การ​จดจำเสียง

การ​รับรู้​คำสั่ง​เสียง​และ​ระบบ​นำ​ทาง​ด้วย​แผนที่

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

คำสั่ง​สำหรับ​การ​ควบคุม​ด้วย​เสียง​ของ​ระบบ​นำ​ทาง เช่น ตั้ง​จุดหมาย​ปลายทาง หรือ​หยุด​การ​แนะนำ​เส้นทางชั่วคราว

Video thumbnail

แตะที่ แล้ว​พูด​คำสั่ง​ใด​คำสั่ง​หนึ่งต่อไปนี้:

 • Navigation” - เริ่ม​การ​โต้ตอบ​กับ​ระบบ​นำ​ทาง​และ​แสดง​ตัวอย่าง​ของคำสั่ง
 • "Take me home" - การ​ให้​คำแนะนำ​เส้นทาง​ไป​ยังตำแหน่ง Home
 • "Go to[City] (เมือง)" - ระบุ​เมือง​เป็น​จุดหมายปลายทาง ตัวอย่างเช่น "Drive to London" (ขับ​ไปลอนดอน)
 • "Go to[Address] (ที่อยู่)" - ระบุ​ที่​อยู่​เป็น​จุดหมายปลายทาง ที่​อยู่​จะต้อง​มี​เมือง​และถนน ตัวอย่างเช่น "Drive to 5 King Street" (ขับ​ไป​ที่เลขที่ 5 ถนนคิง)
 • "Add intersection" - เริ่ม​การ​โต้ตอบ​ที่​จำเป็นต้อง​ระบุ​ถนน​สองสาย จุดตัด​ของ​ถนน​ที่​ระบุ​จะ​กลายเป็น​จุดหมายปลายทาง
 • "Go to[Post code] (รหัสไปรษณีย์)" - ระบุ​รหัสไปรษณีย์​เป็น​จุดหมายปลายทาง ตัวอย่างเช่น "Drive to 1 2 3 4 5" (ขับ​ไปที่ 1 2 3 4 5)
 • "Go to[contact] (ผู้ติดต่อ)" - ระบุ​ผู้​ติดต่อ​จาก​สมุด​โทรศัพท์​เป็น​จุดหมายปลายทาง ตัวอย่างเช่น "Drive to Robyn Smith" (ขับ​ไป​หา​โร​บิน สมิธ)
 • "Search[POI category] (หมวดหมู่ POI)" - ค้นหา​สถานที่น่าสนใจ (POI) แห่ง​ถัดไป​ใน​หมวด​ใด​หมวดหนึ่ง (เช่น ร้านอาหาร)

  ผู้ใช้​มี​ตัวเลือก​ใน​การ​โทรหา POI หรือ​ระบุ​ให้​เป็น​จุดหมาย​ปลายทางได้

  ใน​การ​จัดเรียง​รายการ​ตามเส้นทาง - พูดว่า "Along the route (ในเส้นทาง)" เมื่อ​รายการ​ผล​การ​ค้นหา​แสดงขึ้น
 • "Search[POI category] (หมวดหมู่ POI) in [City] (เมือง)" - ค้นหา​สถานที่น่าสนใจ (POI) ภายใน​หมวด​ใด​หมวด​หนึ่ง​และ​ใน​เมือง​ใด​เมืองหนึ่ง รายการ​ผล​การ​ค้นหา​จะ​จัดเรียง​ตาม​จุด​ศูนย์กลางเมือง ตัวอย่างเช่น "Search for restaurant in London" (ค้นหา​ร้านอาหาร​ในลอนดอน)
 • "Search[POI name] (ชื่อ POI)" ตัวอย่างเช่น "Search Hyde Park" (ค้น​หาไฮด์ปาร์ค)
 • "Change country/Change state

  ใน​ประเทศ​ยุโรป จะ​ใช้​คำว่า “Country” (ประเทศ) แทน​คำว่า “State” (รัฐ)

  ,

  สำหรับ​ประเทศ​บราซิล​และ​อินเดีย การ​เปลี่ยน​พื้นที่​ค้นหา​ทำ​ได้​โดย​ใช้​จอแสดงผลส่วนกลาง

  " - เปลี่ยน​พื้นที่​การ​ค้นหา​สำหรับ​ระบบ​นำทาง
 • "Show favourites" - แสดง​สถานที่​โปรด​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ
 • "Clear itinerary" - ลบ​จุดหมาย​ปลายทาง​ย่อย​ระหว่าง​ทาง​และ​จุดหมาย​ปลายทาง​สุดท้าย​ทั้งหมด​ที่​บันทึก​ไว้​ใน​กำหนดการเดินทาง
 • "Repeat voice guidance" - พูด​เสียง​แนะนำ​เส้นทาง​ล่าสุด​ซ้ำ​อีกครั้ง
 • "Turn off voice guidance" - ปิด​เสียง​แนะนำเส้นทาง
 • "Turn on voice guidance" - เปิด​เสียง​แนะนำเส้นทาง

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่