มาตร​วัด​และ​ชุดควบคุม

เบรกจอด

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เบรก​จอด​รถ​จะ​ป้องกัน​รถ​ไม่ให้​เคลื่อนที่​ในขณะ​ที่​จอด​อยู่​กับ​ที่​โดย​ใช้​การล็อค/ปิด​กั้น​ล้อ​สอง​ล้อ​ด้วย​การ​ทำงาน​ใน​แบบ​ทางกล

P5-1507-Parking brake

ตัว​ควบคุม​เบรก​จอด​รถ​จะ​อยู่​ใน​คอนโซล​บริเวณ​โพรง​เพลา​กลาง​ระหว่าง​ที่นั่ง

เมื่อ​ใช้​งาน​เบรก​จอด​แบบ​ทำงาน​ด้วย​ระบบ​ไฟฟ้า อาจ​ได้​ยิน​เสียง​มอเตอร์​ไฟฟ้าเบาๆ เสียง​รบกวน​นี้ อาจ​ได้​ยิน​ใน​ระหว่าง​การ​ตรวจสอบ​การ​ทำงาน​อัตโนมัติ​ของ​เบรก​จอดด้วย

หาก​รถ​จอด​อยู่​กับ​ที่​เมื่อ​ใช้​เบรก​จอด เบรก​จอด​จะ​ทำงาน​ที่​ล้อ​หลังเท่านั้น หาก​ใช้​เบรก​จอด​เมื่อ​รถ​เคลื่อนที่​อยู่ จะ​มี​การ​ใช้​งาน​เบรก​เท้า​ปกติ กล่าวคือ เบรก​จะ​ทำงาน​ที่​ล้อ​ทั้ง​สี่ล้อ การ​ทำงาน​ของ​เบรก​จะ​ย้าย​ไป​ที่​ล้อ​หลัง​เมื่อ​รถ​จอด​เกือบ​อยู่​กับที่


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่