เบาะ​นั่งหน้า

การ​ปรับ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ใน​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​แบบมัล​ติฟังก์ชัน*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ท่าน​สามารถ​ใช้​ทั้งตัว​ควบคุม​แบบมัล​ติ​ฟังก์ชัน​บน​ที่​นั่ง​และ​ที่​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ใน​การ​เปลี่ยนแปลง​การ​ตั้ง​ค่า​ต่างๆ ได้ ช่วง​ของ​การ​ตั้ง​ค่า​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผลส่วนกลาง*

P5-1507-Multifunction frot seat

ตัว​ควบคุมมัล​ติ​ฟังก์ชัน​จะ​อยู่​ที่​ด้านข้าง​ของ​ส่วน​รอง​นั่ง​ของ​ที่นั่ง

เมื่อ​ต้องการ​เปิด​ใช้​ตัว​ควบคุม​แบบมัล​ติ​ฟังก์ชัน ให้​หมุน​ตัว​ควบคุมขึ้น/ลง

การ​ปรับ​การ​ตั้ง​ค่า​การนวด* ใน​ที่​นั่งด้านหน้า

ที่​นั่ง​ด้านหน้า​จะ​มี​การ​นวด​อยู่​ใน​พนักพิง การ​นวด​จะ​ทำงาน​โดย​ใช้​เบาะ​ลม​ที่​สามารถ​ทำ​นวด​ด้วย​การ​ตั้ง​ค่า​ต่างๆ ได้

P5-1507-Seat function-Massage

มุมมอง​สำหรับ​การ​นวด​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

เปิด​ใช้​งาน​ตัว​ควบคุม​แบบมัล​ติ​ฟังก์ชัน​โดย​การ​หมุน​ตัว​ควบคุมขึ้น/ลง มุมมอง​การ​ตั้ง​ค่าที่​นั่ง​จะ​แสดง​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

เลือก Massage ใน​มุมมอง​การ​ตั้ง​ค่าที่นั่ง

ใน​การ​เลือก​ระหว่าง​ฟังก์ชัน​การ​นวด​ฟังก์ชัน​ต่างๆ ให้​เลือก​โดยตรง​บน​หน้าจอ​สัมผัส หรือ​โดย​การ​เลื่อน​เคอร์เซอร์ขึ้น/ลง​โดย​ใช้​ปุ่มด้านบน/ด้านล่าง​ของ​ตัว​ควบคุม​แบบมัล​ติฟังก์ชัน เปลี่ยน​การ​ตั้ง​ค่า​ใน​ฟังก์ชัน​ที่​เลือก​ไว้​โดย​การ​เลือก​โดยตรง​บน​หน้าจอ​สัมผัส หรือ​โดย​การ​กด​ลูกศร หรือ​โดย​ใช้​ปุ่มด้านหน้า/ด้านหลัง​ของ​ตัว​ควบคุม​แบบมัล​ติฟังก์ชัน

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​การนวด

การ​นวด​จะ​มี​ตัวเลือก​การ​ตั้ง​ค่าดังต่อไปนี้:

 • On/Off: เลือก On/Off เพื่อเปิด/ปิด​ฟังก์ชัน​การนวด
 • Programs 1-5 (โปรแกรม 1-5) : โปรแกรม​การ​นวด​ที่ตั้ง​ค่า​ไว้​ล่วงหน้ามี 5 โปรแกรม เลือกระหว่าง Swell, Tread, Advanced, Lumbar และ Shoulder
 • Intensity : เลือกระหว่าง Low, Normal และ High
 • Speed : เลือกระหว่าง Slow, Normal และ Fast

การ​เริ่ม​การ​นวดใหม่

P5-1617-Restart massage

ปุ่ม​สำหรับ​การ​เริ่ม​การ​นวด​ใหม่​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

ฟังก์ชัน​การ​นวด​จะ​หยุด​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​หลังจาก​ผ่านไป 20 นาที การ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​อีก​ครั้ง​จะ​ทำ​ใน​แบบ​แมนนวล

แตะที่ Restart บน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​เพื่อ​เริ่ม​โปรแกรม​การ​นวด​ที่​เลือก​ไว้​อีกครั้ง

โปรแกรม​การ​นวด​จะ​เริ่ม​การ​ทำงานใหม่ ถ้า​ไม่​มี​การ​ดำเนินการ​ใดๆ ข้อความ​จะ​ยังคง​แสดง​อยู่​ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

