบริการ

Service urgent Drive to workshop

เข้า​รับ​บริการ​ทันที โปรด​ขับ​ไป​ยังศูนย์บริการ

Services

การบริการ

Set as home region

ตั้ง​เป็น​เขต​พื้นที่​ของบ้าน

Set dest.

ระบุ​จุดหมายปลายทาง

Set home address

ระบุ​ที่อยู่

Settings

การ​ตั้งค่า

Shoulder

บริเวณไหล่

Show Congestion Information

ข้อมูล​ความหนาแน่น

Show Driver Support In Head-Up Display

แสดง​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ใน​จอแสดงผล​บน​กระจกหน้า

Show information for current playing media

แสดง​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​สื่อข้อมูล​ที่​กำลัง​เล่น​อยู่​ในขณะนี้

Show Navigation

แสดง​ระบบ​นำทาง

Show navigation even if no route is set

แสดง​แผน​ที่​แม้ว่า​จะ​ไม่ได้​ตั้ง​ค่าเส้นทาง

Show Navigation In Head-Up Display

แสดง​ระบบ​นำ​ทาง​ใน​จอแสดงผล​บน​กระจกหน้า

Show no information in background

ห้าม​แสดง​ข้อมูล​ใดๆ ใน​พื้นหลัง

Show on map

แสดง​บน​แผนที่

Show parking and status on map

แสดง​การ​จอด​และ​สถานะ​บน​แผนที่

Show Phone In Head-Up Display

แสดง​โทรศัพท์​ใน​จอแสดงผล​บน​กระจกหน้า

Show Program Related Images

แสดง​ภาพ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับโปรแกรม

Show Radio Text

แสดง​ข้อความวิทยุ

Show VICS Traffic Events

เหตุการณ์การจราจร VICS

Shuffle

ผสม

Side bolsters

ส่วน​รองรับด้านข้าง

SIM card PIN

รหัส PIN ของ SIM การ์ด

Similar

เหมือนกัน

Single Door

หนึ่งประตู

Slow

ช้า

Software Updates

อัพเดตซอฟต์แวร์

Sort order for contacts

เรียงลำดับ​ผู้ติดต่อ

Sort Services

เรียง​รายการช่อง

Sound

เครื่องเสียง

Sound Experience

ลักษณะเสียง

Sound Experience

ลักษณะเสียง

Speech Rate

อัตรา​การพูด

Speed

ความเร็ว

Speed and Volume Compensation

การ​ชดเชย​ความเร็ว​และปริมาณ

Speed Cameras

กล้อง​ตรวจจับความเร็ว

Speed limit exceeded

สูง​เกิน​ความเร็วสูงสุด

Speed Limit Warning

การ​เตือนความเร็ว

Speed limitation cannot be exceeded

ห้าม​เกิน​ขีดจำกัดความเร็ว

Speed Sign Assist

ระบบ​ช่วย​จำกัดความเร็ว

SRS airbag

ถุง​ลมนิรภัย SRS

Standby until steering applied

สแตนด์​บาย​จนกว่า​จะ​มี​การ​บังคับเลี้ยว

Start navigation

เริ่ม​การ​นำทาง

Start/Stop

Start/Stop

State

รัฐ

Stations

สถานี

Status

สถานะ

Status Of Parking

สถานะการ​จอดรถ

Steering

ระบบ​ช่วย​บังคับเลี้ยว

Steering force

แรง​ใน​การ​บังคับเลี้ยว

Stop safely

หยุด​ทันที​ที่​เป็นไปได้

Stop safely, wait for cooling

หยุด​ทันที​ที่​เป็นไป​ได้​และ​ปล่อย​ให้​ชุด​เกียร์​เย็นลง

Storage

ที่เก็บ

Streets

ถนน

Studio

สตูดิโอ

Subtitle

คำบรรยาย

Subwoofer

ลำโพง​ซับวูฟเฟอร์

Suspension

ระบบ​กันสะเทือน

Suspension Control

การ​ควบคุม​โช้คอัพ

Swap call

สลับสาย

Swell

พองขึ้น

Switch to mobile phone

สลับ​ไป​ยังโทรศัพท์มือถือ

Synchronise temperature

การ​ปรับ​อุณหภูมิ​ให้เท่ากัน

System

ระบบ

System check, wait

การ​ตรวจสอบ​ระบบ โปรดรอ

System overheated

ระบบ​ร้อนเกินไป

System updates

อัพเดตระบบ

System Version:

เวอร์​ชั่น​ของระบบ:

System Volumes

ระดับ​ความ​ดัง​เสียง​ของระบบ

Take me home

กลับบ้าน

Tap to write information to the workshop

ท่าน​สามารถ​เขียน​ข้อมูล​สำหรับ​ศูนย์บริการ​ของ​ท่าน​ได้ที่นี่

Temporarily off

หยุด​ทำงานชั่วคราว

Temporarily unavailable

ไม่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้ชั่วคราว

Temporary Left Hand Traffic

การจราจร​แบบ​ขับ​ทาง​ด้านซ้ายชั่วคราว

Temporary Right Hand Traffic

การจราจร​แบบ​ขับ​ทาง​ด้านขวาชั่วคราว

Territory

พื้นที่

Text message tone

สัญญาณ​สำหรับข้อความ

Text Messages

ข้อความ

The car is now in normal mode

ในขณะ​นี้ รถ​อยู่​ใน​โหมดปกติ

Theme Colours

สีของธีม

Themes

ธีม

Third Row Climate On At Engine Start

การ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​สำหรับ​ที่​นั่ง​แถว​ที่​สาม​จะ​เริ่มต้น​ขึ้น​เมื่อ​สตาร์ตเครื่องยนต์

This function needs an internet connection for full functionality. Your position will be sent to Volvo Cars’ server and your mobile phone subscription will be charged for data traffic. Transmitted data is anonymized and will not be stored.

