มาตร​วัด​และ​ชุดควบคุม

การ​ตั้งโปรแกรม HomeLink®*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

คำแนะนำ​ใน​การ​ตั้งโปรแกรม HomeLink®

การ​ตั้งโปรแกรม HomeLink®

บันทึก

ใน​รถยนต์​บาง​รุ่น ต้อง​บิด​สวิตช์​กุญแจ​ไป​ยังตำแหน่ง ON หรือ "ตำแหน่ง​พร้อมทำงาน (accessory position)" ก่อน จึง​จะ​สามารถ​ตั้ง​โปรแกรม​หรือ​ใช้งาน HomeLink® ได้ ขอ​แนะนำ​ให้​ติดตั้ง​แบตเตอรี่​ใหม่​ลง​ใน​รีโมต​คอนโทรล​ที่​จะนำ HomeLink® มา​ใช้​แทน เพื่อให้​สามารถ​ตั้ง​โปรแกรม​ได้​อย่าง​รวดเร็ว​และ​สามารถ​ส่ง​สัญญาณ​วิทยุ​ได้​ดี​ขึ้น ท่าน​ควร​รี​เซ็ตปุ่ม HomeLink® ก่อนที่​จะ​ตั้ง​โปรแกรม โปรด​ดูหัวข้อ "การ​รี​เซ็ตปุ่ม HomeLink®" เมื่อ​การ​รี​เซ็ต​เสร็จ​สมบูรณ์แล้ว HomeLink® จะ​อยู่ใน "โหมด​การ​เรียนรู้ค่า​" และ​พร้อม​สำหรับ​การ​ตั้งโปรแกรม

เมื่อ​ต้องการ​ตั้ง​โปรแกรม ให้​กดปุ่ม สำหรับ​ตำแหน่ง​ปุ่ม​ต่างๆ และ​ไฟ​แสดง​การ​ทำงาน โปรด​ดู​ในส่วน "HomeLink®*" บน HomeLink® ไฟ​แสดง​การทำงานสำหรับ​ตำแหน่ง​ปุ่ม​ต่างๆ และ​ไฟ​แสดง​การ​ทำงาน โปรด​ดู​ในส่วน "HomeLink®*" บน HomeLink® ควร​กะพริบ​เป็น​สี​เหลือง​หนึ่ง​ครั้ง​ต่อ​หนึ่งวินาที ท่าน​ไม่​จำเป็นต้อง​กด​ปุ่ม​ค้างไว้

เล็ง​รีโมต​คอนโทรล​ไป​ที่ปุ่ม HomeLink® ที่​จะ​ตั้ง​โปรแกรม โดย​ถือ​รีโมต​คอนโทรล​ให้​ห่าง​จากปุ่ม 2-8 ซม. ห้าม​มี​สิ่ง​ใด​บด​บัง​ไฟ​แสดงบน HomeLink®

หมายเหตุ: รีโมต​คอนโทรล​บาง​ชุด​สามารถ​ตั้งโปรแกรม HomeLink® ได้​ดี​ขึ้น​ที่ระยะห่าง 15-20 ซม. โปรด​ระลึก​ไว้​เสมอ​ว่า ถ้า​ท่าน​พบ​ปัญหา​ใน​ระหว่าง​การ​ตั้งโปรแกรม

กด​ปุ่ม​บน​รีโมต​คอนโทรล​ชุด​เก่า​ที่​จะ​ตั้ง​โปรแกรมบน HomeLink® ค้าง​ไว้ แล้ว​คอย​มอง​ไฟ​แสดง​ไว้ตลอดเวลา ห้าม​ปล่อย​ปุ่ม​จนกว่า​ไฟ​แสดง​จะ​เปลี่ยน​จาก​กะพริบ​เป็น​สี​เหลือง​หนึ่ง​ครั้ง​ต่อ​วินาที เป็น​กะพริบ​เป็น​สีเขียว 10 ครั้ง​ต่อ​วินาที หรือ​ติด​สว่าง​คงที่​เป็น​สีเขียว ท่าน​สามารถ​ปล่อย​ปุ่ม​บน​รีโมต​คอนโทรล​ได้​เมื่อ​ไฟ​แสดง​กะพริบ​เป็น​สี​เขียว หรือ​ติด​สว่าง​คงที่​เป็น​สีเขียว

หมายเหตุ: สำหรับ​ตัวรับ​สัญญาณ​บาง​ชุด อาจ​ต้อง​แทนที่​ขั้นตอนที่ 3 ของ​การ​ตั้ง​โปรแกรม​ด้วย​คำแนะนำ​ใน​ขั้นตอนที่ 4

