เบาะ​นั่งหน้า

การ​ปรับ​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​แบบ​ปรับ​ด้วย​ระบบไฟฟ้า*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ตั้ง​ค่า​ไป​ยัง​ตำแหน่ง​การ​นั่ง​ที่​ต้องการ​โดย​ใช้​ตัว​ควบคุม​บน​ส่วน​เบาะ​นั่งด้านหน้า

P5-1507-Power front seats adjustments
เปลี่ยนแปลง​ระดับ​ของ​ส่วน​รองรับ​บริเวณ​เอว​โดย​การ​ดัน​ปุ่มขึ้น/ลง/ไปด้านหน้า/ด้านหลัง
ยก/ลด​ระดับ​ขอบ​ด้านหน้า​ของ​เบาะ​รอง​นั่ง​โดย​การ​ปรับตัว​ควบคุมขึ้น/ลง
ยก/ลด​ระดับ​ที่​นั่ง​โดย​การ​ปรับตัว​ควบคุมขึ้น/ลง
เลื่อน​ที่​นั่ง​ไป​ทางด้านหน้า/ด้านหลัง​โดย​การ​ปรับตัว​ควบคุม​ไป​ทางด้านหน้า/ด้านหลัง
เปลี่ยน​ความ​เอียง​ของ​พนัก​พิง​โดย​การ​ปรับตัว​ควบคุม​ไป​ทางด้านหน้า/ด้านหลัง

สามารถ​เลื่อน​ได้​ครั้ง​ละ​ทิศทางเดียว (ไปข้างหน้า/ถอยหลัง/ขึ้น/ลง) เท่านั้น

พนัก​พิง​ของ​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​ไม่​สามารถ​ลด​ระดับ​ไป​ทางด้านหน้า​จน​สุดได้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่