จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

สัญลักษณ์​ตัว​แสดง​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

สัญลักษณ์​แสดงผล​ต่างๆ ใช้​ใน​การ​แจ้ง​ให้​คนขับ​ทราบ​เกี่ยวกับ​ฟังก์ชัน​ที่​สั่งงาน ว่า​ระบบ​นั้นๆ กำลัง​ทำงาน​อยู่ หรือ​มีข้อผิดพลาด/การ​ทำงาน​ล้มเหลวเกิดขึ้น

สัญลักษณ์

ความหมาย

P5-1507 Symbol General yellow

ข้อมูล อ่าน​ข้อความ​บน​จอแสดง

เมื่อ​ระบบ​ใด​ระบบ​หนึ่ง​ของ​รถ​ไม่​สามารถ​ทำงาน​ได้​อย่าง​ที่​ควร​จะ​เป็น สัญลักษณ์​แสดง​ข้อมูล​นี้​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น และ​ข้อความ​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ สัญลักษณ์​แสดง​ข้อมูล​นี้​อาจ​สว่าง​ขึ้น​พร้อม​กับ​สัญลักษณ์​อื่นด้วย

P5-1507 Symbol Brake warning

ข้อบกพร่อง​ใน​ระบบเบรก

สัญลักษณ์​จะ​ติด​สว่าง​เมื่อ​มี​ความ​ผิดปกติ​เกิดขึ้น​ใน​เบรก​จอดรถ

P5-1507 Symbol ABS brake

ข้อบกพร่อง​ในระบบ ABS

หาก​สัญลักษณ์​นี้​สว่าง​ขึ้น แสดง​ว่า​ระบบ​ไม่ทำงาน ระบบ​เบรก​ปกติ​ของ​รถ​จะ​ทำงาน​ต่อไป แต่​จะ​ไม่​มี​การ​ทำงานของ ABS

P5-1507 Symbol Auto hold

เบรก​อัตโนมัติทำงาน

สัญลักษณ์​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​ฟังก์ชัน​นี้​ทำงาน และ​มี​การ​ใช้​เบรก​เท้า​หรือ​เบรก​จอดรถ เบรก​จะ​รักษา​ให้​รถ​จอด​อยู่​กับ​ที่​เมื่อ​หยุดรถ

P5-1507 Symbol TPMS

ระบบ​ความ​ดัน​ลมยาง

สัญลักษณ์​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​ใน​กรณี​ที่​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ต่ำเกินไป ใน​กรณี​ที่​เกิด​ความ​ผิดปกติ​ขึ้น​ใน​ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลม​ยาง สัญลักษณ์​จะ​กะพริบ​เป็น​เวลาประมาณ 1 นาที จากนั้น​จะ​ติด​สว่างคงที่ ความ​ผิดปกติ​ที่​เป็นไป​ได้​คือ ระบบ​ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​หรือ​ทำ​การ​เตือน​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ต่ำ​ได้​อย่าง​ที่​ควร​จะเป็น

P5-1507 Symbol MIL

ระบบ​ไอเสีย

ถ้า​สัญลักษณ์​นี้​ติด​สว่าง​ขึ้น​หลังจาก​สตาร์ต​เครื่องยนต์​ติด​แล้ว อาจ​เนื่องมาจาก​ข้อบกพร่อง​ใน​ระบบ​ไอ​เสีย​ของรถ ขับ​รถ​ไป​ที่​ศูนย์บริการ​เพื่อ​เข้า​รับ​การตรวจสอบ วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

P5-15w19 Symbol Turn indicator left
P5-1507 Symbol Turn indicator right

ไฟ​แสดง​ไฟ​เลี้ยว​ซ้าย​และ​เลี้ยวขวา

สัญลักษณ์​จะ​กะพริบ​เมื่อ​ใช้​งาน​ไฟเลี้ยว

P5-1507 Symbol Forward lights

ไฟ​แสดงตำแหน่ง

สัญลักษณ์​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​เปิด​ไฟ​แสดงตำแหน่ง

P5-1507 Symbol ABL

ความ​ผิดปกติ​ใน​ระบบ​ไฟหน้า

สัญลักษณ์​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​ถ้า​เกิด​ความ​ผิดปกติ​ขึ้น​ในฟังก์ชั่น ABL (ไฟ​ขณะ​เข้า​โค้ง​แบบ​แอคทีฟ) หรือ​ถ้า​เกิด​ความ​ผิดปกติ​อื่น​อีก​อย่าง​หนึ่ง​ขึ้น​ใน​ระบบ​ไฟหน้า

P5-1507 Symbol Auto high beam active

ไฟ​สูง​แบบ​แอค​ทีฟทำงาน

สัญลักษณ์​จะ​ติด​สว่าง​เป็น​สี​น้ำ​เงิน​เมื่อ​เปิด​ใช้​งาน​ไฟ​สูง​แบบอัตโนมัติ

P5-1507 Symbol Auto high beam inactive

ไฟ​สูง​แบบ​แอค​ทีฟ​ปิดทำงาน

สัญลักษณ์​จะ​ติด​สว่าง​เป็น​สี​ขาว​เมื่อ​ปิด​ใช้​งาน​ไฟ​สูง​แบบอัตโนมัติ

P5-15w19 Symbol High beam active

ไฟ​สูง เปิด

สัญลักษณ์​จะ​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​เปิด​ไฟ​สูง​และ​เมื่อ​กะพริบ​ไฟสูง

