จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

สัญลักษณ์​เตือน​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

สัญลักษณ์​เตือน​จะแจ้ง​ให้​คนขับ​ทราบ​เกี่ยว​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​สำคัญ​ที่​กำลัง​ทำงาน​อยู่ หรือ​แจ้ง​ให้​ทราบ​ว่า​มี​ข้อผิดพลาดร้ายแรง/การ​ทำงาน​ล้มเหลวเกิดขึ้น

คำเตือน

ถ้า​ระดับ​น้ำมัน​เบรก​ใน​กระปุก​น้ำมัน​เบรก​อยู่​ต่ำ​กว่าระดับ MIN ห้าม​ขับ​รถ​จนกว่า​จะ​ทำ​การ​เติม​น้ำมัน​เบรก​จน​ได้​ระดับแล้ว

การ​รั่วไหล​ของ​น้ำมัน​เบรก​ต้อง​ได้รับ​การ​ตรวจสอบ​หา​สาเหตุ​โดย​ศูนย์บริการ วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​กับ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็นทางการ

คำเตือน

ถ้าสัญลักษณ์ BRAKE และ ABS ติด​สว่าง​ขึ้น​พร้อม​กัน อาจ​เสี่ยง​ต่อ​การ​เกิด​อาการ​ท้าย​ปัด​ได้​ในขณะ​ที่​เบรกแรงๆ

สัญลักษณ์

ความหมาย

P5-1507 Symbol General red

สัญญาณเตือน

สัญลักษณ์​เตือน​สี​แดง​จะ​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​ตรวจ​พบ​ข้อบกพร่อง​ที่​อาจ​ส่งผล​ต่อ​ความ​ปลอดภัย และ/หรือ​ความสามารถ​ใน​การ​ขับ​ขี่รถ ข้อความ​อธิบาย​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​ใน​เวลาเดียวกัน สัญลักษณ์​เตือน​อาจ​ติด​สว่าง​ขึ้น​พร้อม​กับ​สัญลักษณ์​อื่นด้วย

P5-1507 Symbol Seatbelt

ระบบ​เตือน​เข็ม​ขัดนิรภัย

สัญลักษณ์​นี้​จะ​กะพริบ​ถ้า​ผู้โดยสาร​บน​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​ไม่ได้​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย หรือ​ถ้า​ผู้โดยสาร​บน​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​ปลด​เข็ม​ขัด​นิรภัยออก

P5-1507 Symbol SRS indicator

ถุง​ลมนิรภัย

ถ้า​สัญลักษณ์​ติด​สว่าง​ค้าง​อยู่​หรือ​ติด​สว่าง​ขึ้น​ในขณะ​ที่​กำลัง​ขับ​ขี่​อยู่ หมายความ​ว่า​มี​การ​ตรวจ​พบ​ความ​ผิดปกติ​ใน​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​ของ​รถ​ระบบ​ใด​ระบบหนึ่ง อ่าน​ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

P5-1507 Symbol Brake red

ข้อบกพร่อง​ใน​ระบบเบรก

ถ้า​สัญลักษณ์​นี้​สว่าง​ขึ้น แสดง​ว่า​ระดับ​น้ำมัน​เบรก​อาจ​ต่ำเกินไป นำ​รถ​เข้า​ศูนย์บริการ​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง​ที่​อยู่​ใกล้​ที่สุด​เพื่อ​ตรวจเช็ค​ระดับ​น้ำมัน​เบรก​และ​ทำ​การแก้ไข

P5-1507 Symbol Park brake

มี​การ​ใส่​เบรก​จอดรถ

สัญลักษณ์​จะ​สว่าง​ค้าง​อยู่​เมื่อ​มี​การ​ใช้​เบรกจอด

หาก​สัญลักษณ์​กะพริบ​แสดง​ว่า​มี​ข้อบกพร่องเกิดขึ้น อ่าน​ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

P5-1507 Symbol Oil

ความ​ดัน​น้ำมันต่ำ

หาก​สัญลักษณ์​นี้​สว่าง​ขึ้น​ระหว่าง​ขับ​รถ แสดง​ว่า​ความ​ดัน​น้ำมันเครื่อง​ต่ำเกินไป ให้​ดับ​เครื่องยนต์​ทันที และ​ตรวจสอบ​ระดับ​น้ำมันเครื่อง เติม​น้ำมัน​หากจำเป็น หาก​สัญลักษณ์​สว่าง​ขึ้น แต่​ระดับ​น้ำมัน​ปกติ โปรด​ติดต่อศูนย์บริการ วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

P5-1507 Symbol Battery

อัล​เทอร์​เน​เตอร์​ไม่ชาร์จ

สัญลักษณ์​นี้​จะ​สว่าง​ขึ้น​ระหว่าง​ขับ​รถ หาก​มี​ข้อบกพร่อง​เกิดขึ้น​ใน​ระบบไฟฟ้า ให้​ไป​ที่ศูนย์บริการ วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

ตัว​เตือน​สำหรับประตู​, ฝา​กระโปรงหน้า​, ประตู​ท้าย และ​ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง

ถ้า​ฝา​กระโปรงหน้า​, ประตูท้าย​, ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง หรือ​ประตู​ปิด​ไม่​สนิท ข้อมูล​หรือ​สัญลักษณ์​เตือน​และ​ภาพกราฟิก​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่