เบาะ​นั่งหน้า

ที่​นั่ง​ด้านหน้า​แบบมัล​ติฟังก์ชัน*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เพื่อ​ความ​สะดวกสบาย​ของ​การ​นั่ง​โดย​ใช้​ตัว​ควบคุม​แบบมัล​ติฟังก์ชัน

P5-1507-Multifunction frot seat

ตัว​ควบคุมมัล​ติ​ฟังก์ชัน​จะ​อยู่​ที่​ด้านข้าง​ของ​ส่วน​รอง​นั่ง​ของ​ที่นั่ง

ตัว​ควบคุม​แบบมัล​ติ​ฟังก์ชั่น​ใน​บาง​รุ่น​สามารถ​ใช้​ใน​การ​ปรับ​ส่วน​รองรับ​บริเวณ​บั้นเอว*, ส่วน​รองรับด้านข้าง*, ความ​ยาว​ของ​เบาะ​รอง​นั่ง และ​การ​ตั้ง​ค่า​การนวด* ได้​อีกด้วย การ​ตั้ง​ค่า​ด้วย​ตัว​ควบคุม​แบบมัล​ติ​ฟังก์ชัน​จะ​แสดง​อยู่​ใน​จอแสดงผลส่วนกลาง* นอกจากนี้​ยัง​สามารถ​เลือก​การ​ทำงาน​บางอย่าง​ได้​โดยตรง​จาก​จอแสดงผลส่วนกลาง

จอแสดงผลส่วนกลาง

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ที่​นั่ง​คนขับ​และ​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ที่​ทำ​โดย​ใช้​ตัว​ควบคุมมัล​ติ​ฟังก์ชัน​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง ถ้า​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​เพียง​ตัว​เดียว​แสดง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง การ​ตั้ง​ค่า​จะ​แสดง​อยู่​ที่​ตรง​กลาง​ของหน้าจอ เมื่อ​สามารถ​แสดง​ตัวเลือก​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​ทั้ง​สอง​ตัว​ได้ ตัวเลือก​การ​ตั้ง​ค่า​ของ​คนขับ​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​ครึ่ง​ด้านบน และ​ของ​ผู้โดยสาร​จะ​แสดง​ใน​ครึ่งด้านล่าง

ใน​การ​หยุด​การ​แสดง​มุมมอง​การ​ตั้ง​ค่าที่​นั่ง​ใน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง ให้​กด​ปุ่ม​หน้า​หลัก ซึ่ง​อยู่​ใต้​จอแสดงผลส่วนกลาง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่