ฟังก์ชัน​การ​นวด​จะ​ไม่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ในขณะ​ที่​ดับเครื่องยนต์

การ​ปรับ​ส่วน​รองรับด้านข้าง* บน​พนัก​พิง​หลัง​ของ​ที่​นั่งด้านหน้า

ด้านข้าง​ของ​พนัก​พิง​หลัง​สามารถ​ปรับ​เพื่อให้​มี​การ​รองรับด้านข้าง

P5-1507-Seat function-Side Bolster

มุมมอง​ของ​การ​รองรับ​ด้านข้าง​ที่​สามารถ​ปรับ​ได้​ใน​จอแสดงผลส่วนกลาง

เมื่อ​ต้องการ​ปรับ​การ​รองรับด้านข้าง:

เปิด​ใช้​งาน​ตัว​ควบคุม​แบบมัล​ติ​ฟังก์ชัน​โดย​การ​หมุน​ตัว​ควบคุมขึ้น/ลง มุมมอง​การ​ตั้ง​ค่าที่​นั่ง​จะ​แสดง​ขึ้น​ที่​จอแสดงผลส่วนกลาง

เลือก Side bolsters ใน​มุมมอง​การ​ตั้ง​ค่าที่นั่ง

 • กด​ปุ่ม​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​เพื่อ​เพิ่ม​การ​รองรับด้านข้าง
 • กด​ปุ่ม​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​เพื่อ​ลด​การ​รองรับด้านข้าง

การ​ปรับ​ส่วน​รองรับ​บริเวณเอว* ใน​ที่​นั่งด้านหน้า

ส่วน​รองรับ​บริเวณ​เอว​สามารถ​ปรับขึ้น/ลง/เดินหน้า/ถอยหลัง

P5-1546-Seat function-Lumbar

มุมมอง​สำหรับ​ส่วน​รองรับ​บริเวณ​บั้น​เอว​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

เมื่อ​ต้องการ​ปรับ​ส่วน​รองรับ​บริเวณเอว:

เปิด​ใช้​งาน​ตัว​ควบคุม​แบบมัล​ติ​ฟังก์ชัน​โดย​การ​หมุน​ตัว​ควบคุมขึ้น/ลง มุมมอง​การ​ตั้ง​ค่าที่​นั่ง​จะ​แสดง​ขึ้น​ที่​จอแสดงผลส่วนกลาง

เลือก Lumbar ใน​มุมมอง​การ​ตั้ง​ค่าที่นั่ง

 • กด​ปุ่ม​ที่​นั่งขึ้น/ลง เพื่อ​เลื่อน​ส่วน​รองรับ​บริเวณ​เอวขึ้น/ลง
 • กด​ปุ่ม​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​เพื่อ​เพิ่ม​การ​รองรับ​บริเวณ​บั้นเอว
 • กด​ปุ่ม​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​เพื่อ​ลด​การ​รองรับ​บริเวณ​บั้นเอว

การ​ขยาย​เบาะ​รอง​นั่ง​ใน​ที่​นั่งด้านหน้า

ความ​ยาว​ของ​เบาะ​รอง​นั่ง​สามารถ​ปรับ​ได้​โดย​ใช้​ตัว​ควบคุมมัล​ติ​ฟังก์ชัน​บน​ที่นั่ง

P5-1507-Seat function-Cushion extention

มุมมอง​สำหรับ​การ​ขยาย​เบาะ​รอง​นั่ง​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

เปิด​ใช้​งาน​ตัว​ควบคุม​แบบมัล​ติ​ฟังก์ชัน​โดย​การ​หมุน​ตัว​ควบคุมขึ้น/ลง มุมมอง​การ​ตั้ง​ค่าที่​นั่ง​จะ​แสดง​ขึ้น​ที่​จอแสดงผลส่วนกลาง

เลือก Cushion extension ใน​มุมมอง​การ​ตั้ง​ค่าที่นั่ง

 • กด​ปุ่ม​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​เพื่อ​ขยาย​เบาะ​รอง​นั่ง​ของ​ที่​นั่งออก
 • กด​ปุ่ม​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​เพื่อ​ร่น​เบาะ​รอง​นั่ง​ของ​ที่​นั่งเข้า

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่