ตัว​ควบคุม​ไฟ​แสงสว่าง

ไฟ​กะพริบฉุกเฉิน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ไฟ​กะพริบ​ฉุกเฉิน​จะ​เตือน​ผู้ใช้​ถนน​ราย​อื่น​โดย​การ​กะพริบ​ไฟ​เลี้ยว​ทั้งหมด​ของ​รถ​พร้อม​กัน​เมื่อ​ฟังก์ชัน​นี้ทำงาน

P5-1617 Hazard warning flasher

ปุ่ม​สำหรับ​ไฟ​กะพริบฉุกเฉิน

กด​ปุ่ม​นี้​เพื่อ​เปิด​การ​ทำงาน​ไฟ​กะพริบฉุกเฉิน

ไฟ​กะพริบ​ฉุกเฉิน​จะ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​มี​การ​เบรกรถ​อย่าง​รุนแรง ซึ่ง​ไฟ​เบรก​ฉุกเฉิน​จะ​ทำงาน​และ​ความเร็ว​จะลดลง ไฟ​กะพริบ​ฉุกเฉิน​จะ​เริ่ม​กะพริบ​หลังจาก​ที่​ไฟ​เบรก​ฉุกเฉิน​หยุด​กะพริบ และ​จะ​หยุด​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​รถ​เริ่ม​ออก​ตัว​อีก​ครั้ง หรือ​มี​การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​โดย​การ​กดปุ่ม


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่