กด​และ​ปล่อย​ปุ่ม​บน​รีโมต​คอนโทรล​ชุด​เก่า​สลับกัน​ทุก​หนึ่ง​วินาที จนกระทั่ง​ไฟ​แสดง​เปลี่ยน​จาก​กะพริบ​เป็น​สี​เหลือง​หนึ่ง​ครั้ง​ต่อ​วินาที เป็น​กะพริบ​เป็น​สีเขียว 10 ครั้ง​ต่อ​วินาที หรือ​ติด​สว่าง​คงที่​เป็น​สีเขียว

กดปุ่ม HomeLink® ที่ตั้ง​โปรแกรม​แล้ว และ​ตรวจสอบ​ไฟแสดง

ติด​สว่าง​คงที่​เป็น​สีเขียว: ถ้า​ไฟ​แสดง​ติด​สว่าง​คงที่​เป็น​สี​เขียว หมายความว่าการ​ตั้ง​โปรแกรม​เสร็จ​สมบูรณ์แล้ว ในตอนนี้ ประตูโรงรถ​, ประตู​รั้ว หรือ​อื่นๆ ที่​คล้ายคลึง​กัน​ควร​จะ​ทำงาน​เมื่อ​ท่าน​กด​ปุ่ม​ที่ตั้ง​โปรแกรมแล้ว

กะพริบ​เป็น​สีเขียว 10 ครั้ง​ต่อวินาที: กด​ปุ่ม​ที่​กำลัง​ตั้ง​โปรแกรมอยู่ค้าง​ไว้​เป็นเวลา 2 วินาที​แล้ว​ปล่อยปุ่ม ทำ​ขั้นตอน กด/ค้าง/ปล่อย ซ้ำ​เป็น​ครั้ง​ที่​สอง หรือ​อาจ​ต้อง​ทำซ้ำ​อีก​เป็น​ครั้ง​ที่​สาม ขึ้นอยู่​กับ​รุ่น​ของ​ตัวรับสัญญาณ ในตอนนี้ การ​ตั้ง​โปรแกรม​ควร​จะ​เสร็จ​สมบูรณ์​แล้ว และ​ประตูโรงรถ​, ประตู​รั้ว หรือ​อื่นๆ ที่​คล้ายคลึง​กัน​ควร​จะ​ทำงาน​เมื่อ​ท่าน​กด​ปุ่ม​ที่ตั้ง​โปรแกรมแล้ว

ถ้า​ตัวรับ​สัญญาณ​ยังคง​ไม่ทำงาน: ทำ​การ​ตั้ง​โปรแกรม​ขั้นตอนที่ 6-8 ต่อไป​เพื่อ​ทำ​การ​ตั้ง​โปรแกรม​ให้​เสร็จสมบูรณ์

P5-1507 HomeLink Learn button

ค้นหา​ปุ่ม​การ​ตั้งโปรแกรมชื่อ​ปุ่ม​และ​สี​อาจ​แตกต่าง​กัน​ไป​ตามผู้ผลิต บน​ตัวรับ​สัญญาณ​สำหรับ​ประตู​โรงรถ​หรือ​อื่นๆ ที่​คล้ายคลึงกัน โดย​ปกติ​แล้ว​จะ​อยู่​ที่​บริเวณ​ใกล้​กับ​ตัว​ยึด​เสา​อากาศ​บน​ตัวรับสัญญาณ

กด​และ​ปล่อย​ปุ่ม​เรียนรู้​บน​ตัวรับสัญญาณ ขั้นตอนที่ 8 จะต้อง​ทำ​ให้​เสร็จภายใน 30 วินาที​หลังจาก​ที่​กดปุ่ม

กด​ปุ่ม​ที่​กำลัง​ตั้ง​โปรแกรมอยู่ค้าง​ไว้​เป็นเวลา 2 วินาที​แล้ว​ปล่อยปุ่ม ทำ​ขั้นตอน กด/ค้าง/ปล่อย ซ้ำ​เป็น​ครั้ง​ที่​สอง หรือ​อาจ​ต้อง​ทำซ้ำ​อีก​เป็น​ครั้ง​ที่​สาม ขึ้นอยู่​กับ​รุ่น​ของ​ตัวรับสัญญาณ ในตอนนี้ การ​ตั้ง​โปรแกรม​จะ​เสร็จ​สมบูรณ์แล้ว และ​ประตูโรงรถ​, ประตู​รั้ว หรือ​อื่นๆ ที่​คล้ายคลึง​กัน​ควร​จะ​ทำงาน​เมื่อ​ท่าน​กด​ปุ่ม​ที่ตั้ง​โปรแกรมแล้ว

