การ​ตั้ง​ค่า​และ​โปร​ไฟล์​ของคนขับ

การ​รี​เซ็ต​ข้อมูล​ผู้ใช้​สำหรับ​การ​เปลี่ยนเจ้าของ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เมื่อ​เปลี่ยน​เจ้าของ ควร​ตั้ง​ค่า​ข้อมูล​ของ​ผู้ใช้​และ​การ​ตั้ง​ค่า​ของ​ระบบ​ให้​กลับไป​เป็น​การ​ตั้ง​ค่า​จากโรงงาน

การ​ตั้ง​ค่า​ต่างๆ ใน​รถ​สามารถ​รี​เซ็ต​ได้​หลายระดับ คืน​ค่า​ข้อมูล​ของ​ผู้ใช้​และ​การ​ตั้ง​ค่า​ระบบ​กลับไป​เป็น​การ​ตั้ง​ค่า​ดั้งเดิม​จาก​โรงงาน​เมื่อ​เปลี่ยนเจ้าของ ใน​กรณี​ที่​มี​การ​เปลี่ยน​เจ้าของ​รถ สิ่ง​ที่​สำคัญ​ก็​คือ​จะต้อง​เปลี่ยน​เจ้าของบริการ Volvo On Call* ด้วย


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่