มาตร​วัด​และ​ชุดควบคุม

จอแสดงผล​บน​กระจกหน้า*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

จอแสดงผล​บน​กระจก​หน้า​จะ​เป็น​ส่วน​เสริม​สำหรับ​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​ใน​รถ และ​จะ​ฉาย​ข้อมูล​จาก​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​ลง​บน​กระจกหน้า ภาพ​ที่​ฉาย​ไป​จะ​มองเห็น​ได้​จาก​ตำแหน่ง​คนขับเท่านั้น

P5-15w19 - HUD telephone call

สาย​เรียก​เข้า​ของโทรศัพท์

จอแสดงผล​บน​กระจก​หน้า​จะ​แสดง​คำ​เตือน​และ​ข้อมูล​ที่​เกี่ยวข้อง​กับความเร็ว​, ฟังก์ชัน​ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่​, การ​นำ​ทาง และ​อื่นๆ ใน​บริเวณ​พื้นที่​การ​มองเห็น​ของคนขับ นอกจากนี้ ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บน​ถนน​และ​สาย​เรียก​เข้า​ของ​โทรศัพท์​ยัง​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​บน​กระจก​หน้า​อีกด้วย

สำคัญ

ชุด​แสดงผล​ซึ่ง​เป็น​ตัว​ฉาย​ข้อมูล​ลง​บน​กระจก​หน้า​ติดตั้ง​อยู่​ใน​แผง​คอนโซลหน้า เพื่อ​หลีกเลี่ยง​ไม่ได้​เกิด​ความ​เสียหาย​ขึ้นกับ​กระจก​ครอบ​ชุด​แสดงผล ห้าม​เก็บ​สิ่งของ​ใดๆ ไว้​บน​กระจก​ครอบ และ​ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ไม่​มี​สิ่งของ​ใดๆ ตก​ลง​ไป​ที่​บริเวณนั้น

P5 1507 HUD information

ตัวอย่าง​ของ​ข้อมูล​ที่​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผลนี้

ความเร็ว
ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่
ระบบ​นำทาง
ป้าย​จราจร​บนถนน

สัญลักษณ์​จำนวน​หนึ่ง​ที่​สามารถ​แสดง​ขึ้น​ชั่วคราว​บน​จอแสดงผล​บน​กระจก​หน้า​ได้ เช่น:

P5-1507 Symbol General red

ถ้า​สัญลักษณ์​เตือน​ติด​สว่างขึ้น - อ่าน​ข้อความ​เตือน​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

P5-1507 Symbol General yellow

ถ้า​สัญลักษณ์​แสดง​ข้อมูล​ติด​สว่างขึ้น - อ่าน​ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

บันทึก

ความสามารถ​ใน​การ​มองเห็น​ข้อมูล​ใน​จอแสดงผล​บน​กระจก​หน้า​ของ​คนขับ​จะ​ลด​น้อยลง​ใน​กรณีต่อไปนี้:

  • การ​ใช้​แว่น​กัน​แดด​แบบโพลาไรซ์
  • ตำแหน่ง​การ​ขับ​ขี่​ที่​คนขับ​ไม่ได้​นั่ง​อยู่​ที่​ตรง​กลาง​ของ​ที่นั่ง
  • มี​สิ่งของ​อยู่​บน​กระจก​ครอบ​ของ​ชุดแสดงผล
  • สภาพ​แสง​ที่​ไม่ดี

บันทึก

การ​มองเห็น​ภาพ​ได้​ไม่​ชัด​อาจ​ทำ​ให้​มี​อาการ​ปวด​ศีรษะ และ​เกิด​ความเครียด​ขึ้น​ใน​ระหว่าง​การ​ใช้​งาน​จอแสดงผล​บน​กระจก​หน้าได้

City Safety บน​จอแสดงผล​บน​กระจกหน้า

บันทึก

เมื่อ City Safety* ทำงาน ข้อมูล​ใน​จอแสดงผล​บน​กระจก​หน้า​จะ​ถูก​แทนที่​ด้วย​ภาพกราฟิกสำหรับ City Safety ภาพกราฟิก​นี้​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​ถึงแม้ว่า​จะ​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​จอแสดงผล​บน​กระจก​หน้า​ไว้​ก็ตาม

P5-1507 HUD collision warning

ภาพกราฟิกสำหรับ City Safety จะ​กะพริบ​เพื่อ​ดึง​ความ​สนใจ​ของคนขับ

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​จอแสดงผล​บน​กระจกหน้า

ฟังก์ชัน​นี้​สามารถสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ได้​สอง​วิธี​โดย​ใช้​จอแสดงผลส่วนกลาง:

ผ่าน​ทาง​มุมมอง​ฟังก์ชัน​การทำงาน

P5-1507 Icon_car_functions_HUD_on_off

กดปุ่ม Head-up display

ผ่าน​ทางการ​ตั้งค่า

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

กด My CarDisplays

เลือก/ไม่เลือก Head-Up Display

ตัวเลือก​นี้​สามารถ​บันทึก​ไว้​เป็น​การ​ตั้ง​ค่า​ส่วนตัว​ใน​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับได้

บันทึก

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน และ​การ​ปรับ​จอแสดงผล​บน​กระจก​หน้า​สามารถ​ทำ​ได้​ในขณะ​มี​การ​ฉาย​ภาพ​อยู่เท่านั้น เครื่องยนต์​ของ​รถ​จะต้อง​ทำงานอยู่