การทำงาน

เมื่อ​ตั้งโปรแกรม HomeLink® อย่าง​สมบูรณ์​แล้ว จะ​สามารถ​ใช้​แทนที่​รีโมต​คอนโทรล​เก่า​หลาย​ตัวได้

กด​ปุ่ม​ที่ตั้ง​โปรแกรมแล้ว ประตูโรงรถ​, ประตูรั้ว​, ระบบ​สัญญาณ​เตือน หรือ​อื่นๆ ที่​คล้ายคลึง​กัน​จะทำงาน (อาจ​ใช้​เวลา​สอง​ถึง​สามวินาที) ไฟ​แสดง​การ​ทำงาน​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​หรือ​กะพริบ​เมื่อ​กดปุ่ม โดย​หลัก​แล้ว สามารถ​ใช้​รีโมต​คอนโทรล​เดิม​ควบคู่กับ HomeLink® ได้ ถ้าจำเป็น

บันทึก

ถ้า​มี​การ​บิด​สวิตช์​กุญแจ​ไปที่ OFF HomeLink®จะ​ทำงาน​เป็นเวลา 30 นาที หลังจาก​ที่​เปิด​ประตู​ด้าน​คนขับออก

ใน​กรณี​ที่​มี​ปัญหา​ใน​การ​ตั้ง​โปรแกรม โปรดติดต่อ HomeLink® ที่ www.HomeLink.com, www.youtube.com/HomeLinkGentex หรือ​โทรศัพท์​ไป​ที่​หมายเลข​แบบ​ไม่​คิดค่าบริการ 00 8000 466 354 65 (หรือ​หมายเลข​แบบ​คิดค่าบริการ +49 6838 907 277)

การ​ตั้ง​ค่าปุ่ม HomeLink® อีกครั้ง

การ​รี​เซ็ตปุ่ม HomeLink® ทั้งหมด​ต้อง​ทำ​พร้อม​กัน​เท่านั้น ไม่​สามารถ​รี​เซ็ต​แต่​ละ​ปุ่ม​แยกกันได้ อย่างไร​ก็​ตาม ท่าน​สามารถ​ตั้ง​โปรแกรม​ปุ่ม​แต่​ละ​ปุ่ม​แยกกันได้​; โปรด​ดู​ในส่วน "การ​ตั้ง​โปรแกรม​ปุ่ม​แต่​ละปุ่ม​" ที่​ด้านล่างนี้

กดปุ่ม 1 และ 3 บน HomeLink® ค้าง​ไว้​จนกระทั่ง​ไฟ​แสดง​เริ่ม​กะพริบ​เป็น​สีเขียว (ประมาณ 10 วินาที)

ปล่อยปุ่ม

ในขณะนี้ HomeLink® จะ​ถูก​ตั้ง​ให้​อยู่ใน "โหมด​การเรียนรู้​" และ​พร้อม​สำหรับ​การ​ตั้ง​โปรแกรม​ซ้ำ​อีก​ครั้ง​แล้ว โปรด​ดู​ในส่วน "การ​ตั้งโปรแกรม HomeLink®" ที่ด้านบน

การ​ตั้ง​โปรแกรม​แต่​ละปุ่ม

การ​ทำ​โปรแกรม​ซ้ำ​ที่ปุ่ม HomeLink® แต่​ละ​ปุ่ม ให้​ทำดังนี้

กด​ปุ่ม​ที่​ต้องการ และ ห้ามปล่อย

หลังจากประมาณ 20 วินาที เมื่อ​ไฟ​แสดงบน HomeLink® เริ่ม​กะพริบ​เป็น​สี​เหลือง ให้​เริ่ม​ขั้นตอนที่ 1 ในส่วน "การ​ตั้งโปรแกรม HomeLink®" ที่ด้านบน

หมายเหตุ: ถ้า​ปุ่ม​ที่​จะ​ตั้ง​โปรแกรม​ไม่ได้​รับ​การ​ตั้ง​โปรแกรม​เข้า​กับ​อุปกรณ์​ชุด​ใหม่ ก็​จะ​กลับไป​ใช้​การ​ตั้ง​โปรแกรม​ที่​บันทึก​ไว้​ก่อน​หน้านี้

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม หรือ​ถ้า​ต้องการ​แสดง​ความ​คิดเห็นเกี่ยวกับ HomeLink® โปรด​เยี่ยมชม www.HomeLink.com, www.youtube.com/HomeLinkGentex หรือ​โทรศัพท์​ไป​ที่​หมายเลข​แบบ​ไม่​คิดค่าบริการ 00 8000 466 354 65 (หรือ​หมายเลข​แบบ​คิดค่าบริการ +49 6838 907 277)


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่