การ​จดจำเสียง

การ​ควบคุม​ด้วย​เสียง​ของ​ระบบ​ควบคุม​สภาพอากาศ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

คำสั่ง​สำหรับ​การ​ควบคุม​ด้วย​เสียง​ของ​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ เช่น เพื่อ​เปลี่ยนอุณหภูมิ​, สั่งงาน​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ที่​นั่ง หรือ​เปลี่ยน​ระดับ​พัด​ลม เป็นต้น

Video thumbnail

กด แล้ว​พูด​คำสั่ง​ใด​คำสั่ง​หนึ่งต่อไปนี้:

 • "Climate" - เริ่ม​การ​โต้ตอบ​สำหรับ​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ และ​แสดง​ตัวอย่าง​ของ​คำสั่งต่างๆ
 • "Set temperature to X degrees" - ตั้ง​อุณหภูมิ​ที่ต้องการ
 • "Raise temperature"/"Lower temperature" - เพิ่ม/ลด​การ​ตั้ง​ค่า​อุณหภูมิ​หนึ่งระดับ
 • "Sync temperature" - ซิงค์​อุณหภูมิ​ของ​โซน​อุณหภูมิ​ทุก​โซน​ใน​รถ​เข้า​กับ​อุณหภูมิ​ที่ตั้ง​ไว้​สำหรับ​ด้านคนขับ
 • "Air on feet"/"Air on body" - เปิด​การ​จ่าย​อากาศ​ที่ต้องการ
 • "Air on feet off"/"Air on body off" - ปิด​การ​จ่าย​อากาศ​ที่ต้องการ
 • "Set fan to max"/"Turn off fan" - เปลี่ยน​การ​จ่าย​อากาศ​ไปยัง Max/Off
 • "Raise fan speed"/"Lower fan speed" - เพิ่ม/ลด​ระดับ​พัด​ลม​หนึ่งระดับ
 • "Turn on auto" - สั่งงาน​การ​หมุนเวียน​อากาศอัตโนมัติ
 • "Air condition on"/"Air condition off" - สั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​การ​ปรับอากาศ
 • "Recirculation on"/"Recirculation off" - สั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​การ​หมุนเวียนอากาศ
 • "Turn on defroster "/"Turn off defroster" - สั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​การ​ไล่​ฝ้า​กระจก​ประตู​และ​กระจก​มองข้าง
 • "Turn on max defroster"/"Turn max defroster off" - สั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​การ​ไล่​ผ้า​ระดับสูงสุด
 • "Turn on electric defroster"/"Turn off electric defroster" - สั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจกหน้า*
 • "Turn on rear defroster"/"Turn off rear defroster" - สั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจก​หลัง​และ​กระจก​มองข้าง
 • "Turn steering wheel heat on"/"Turn steering wheel heat off" - สั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ชุด​ทำ​ความ​ร้อนพวงมาลัย*
 • "Raise steering wheel heat"/"Lower steering wheel heat" - เพิ่ม/ลด​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อนพวงมาลัย*หนึ่งระดับ
 • "Turn on seat heat"/"Turn off seat heat" - สั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ที่นั่ง*
 • "Raise seat heat"/"Lower seat heat" - เพิ่ม/ลด​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ที่นั่ง*หนึ่งระดับ
 • "Turn on seat ventilation"/"Turn off seat ventilation" - สั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​การ​ระบาย​อากาศ​ที่นั่ง*
 • "Raise seat ventilation"/"Lower seat ventilation" - เพิ่ม/ลด​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ชุด​ระบาย​อากาศ​ที่นั่ง*หนึ่งระดับ

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่