เบาะ​นั่งหน้า

ที่​นั่ง​ด้านหน้า​แบบ​ปรับ​ด้วย​ระบบไฟฟ้า*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ที่​นั่ง​ด้านหน้า​ของ​รถ​จะ​มี​ตัวเลือก​การ​ตั้ง​ค่า​ต่างๆ เพื่อ​ความ​สบาย​สูงสุด​ของ​ที่นั่ง ที่​นั่ง​แบบ​ปรับ​ด้วย​ไฟฟ้า​สามารถ​เลื่อน​ไปข้างหน้า/ไป​ข้าง​หลัง และ​เลื่อนขึ้น/ลง​ได้ ขอบ​ด้านหน้า​ของ​เบาะ​รอง​นั่ง​สามารถยก/ลด​ระดับ​ได้ รวมทั้ง​สามารถ​เปลี่ยน​มุม​ของ​พนัก​พิง​หลัง​ได้​ด้วยเช่นกัน ส่วน​รองรับ​บริเวณ​เอว​สามารถ​ปรับขึ้น/ลง/เดินหน้า/ถอยหลัง

ที่​นั่ง​แบบ​ปรับ​ด้วย​ระบบ​ไฟฟ้า​มี​ระบบ​ป้องกัน​การ​ทำงาน​หนัก​เกินไป ซึ่ง​จะ​ตัด​การ​ทำงาน​หาก​มี​วัตถุ​ใดๆ มา​กีด​ขวาง​การ​เลื่อน​ของ​ที่นั่ง ถ้า​เกิด​กรณี​เช่นนี้​ขึ้น ให้​นำ​วัตถุ​นั้น​ออก แล้ว​สั่งงาน​ที่​นั่ง​อีกครั้ง

ท่าน​สามารถ​ปรับ​ที่​นั่ง​ได้​ภายใน​ช่วง​ระยะเวลา​หนึ่ง​หลังจาก​ปลด​ล็อค​ประตู​โดย​ที่​เครื่องยนต์​ไม่ทำงาน การ​ปรับ​ที่​นั่ง​สามารถ​ทำ​ได้​ตลอดเวลา​ในขณะ​ที่​เครื่องยนต์​ทำงานอยู่ นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​ทำ​การ​ปรับ​ได้​เป็น​ช่วงเวลา​หนึ่ง​หลังจาก​ดับ​เครื่องยนต์​แล้ว​อีกด้วย


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่