จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

นาฬิกา

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

นาฬิกา​จะ​แสดง​ขึ้น​ทั้ง​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​จอแสดงผลส่วนกลาง

ตำแหน่ง

P5 - 15w46 - Clock DIM 8 and 12

ตำแหน่ง​ของ​นาฬิกา​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับขนาด 12 นิ้ว​และขนาด 8 นิ้ว

บน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง นาฬิกา​จะ​อยู่​ที่​ด้านบน​ขวา​ของ​ส่วน​แสดงสถานะ

ใน​บาง​สถานการณ์ ข้อความ​และ​ข้อมูล​อาจ​แสดง​ขึ้น​โดย​บัง​นาฬิกา​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​เวลา​และวันที่

เลือก SettingsSystemDate & Time ใน​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​ของ​จอแสดงผล​ส่วนกลาง เพื่อ​เปลี่ยน​การ​ตั้ง​ค่า​รูปแบบ​เวลา​และวันที่

ปรับ​เวลา​และ​วันที่​โดย​การ​กด​ลูกศร​ชี้​ขึ้น​หรือ​ลง​บน​หน้าจอสัมผัส

เวลา​แบบ​อัตโนมัติ​สำหรับ​รถ​ที่มี GPS

ถ้า​รถ​มี​ระบบ​นำ​ทาง​ติดตั้ง​อยู่ ก็​จะ​สามารถเลือก Automatic Time ได้ เขต​เวลา​จะ​ได้รับ​การ​ปรับ​โดย​อัตโนมัติ​โดย​อ้างอิง​ตาม​ตำแหน่ง​ของรถ สำหรับ​ระบบ​นำ​ทาง​บาง​ชนิด จะต้อง​ตั้ง​ตำแหน่ง​ในปัจจุบัน (ประเทศ) ด้วย จึง​จะ​ได้รับ​เขต​เวลา​ที่ถูกต้อง ถ้า​ไม่เลือก Automatic Time ไว้ จะ​สามารถ​ปรับ​เวลา​และ​วันที่​ได้​โดย​ใช้​ลูกศร​ชี้​ขึ้น​และ​ลูกศร​ชี้​ลง​บน​หน้าจอสัมผัส

เวลา​ฤดูร้อน

ใน​บาง​ประเทศ จะ​สามารถ​เลือก​การ​ตั้ง​ค่า​เวลา​ฤดู​ร้อน​โดย​อัตโนมัติ​ได้​โดยใช้ Auto สำหรับ​ประเทศ​อื่นๆ เวลา​ฤดู​ร้อน​สามารถ​ตั้ง​ค่า​ได้​โดยใช้ On หรือ Off


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่