สัญลักษณ์​และข้อความ

ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​จอแสดงผลส่วนกลาง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​สามารถ​แสดง​ข้อความ​ต่างๆ เพื่อ​แจ้ง​หรือ​เพื่อ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ใน​สถานการณ์​ต่างๆ ได้

จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

P5-1546–I+C–Message in driver display 8

ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

มี​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับขนาด 8 นิ้ว

P5-1507–I+C–Message in driver display

ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

มี​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับขนาด 12 นิ้ว

จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​แสดง​ข้อความ​ที่​มี​ลำดับ​ความสำคัญ​สูง​สำหรับคนขับ

ข้อความ​เหล่านี้​สามารถ​แสดง​ขึ้น​ใน​ส่วน​ต่างๆ ของ​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ว่า​มี​ข้อมูล​อื่น​กำลัง​แสดง​อยู่​ในขณะ​นั้นหรือไม่ หลังจาก​ผ่าน​ไป​ระยะ​หนึ่ง หรือ​เมื่อ​ข้อความ​ได้รับ​การ​ยืนยัน​การรับทราบ/ดำเนินการ (ถ้าจำเป็น) แล้ว ข้อความ​นั้น​จะ​หายไป​จาก​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ ถ้า​ข้อความ​จำเป็นต้อง​ถูก​บันทึก​ไว้ ข้อความ​จะ​ถูก​วาง​ไว้​ในแอพ Car status ซึ่ง​เปิด​ขึ้น​จาก​มุมมอง​แอ​พบน​จอแสดงผลส่วนกลาง

รูปแบบ​ของ​ข้อความ​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป และ​อาจ​แสดง​ร่วมกับภาพกราฟิก​, สัญลักษณ์ หรือ​ปุ่ม​สำหรับ​ยืนยัน​การ​รับทราบ​ข้อความ หรือ​ยอมรับ​การ​ร้อง​ขอ เป็นต้น

ข้อความ​การบริการ

ที่​แสดง​อยู่​ด้านล่าง​นี้​คือ​ส่วน​หนึ่ง​ของ​ข้อความ​การ​บริการ​ที่​สำคัญ และ​ความหมาย​ของ​ข้อความเหล่านั้น

ข้อความ

ความหมาย

Stop safely ส่วน​ของ​ข้อความ แสดง​พร้อม​ด้วย​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ปัญหา​ที่เกิดขึ้น

หยุด​รถ​และ​ดับเครื่องยนต์ มี​ความ​เสี่ยง​ที่​จะ​เกิด​ความ​เสียหาย​อย่าง​รุนแรง ให้​ปรึกษาศูนย์บริการขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

Turn off engine ส่วน​ของ​ข้อความ แสดง​พร้อม​ด้วย​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ปัญหา​ที่เกิดขึ้น

หยุด​รถ​และ​ดับเครื่องยนต์ มี​ความ​เสี่ยง​ที่​จะ​เกิด​ความ​เสียหาย​อย่าง​รุนแรง ให้​ปรึกษาศูนย์บริการขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

Service urgent Drive to workshop ส่วน​ของ​ข้อความ แสดง​พร้อม​ด้วย​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ปัญหา​ที่เกิดขึ้น

ให้​ติดต่อศูนย์บริการขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้งเพื่อ​ตรวจสอบ​รถในทันที

Service required ส่วน​ของ​ข้อความ แสดง​พร้อม​ด้วย​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ปัญหา​ที่เกิดขึ้น

ให้​ติดต่อศูนย์บริการขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้งเพื่อ​ตรวจสอบ​รถในทันที

Regular maintenance

Book time for maintenance

ถึง​เวลา​นัด​หมาย​เวลา​สำหรับ​เข้า​รับ​บริการ​ตามปกติ โปรด​ติดต่อศูนย์บริการขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง แสดง​ก่อน​ถึง​วันที่​กำหนดให้​เข้า​รับ​บริการ​ครั้งต่อไป

Regular maintenance

Time for maintenance

ถึง​เวลา​นัด​หมาย​เวลา​สำหรับ​เข้า​รับ​บริการ​ตามปกติ โปรด​ติดต่อศูนย์บริการขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง แสดง​เมื่อ​ถึง​วันที่​กำหนดให้​เข้า​รับ​บริการ​ครั้งต่อไป

Regular maintenance

Maintenance overdue

ถึง​เวลา​นัด​หมาย​เวลา​สำหรับ​เข้า​รับ​บริการ​ตามปกติ โปรด​ติดต่อศูนย์บริการขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง แสดง​เมื่อ​เลย​วันที่​กำหนดให้​เข้า​รับ​บริการแล้ว

Temporarily off ส่วน​ของ​ข้อความ แสดง​พร้อม​ด้วย​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ปัญหา​ที่เกิดขึ้น

การ​ทำงาน​หนึ่ง​ได้​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ชั่วคราว และ​จะ​ได้รับ​การ​รี​เซต​โดย​อัตโนมัติ​ขณะ​ขับ​รถ หรือ​หลัง​การ​สตาร์ต​เครื่อง​อีกครั้ง

จอแสดงผลส่วนกลาง

P5-1507–I+C–Message in center display

ข้อความ​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

จอแสดงผล​ส่วนกลาง​แสดง​ข้อความ​ที่​มี​ลำดับ​ความสำคัญ​ต่ำ​กว่า​สำหรับคนขับ

ข้อความ​ส่วน​ใหญ่​จะ​แสดง​ขึ้น​เหนือ​แถบ​สถานะ​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง หลังจาก​ผ่าน​ไป​ระยะ​หนึ่ง หรือ​เมื่อ​ได้​มี​การ​ดำเนินการ​ที่​จำเป็น​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ข้อความ​แล้ว ข้อความ​จะ​หายไป​จาก​แถบสถานะ ถ้า​ข้อความ​จำเป็นต้อง​ถูก​บันทึก​ไว้ ข้อความ​จะ​ถูก​วาง​ไว้​ใน​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

ส่วนประกอบ​ของ​ข้อความ​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป โดย​อาจ​แสดง​ร่วมกับภาพกราฟิก​, สัญลักษณ์ หรือ​ปุ่ม​สำหรับ​การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​ที่​เชื่อมโยง​กับ​ข้อความนั้นๆ

ข้อความ​แบบ​ผุดขึ้น

ใน​บาง​กรณี ข้อความ​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​รูปแบบ​ของ​หน้าต่าง​แบบ​ผุด​ขึ้น ข้อความ​แบบ​ผุด​ขึ้น​นี้​จะ​มี​ลำดับ​ความสำคัญ​สูง​กว่า​ข้อความ​ที่​แสดง​ใน​แถบ​สถานะ และ​จำเป็นต้อง​ต้อง​ยืนยัน​การรับทราบ/ดำเนินการ ข้อความ​จึง​จะหายไป ข้อความ​ที่​จำเป็นต้อง​บันทึก​ไว้​จะ​ถูก​วาง​ไว้​ใน​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่