มาตร​วัด​และ​ชุดควบคุม

HomeLink®*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

HomeLink® เป็น​รีโมต​คอนโทรล​ที่ตั้ง​โปรแกรม​ได้​ซึ่ง​จะ​รวมอยู่​ใน​ระบบ​ไฟฟ้า​ของรถ

ทั่วไป

P5-1507-Homelink
ปุ่ม 1
ปุ่ม 2
ปุ่ม 3
ไฟแสดง

HomeLink® HomeLink และ​สัญลักษณ์​รูปบ้าน HomeLink เป็น​เครื่องหมาย​การค้า​จด​ทะเบียนของ Gentex Corporation เป็น​รีโมต​คอนโทรล​ที่​สามารถ​ตั้ง​โปรแกรม​ได้ ซึ่ง​สามารถ​ควบคุม​อุปกรณ์​ต่างๆ จาก​ระยะไกล​ได้​ถึง​สามอุปกรณ์ (เช่น ที่​เปิด​ประตูโรงรถ​, ระบบ​สัญญาณเตือน​, ไฟ​แสง​สว่าง​ภายนอก​อาคาร และ​ไฟ​แสง​สว่าง​ภายใน​อาคาร เป็นต้น) จึง​สามารถ​แทนที่​รีโมต​คอนโทรล​ของ​อุปกรณ์​เหล่านั้นได้ HomeLink® จะ​รวมอยู่​ใน​กระจก​มอง​หลัง​ภายใน​รถ แผงควบคุม HomeLink® ประกอบด้วย​ปุ่ม​ที่​สามารถ​ตั้ง​โปรแกรม​ได้​สาม​ปุ่ม และ​ไฟ​แสดง​ภายใน​แผ่น​กระจก​มอง​หลัง​อีก​หนึ่งดวง

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติมเกี่ยวกับ HomeLink® โปรด​เยี่ยมชม www.HomeLink.com, www.youtube.com/HomeLinkGentex หรือ​โทรศัพท์​ไป​ที่​หมายเลข​แบบ​ไม่​คิดค่าบริการ 00 8000 466 354 65 (หรือ​หมายเลข​แบบ​คิดค่าบริการ +49 6838 907 277)

คำเตือน

  • ถ้า​มี​การใช้ HomeLink® เพื่อ​ควบคุม​ประตู​โรง​เก็บ​รถ ต้อง​แน่ใจ​ว่า​ไม่​มี​ผู้ใด​อยู่​ใกล้​ประตู​ในขณะ​ประตู​มี​การเคลื่อนไหว
  • ในขณะ​ที่​กำลัง​ตั้งโปรแกรม HomeLink อยู่ ประตู​โรงรถ​หรือ​ประตู​รั้ว​ที่​กำลัง​ตั้ง​โปรแกรม​อยู่​อาจ​ทำงานได้ ดังนั้น ต้อง​ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ไม่​มี​ผู้ใด​อยู่​ใน​บริเวณ​ใกล้เคียง​กับ​ประตู​โรงรถ​หรือ​ประตู​รั้ว​ในขณะ​ที่​กำลัง​ตั้ง​โปรแกรมอยู่
  • รถ​ควร​อยู่​นอก​โรงรถ​ในขณะ​ตั้ง​โปรแกรม​ตัว​เปิด​ประตู​โรง​เก็บรถ
  • ห้ามใช้ HomeLink® กับ​ประตู​โรงรถ​ใดๆ ที่​ไม่​มี​ตัว​หยุด​นิรภัย​และ​ระบบ​ถอย​กลับ​เพื่อ​ความปลอดภัย

บันทึก​ปุ่ม​ควบคุม​รีโมต​แบบ​ตัว​เดิม​ไว้​เพื่อ​การ​ตั้ง​โปรแกรม​ในอนาคต (เช่น เมื่อ​เปลี่ยนไป​ใช้​รถยนต์​คัน​อื่น หรือ​นำไปใช้​กับ​รถยนต์​คันอื่น) นอกจากนี้ ขอ​แนะนำ​ให้​ลบ​การ​ตั้ง​โปรแกรม​สำหรับ​ปุ่ม​ต่างๆ ออก​เมื่อ​ท่าน​ขายรถ​; โปรด​ดู​ในส่วน "การ​ตั้งโปรแกรม HomeLink®"


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่