ฟังก์ชั่น​นี้​จำเป็นต้อง​มี​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​เพื่อให้​สามารถ​ทำงาน​ได้​ดีที่สุด ข้อมูล​ตำแหน่ง​จะ​ถูก​ส่งไป​ยัง​เซิร์ฟเวอร์ของ Volvo Cars และ​จะ​มี​การ​คิด​ค่าใช้จ่าย​สำหรับ​การ​ส่ง​ข้อมูล​จาก​การ​เป็น​สมาชิก​ระบบ​ไร้​สาย​ของท่าน ข้อมูล​ที่​ส่งผ่าน​จะ​ไม่​มี​การ​ระบุ​ชื่อ​และ​จะ​ไม่​มี​การ​เก็บ​บันทึกไว้

Tilt Mirror in Reverse

ปรับ​เอียง​กระจก​มอง​ข้าง​ขณะ​ถอยหลัง

Time for a break soon?

ได้​เวลา​พัก​แล้วหรือไม่

Time for maintenance

เวลา​การ​บำรุงรักษาตามปกติ

Toll

กำหนดเอง

Toll Roads

ถนน​ที่​เก็บ​ค่า​ผ่านทาง

Tone

โทนเสียง

Total capacity: Less than 20

ความ​จุทั้งหมด: น้อยกว่า 20

Total capacity: Over 1000

ความ​จุทั้งหมด: มากกว่า 1000

Towbar

ขอ​พ่วงลาก

Town

เมือง

Traffic

การจราจร

Traffic Announcement

ข้อความการจราจร

Traffic Arrow/Icon Display

ข้อความ​การจราจร​จาก​การ​เตือน​ทางวิทยุ

Traffic Events

เหตุการณ์การจราจร

Traffic Provider: %s

ผู้​ให้บริการ​ข้อมูลจราจร: %s

Trailer attached

ต่อ​รถ​พ่วงแล้ว

Trailer brake light

ไฟ​เบรก​ของ​รถพ่วง

Trailer turn indicator

ไฟ​เลี้ยว​ของ​รถพ่วง

Transmission hot

กระปุก​เกียร์​ร้อนเกินไป

Transmission warm

ระบบ​เกียร์ร้อน

Transport Flash

ข้อมูล​การขนส่ง

Tread

การเพิ่ม

Treble

เสียงแหลม

Tunnel

อุโมงค์

Turn off engine

การ​ดับเครื่องยนต์

TV-channels

ช่องสถานีโทรทัศน์

Tyre needs air now

เติม​ลมยาง

Tyre Pressure

Tyre pressure

Tyre pressure low

ความ​ดัน​ลม​ยางต่ำ

Tyre pressure system

ระบบ​ความ​ดัน​ลมยาง

Unavailable

ไม่​สามารถใช้ได้

Unavailable Charge level too low

ไม่​พร้อม​ทำงาน ระดับ​ประจุ​ไฟฟ้า​ต่ำเกินไป

Unavailable Fuel level too low

ไม่​พร้อม​ทำงาน ระดับ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ต่ำเกินไป

Unavailable Service required

การ​เข้า​รับ​บริการ​ที่​ต้องการ​ไม่​พร้อมทำงาน

Unavailable, fuel and charge level too low

ไม่​พร้อม​ทำงาน ระดับ​ประจุ​ไฟฟ้า​และ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ต่ำเกินไป

Uninstall

ถอน​การติดตั้ง

Units

อุปกรณ์ต่างๆ

Unlock All Doors

ปลด​ล็อค​ประตู​ทุกบาน

US

อเมริกัน

Vibration

การสั่น

VICS Archive

บันทึกของ VICS

VICS congestion information

ข้อมูล​ความ​หนาแน่น​ของ​การจราจรของ VICS

VICS Display

จอแสดงผล VICS

VICS FM

FM ของ VICS

VICS Interrupt

การ​หยุด​การ​ทำงานของ VICS

VICS Motorway

ทาง​หลวงของ VICS

VICS Public

ข้อมูล​ทั่วไปของ VICS

VICS Tuning

การ​ตั้งค่า VICS

VICS Voice Guidance

เสียง​แนะนำ​เส้นทางของ VICS

Video

วิดีโอ

View old payments

อ่าน​การ​ชำระเงิน ETC ก่อน​หน้านี้

Voice Control

การ​จดจำเสียง

Voice Guidance

ระดับ​แนะนำ​เส้นทาง​ด้วยเสียง

Volvo Service Networks

เครือข่าย​การ​บริการ​ของ​วอลโว่

Warning

สัญญาณเตือน

Warning/Services

การเตือน/การบริการ

Washer fluid

น้ำ​ล้างกระจก

Welcome Light

ไฟ​ส่อง​สว่าง​นำ​ทางเข้ารถ

Windscreen sensor

เซ็นเซอร์​กระจกหน้า

Wiper Service Position

ตำแหน่ง​บริการ​สำหรับ​ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจกหน้า

Wipers

ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจก​บังลม

Workshop

ศูนย์บริการ

Workshop information

ข้อมูลศูนย์บริการ

Works only at certain speeds

ทำงาน​ที่​ความเร็ว​ที่​กำหนดเท่านั้น

Zoom

ภาพขยาย


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่