ตัว​ควบคุม​ไฟ​แสงสว่าง

ไฟ​ส่อง​สว่างภายใน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การเปิด/ปิด​ไฟ​แสง​สว่าง​ของ​ห้อง​โดยสาร​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​ปุ่ม​ใน​แผง​ควบคุม​เหนือ​ศีรษะ ที่​อยู่​เหนือ​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​และ​ที่​นั่งด้านหลัง

ท่าน​สามารถ​เปิด​และ​ปิด​ไฟ​ส่อง​สว่าง​ใน​ห้อง​โดยสาร​ทั้งหมด​ด้วย​ตัวเองภายใน 30 นาทีหลังจาก:

  • หยุด​การ​ทำงาน​ของ​รถ​แล้ว และ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​อยู่​ที่​ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ 0
  • ปลด​ล็อค​รถ​แล้วแต่​ยัง​ไม่ได้​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของรถ

ไฟ​แสง​สว่างด้านหน้า

P5-1507-Interior lightning front

ปุ่ม​ควบคุม​ใน​คอนโซล​หลังคา​สำหรับ​หลอดไฟ​อ่าน​หนังสือ​ด้านหน้า และ​ไฟ​ส่อง​สว่าง​ห้องโดยสาร

ไฟ​อ่าน​หนังสือ ด้านซ้าย
ไฟ​ส่อง​สว่างภายใน
ฟังก์ชัน​อัตโนมัติ​สำหรับ​ไฟ​ส่อง​สว่าง​ใน​ห้องโดยสาร
ไฟ​อ่าน​หนังสือ ด้านขวา

ไฟ​อ่าน​หนังสือด้านหน้า

การ​กด​ปุ่ม​ใน​คอนโซล​หลังคา​เป็น​ระยะเวลา​สั้นๆ จะ​เป็น​การ​เปิด​และ​ปิด​ไฟ​อ่าน​หนังสือ​ที่​ด้านซ้าย​และด้านขวา ความ​สว่าง​จะ​ถูก​ปรับ​โดย​การ​กด​ปุ่ม​ค้างไว้

ไฟ​ส่อง​สว่างภายใน

การ​เปิด​และ​ปิด​ไฟ​แสง​สว่าง​บริเวณ​พื้น​ภายใน​รถ​และ​ไฟ​แสง​สว่าง​บริเวณ​หลังคา​ภายใน​รถ ทำ​ได้​โดย​การ​กด​ปุ่ม​ที่​คอนโซล​บริเวณ​หลังคา​เป็น​เวลาสั้นๆ

ฟังก์ชัน​อัตโนมัติ​สำหรับ​ไฟ​ส่อง​สว่าง​ใน​ห้องโดยสาร

การ​สั่งงาน​ฟังก์ชัน​อัตโนมัติ​ทำ​ได้​โดย​การ​กดปุ่ม AUTO ที่​คอนโซล​บริเวณ​หลังคา​เป็น​เวลาสั้นๆ ไฟ​แสดง​ภายใน​ปุ่ม​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​ฟังก์ชัน​อัตโนมัติทำงาน กดปุ่ม AUTO เพื่อ​เปิด​และ​ปิด​ไฟ​แสง​สว่าง​ของ​ห้อง​โดยสารดังต่อไปนี้

ไฟ​แสง​สว่าง​ของ​ห้องโดยสาร:

  • จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​ปลด​ล็อค​รถ และ​เมื่อ​หยุด​การ​ทำงาน​ของรถ
  • จะ​ดับ​ลง​เมื่อ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​รถ และ​เมื่อ​ล็อครถ
  • จะ​เปิด​หรือ​ปิด​ตามลำดับ เมื่อ​เปิด​หรือ​ปิด​ประตูรถ
  • จะ​ติด​สว่าง​เป็น​เวลา​สอง​นาที​ถ้า​เปิด​ประตู​ข้าง​บาน​ใด​บาน​หนึ่ง​เปิด​ค้างไว้

ไฟ​แสง​สว่างด้านหลัง

พื้นที่​ด้านหลัง​ของ​รถ​จะ​มี​ไฟ​อ่าน​หนังสือ ซึ่ง​สามารถ​ใช้​เป็น​ไฟ​ส่อง​สว่าง​ห้อง​โดยสาร​ได้ด้วย

ไฟ​อ่าน​หนังสือ​จะ​อยู่​ที่​บริเวณ​หลังคา​ภายในรถ

P5-1507-Rear roof light

ไฟ​อ่าน​หนังสือ​เหนือ​ที่​นั่งด้านหลัง

ใน​รถ​ที่​มี​หลังคา​พา​โนรามา* จะ​มี​ชุด​ไฟ​สอง​ชุด โดย​หนึ่ง​ชุด​สำหรับ​แต่​ละ​ด้าน​ของหลังคา

P5-1507-Rear reading light

ไฟ​อ่าน​หนังสือ​เหนือ​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​ใน​รถ​ที่​มี​หลังคา​พา​โนรามา*