P5-1507 Symbol Auto high beam active 2

ไฟ​สูง​แบบ​แอค​ทีฟทำงาน

สัญลักษณ์​จะ​ติด​สว่าง​เป็น​สี​น้ำ​เงิน​เมื่อ​เปิด​ใช้​งาน​ไฟ​สูง​แบบอัตโนมัติ เปิด​ไฟ​แสดงตำแหน่ง

P5-1507 Symbol Auto high beam inactive 2

ไฟ​สูง​แบบ​แอค​ทีฟ​ปิดทำงาน

สัญลักษณ์​จะ​ติด​สว่าง​เป็น​สี​ขาว​เมื่อ​ปิด​ใช้​งาน​ไฟ​สูง​แบบอัตโนมัติ เปิด​ไฟ​แสดงตำแหน่ง

P5-15w19 Symbol High beam active 2

ไฟ​สูง เปิด

สัญลักษณ์​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​เปิด​ไฟ​สูง​และ​ไฟ​แสดงตำแหน่ง

P5-1507 Symbol Fog light front

ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหน้าทำงาน

สัญลักษณ์​นี้​จะ​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​เปิด​ไฟ​ตัด​หมอกด้านหน้า

P5-1507 Symbol Fog light rear

ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​ถูกกระตุ้น

สัญลักษณ์​นี้​จะ​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​เปิด​ไฟ​ตัด​หมอกด้านหลัง

P5-1507 Symbol Rain sensor

เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณ​น้ำฝนทำงาน

สัญลักษณ์​นี้​จะ​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณ​น้ำฝน​เปิดทำงาน

P5-1507 Symbol Pre-heater

การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้าทำงาน

สัญลักษณ์​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​ชุด​ทำ​ความร้อน/ระบบ​ปรับ​อากาศ​สำหรับ​เครื่องยนต์​และ​ห้อง​โดยสาร​กำลัง​ทำ​การ​ปรับ​สภาพ​ของ​รถล่วงหน้า

P5-15w19 Symbol ESC

ระบบ​ควบคุมเสถียรภาพ

หาก​สัญลักษณ์​กะพริบ​แสดง​ว่า​ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​ทำงานอยู่ หาก​สัญลักษณ์​สว่าง​ค้าง​อยู่ แสดง​ว่า​มี​ข้อบกพร่อง​ในระบบ

P5-1507 Symbol ESC sport

ระบบ​ควบคุมเสถียรภาพ​, โหมด Sport

สัญลักษณ์​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​โหมด​สปอร์ตทำงาน โหมด​สปอร์ต​ทำ​ให้​สามารถ​ขับ​รถ​ได้​อย่าง​แอค​ทีฟยิ่งขึ้น ระบบ​จะ​ตรวจดู​ว่า แป้น​คันเร่ง การ​หมุน​พวงมาลัย และ​การ​เข้า​โค้ง​มี​การ​ทำงาน​สูง​กว่า​ใน​การ​ขับ​ขี่​ปกติ​หรือไม่ และ​ให้​ส่วน​หลัง​ของ​รถ​สามารถ​ลื่น​ไถล​ใน​ลักษณะ​ที่​ควบคุม​ได้​ใน​ระดับ​หนึ่ง จากนั้น​ระบบ​จะ​แทรกแซง​และ​ควบคุม​เสถียรภาพ​ของรถ

P5-1507 Symbol LKA - Active

ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ

สัญลักษณ์​สีขาว: ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​ทำงาน และ​ตรวจ​พบ​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดินรถ

สัญลักษณ์​สีเทา: ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​ทำงาน แต่​ตรวจ​ไม่​พบ​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดินรถ

สัญลักษณ์​สีเหลือง: การเตือน/การ​เข้า​แทรก​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ

P5-1507 Symbol LKA - Active 2

ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​และ​เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณน้ำฝน

สัญลักษณ์​สีขาว: ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​ทำงาน และ​ตรวจ​พบ​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดินรถ เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณ​น้ำฝนทำงาน

สัญลักษณ์​สีเทา: ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​ทำงาน แต่​ตรวจ​ไม่​พบ​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดินรถ เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณ​น้ำฝนทำงาน

ตัว​เตือน​สำหรับประตู​, ฝา​กระโปรงหน้า​, ประตู​ท้าย และ​ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง

ถ้า​ฝา​กระโปรงหน้า​, ประตูท้าย​, ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง หรือ​ประตู​ปิด​ไม่​สนิท ข้อมูล​หรือ​สัญลักษณ์​เตือน​และ​ภาพกราฟิก​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่