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​จอแสดงผล​บน​กระจกหน้า

เลือก​ตัวเลือก​และ​ปรับ​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​การ​ฉาย​ข้อมูล​ของ​จอแสดงผล​บน​กระจก​หน้า​ลง​บน​กระจกหน้า

การ​เลือก​ตัวเลือก​การแสดงผล

แตะที่ Settings ใน​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

กด My CarDisplaysHead-Up Display Options

เลือก​ฟังก์ชั่น​ที่​ต้องการ​ให้แสดง:

  • Show Navigation In Head-Up Display
  • Road Sign Information In Head-Up Display
  • Show Driver Support In Head-Up Display
  • Show Phone In Head-Up Display.

การ​ตั้ง​ค่า​นี้​สามารถ​บันทึก​ไว้​เป็น​การ​ตั้ง​ค่า​ส่วนตัว​ใน​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับได้

การ​ปรับ​ความ​สว่าง​และ​ตำแหน่ง​ตามแนวตั้ง

P5-1507 Icon_car_functions_HUD_setup

กดปุ่ม Head-up display adjustments ใน​มุมมอง​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

ปรับ​ความ​สว่าง​และ​ตำแหน่ง​ตาม​แนวตั้ง​ของ​ภาพ​ที่​ฉาย​ไป​ที่​บริเวณ​การ​มองเห็น​ของ​คนขับ โดย​ใช้​ปุ่มกด​ทาง​ด้านขวา​บนพวงมาลัย

P5 Right steering wheel buttons, HUD
การ​ลด​ความสว่าง
การ​เพิ่ม​ความสว่าง
การ​เลื่อน​ตำแหน่ง​ให้สูงขึ้น
การ​เลื่อน​ตำแหน่ง​ให้ต่ำลง
ยืนยัน

ความ​สว่าง​ของ​ภาพกราฟิก​จะ​ได้รับ​การ​ปรับ​ตาม​สภาพ​แสง​สว่าง​ใน​พื้น​หลัง​โดยอัตโนมัติ นอกจากนั้น ความ​สว่าง​ยัง​ได้รับ​ผลกระทบ​จาก​การ​ปรับ​ความ​สว่าง​ของ​จอแสดงผล​อื่นๆ ใน​รถ​อีกด้วย

ตำแหน่ง​ตาม​แนวตั้ง​สามารถ​บันทึก​ไว้​ใน​ฟังก์ชั่น​หน่วยความจำ​ของ​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​แบบ​ปรับ​ด้วย​ระบบไฟฟ้า* ได้

ปรับเทียบ​ตำแหน่ง​ในแนวนอน

ตำแหน่ง​ใน​แนวนอน​ของ​จอแสดงผล​บน​กระจก​หน้า​อาจ​จำเป็นต้อง​ทำ​การ​ปรับเทียบ หาก​มี​การ​เปลี่ยน​กระจก​หน้า​หรือ​ชุดจอแสดงผล การ​ปรับเทียบ​หมายถึง​การ​หมุน​ภาพ​ฉาย​ไป​ตาม​เข็ม​หรือ​ทวน​เข็มนาฬิกา

แตะที่ Settings ใน​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

เลือก My CarDisplaysHead-Up Display Calibration

ปรับเทียบ​ตำแหน่ง​ใน​แนวนอน​ของ​ภาพ​โดย​ใช้​ปุ่มกด​ด้านขวา​บนพวงมาลัย

P5 Right steering wheel buttons_left_right, HUD
หมุน​ทวน​เข็มนาฬิกา
หมุน​ตาม​เข็มนาฬิกา
ยืนยัน

การ​ทำ​ความสะอาด

เช็ด​กระจก​ครอบ​จอแสดงผล​เบาๆ ด้วย​ผ้า​ไม​โคร​ไฟ​เบอร์​ที่​สะอาด​และแห้ง ถ้า​จำเป็น ให้​พรม​น้ำ​ลง​บน​ผ้า​ไม​โคร​ไฟ​เบอร์เล็กน้อย

ห้าม​ใช้​น้ำยา​ขจัด​คราบ​ชนิดเข้มข้น ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด​ชนิด​พิเศษ​ซึ่ง​สามารถ​หา​ซื้อ​ได้​จาก​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​ใน​บริเวณ​ที่​ยาก​ต่อ​การ​ทำ​ความสะอาด

เมื่อ​เปลี่ยน​กระจกหน้า

รถ​ที่​มี​จอแสดงผล​บน​กระจก​หน้า​จะ​ติดตั้ง​กระจก​หน้า​ชนิด​พิเศษ​ไว้ ซึ่ง​กระจก​หน้า​ชนิด​นี้​จะ​เป็นไป​ตาม​ข้อกำหนด​สำหรับ​การ​แสดง​ภาพฉาย

เมื่อ​เปลี่ยน​กระจกหน้า - ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็นทางการขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง จะต้อง​ติดตั้ง​กระจก​หน้า​รุ่น​ที่​ถูกต้อง เพื่อให้​สามารถ​แสดง​ภาพกราฟิก​ของ​จอแสดงผล​บน​กระจก​หน้า​ได้​อย่างถูกต้อง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่