ตัว​ควบคุม​ไฟ​แสงสว่าง

ไฟ​ส่อง​สว่าง​นำ​ทางเข้ารถ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ไฟ​แสง​สว่าง​นำ​ทางเข้า​รถ​จะ​ทำงาน​เมื่อ​ปลด​ล็อค​รถ และ​ใช้​เพื่อ​เปิด​ไฟ​แสง​สว่าง​ของ​รถ​จากระยะไกล

เมื่อ​สั่งงาน​ฟังก์ชั่น​ด้วย​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ใน​ระหว่าง​การ​ปลด​ล็อค ไฟ​แสดงตำแหน่ง​, ไฟ​ที่​มือ​จับ​ด้านนอก*, ไฟ​ส่อง​ป้ายทะเบียน​, ไฟ​ที่​หลังคา​ภายใน​รถ และ​ไฟ​แสง​สว่าง​บริเวณ​พื้น​จะ​ติด​สว่างขึ้น ถ้า​มี​การ​เปิด​ประตู​ในช่วง​เวลา​การ​ทำงาน เวลา​สำหรับ​ไฟ​ใน​มือ​จับ​ภายนอกรถ* และ​ไฟ​ภายใน​รถ​จะ​ถูก​ยืด​ออกไป​นานขึ้น

ฟังก์ชั่น​นี้​สามารถ​ยกเลิก​การทำงาน/สั่งงาน​ได้​โดย​ใช้​จอแสดงผลส่วนกลาง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่