การ​เปิด​หรือ​ปิด​ไฟ​อ่าน​หนังสือ​ทำ​ได้​โดย​การ​กด​ปุ่ม​บน​ไฟ​เป็น​เวลาสั้นๆ ความ​สว่าง​จะ​ถูก​ปรับ​โดย​การ​กด​ปุ่ม​ค้างไว้

ไฟ​ส่อง​สว่าง​ช่อง​เก็บ​ของ​หน้ารถ

ไฟ​ส่อง​สว่าง​ช่อง​เก็บ​ของ​หน้า​รถ​จะ​เปิด​หรือ​ปิด​ตามลำดับ​เมื่อ​เปิด​หรือ​ปิดฝา

ไฟ​กระจกแต่งหน้า*

ไฟ​ส่อง​สว่าง​สำหรับ​กระจก​เสริม​สวย​ใน​ที่​บัง​แดด จะ​เปิด​หรือ​ปิด​อย่าง​สอดคล้อง​กัน​เมื่อ​เปิด​หรือ​ปิด​ฝาปิด

ไฟ​ส่องพื้น

ไฟ​ส่อง​พื้น​จะ​เปิด​และ​ปิด​เมื่อ​เปิด​หรือ​ปิด​ประตูนั้นๆ

ไฟ​ส่อง​แผง​บันไดประตู

ไฟ​ส่อง​แผง​บันได​ประตู​จะ​เปิด​และ​ปิด​เมื่อ​เปิด​หรือ​ปิด​ประตูนั้นๆ

ไฟ​ส่อง​สว่าง​ใน​ห้อง​เก็บสัมภาระ

ไฟ​ส่อง​สว่าง​ใน​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​จะ​เปิด​หรือ​ปิด​ตามลำดับ​เมื่อ​เปิด​หรือ​ปิด​ประตูท้าย

ไฟสลัว

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

กด My CarLightsInterior Lighting

เลือก​ระหว่าง​การ​ตั้ง​ค่าต่อไปนี้:

  • ที่ Ambient Light Intensity, เลือกจาก Off, Low และ High
  • ที่ Ambient Light Level, เลือกจาก Reduced, และ Full
P5-1507-Adjust light with thumbwheel

ปุ่ม​ควบคุม​ที่​อยู่​ถัด​จากพวงมาลัย

ความ​เข้ม​ของ​ไฟ​สลัว​สามารถ​ปรับ​ได้​โดย​ใช้​ตัว​ควบคุม​ใน​แผงหน้าปัด

หมุน​ปุ่ม​หมุน​เพื่อ​ปรับ​ความ​เข้มแสง

ไฟสลัว*

ภายใน​รถ​จะ​มีไฟ LED จำนวน​หนึ่ง​ติดตั้ง​อยู่​เพื่อ​เปลี่ยน​สี​ของไฟ ไฟ​เหล่านี้​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​รถทำงาน

การ​เปลี่ยนแปลง​ไฟ​สลัว​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ผ่าน​ทาง​จอแสดงผลส่วนกลาง:

การ​เปลี่ยน​ความ​สว่าง​ของไฟ

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

กด My CarLightsInterior LightingInterior Mood Lighting

ที่ Interior Mood Light Intensity, เลือกจาก Off, Low และ High

การ​เปลี่ยน​สี​ของไฟ

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

กด My CarLightsInterior LightingInterior Mood Lighting

เลือกระหว่าง By Temperature, By Theme และ Theme Colours เพื่อ​เปลี่ยน​สี​ของไฟ

ตัวเลือกสี By Temperature ทำ​ให้​สี​ของ​ไฟ​เปลี่ยนแปลง​ไป​ตาม​อุณหภูมิห้อง​โดยสาร​ที่ตั้งไว้

P5-1507-Adjust light with thumbwheel

ปุ่ม​ควบคุม​ที่​อยู่​ถัด​จากพวงมาลัย

ความ​เข้ม​ของ​ไฟ​บรรยากาศ​สามารถ​ปรับ​ได้​โดย​ใช้​ตัว​ควบคุม​ใน​แผงหน้าปัด

หมุน​ปุ่ม​หมุน​เพื่อ​ปรับ​ความ​เข้มแสง

ไฟ​ส่อง​สว่าง​ใน​ช่อง​เก็บ​ของ​ที่ประตู

ไฟ​ส่อง​สว่าง​ใน​ช่อง​เก็บ​ของ​ที่​ประตู​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​รถทำงาน ท่าน​สามารถ​ปรับ​ความ​สว่าง​ได้​โดย​ใช้​ตัว​ควบคุม​ที่​แผง​คอนโซลหน้า

ไฟ​ส่อง​สว่าง​ใน​ที่​วาง​แก้ว​ที่​คอนโซล​ระหว่าง​ที่​นั่งด้านหน้า

ไฟ​ส่อง​สว่าง​ใน​ที่​วาง​แก้ว​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​ปลด​ล็อค​รถ และ​จะ​ดับ​ลง​เมื่อ​ล็อครถ ท่าน​สามารถ​ปรับ​ความ​สว่าง​ได้​โดย​ใช้​ตัว​ควบคุม​ที่​แผง​คอนโซลหน้า


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่