สัญลักษณ์​และข้อความ

สัญลักษณ์​ใน​แถบ​สถานะ​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ภาพรวม​ของ​สัญลักษณ์​ที่​อาจ​แสดง​ขึ้น​ใน​แถบ​สถานะ​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

แถบ​สถานะ​จะ​แสดง​การ​ทำงาน​ที่​กำลัง​ดำเนิน​อยู่ และ​ใน​บาง​กรณี​จะ​แสดง​สถานะ​ของ​การ​ทำงาน​เหล่านั้นด้วย สัญลักษณ์​บาง​ตัว​อาจ​ไม่​แสดง​ขึ้น​ตลอดเวลา เนื่องจาก​พื้นที่​ภายใน​แถบ​สถานะ​มี​อยู่จำกัด

สัญลักษณ์

ความหมาย

P5–1507–Symbol in status bar–Roaming

การ​ใช้​บริการ​ข้าม​เครือข่าย​ทำงานอยู่

P5–1507–Symbol in status bar–Signal strength

ความ​แรง​ของ​สัญญาณ​เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

P5–1507–Symbol in status bar–BT connected

มีอุปกรณ์ Bluetooth เชื่อมต่ออยู่

P5–1507–Symbol in status bar–BT activated and none connected

Bluetooth ทำงาน​อยู่​แต่​ไม่​มี​การ​เชื่อมต่อ​กับ​อุปกรณ์ใดๆ

P5–1507–Symbol in status bar–Wi-Fi connected

เชื่อมต่อ​อยู่​กับเครือข่าย Wi-Fi

P5–1507–Symbol in status bar–Wi-Fi hotspot active

การ​ใช้​เครือข่าย​ร่วมกับ​ทำงานอยู่ (ฮอตสปอต Wi-Fi) รถ​จะ​แบ่งปัน​การ​เชื่อมต่อ​ที่​มีอยู่

P5–1507–Symbol in status bar–P-SIM activated

โมเด็ม​ของ​รถ​ทำงานอยู่

P5–1507–Symbol in status bar–Remote diagnostics active

การ​วิเคราะห์​ปัญหา​จาก​ระยะไกล​ทำงานอยู่

P5–1507–Symbol in status bar–System processing

กำลัง​ดำเนินการอยู่

P5–1507–Symbol in status bar–Preconditioned heater

กำลัง​ทำ​การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้าอยู่

P5–1507–Symbol in status bar–Audio source is playing

กำลัง​เล่น​แหล่งข้อมูล​เสียงอยู่

P5–1507–Symbol in status bar–Audio source paused

แหล่งข้อมูล​เสียง​หยุดทำงาน

P5–1507–Symbol in status bar–Ongoing phone call

กำลัง​ใช้​สาย​สนทนาอยู่

P5–1507–Symbol in status bar–Sound muted

ปิด​เสียง​แหล่งข้อมูล​เสียงอยู่

P5–1507–Symbol in status bar–TP NEWS receives

ได้รับ​ข่าวสาร​จาก​ช่องสัญญาณวิทยุ

P5–1507–Symbol in status bar–TP receives

ได้รับ​ข้อมูลจราจร

P5–1507–Symbol in status bar–Clock

นาฬิกา


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่