ตัว​ควบคุม​ไฟ​แสงสว่าง

ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลากลางวัน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลา​กลางวัน​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​วง​แหวน​หมุน​บน​คัน​สวิตช์​ที่​พวงมาลัย​อยู่​ในตำแหน่ง , หรือ รวมทั้ง​เมื่อ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ II หรือ​เมื่อ​รถ​กำลัง​ทำงานอยู่ สำหรับตำแหน่ง จะ​ใช้​สำหรับ​ใน​เวลา​กลางวันเท่านั้น เมื่อ​สภาพ​แสง​ใน​เวลา​กลางวัน​น้อย​หรือ​ใน​ความ​มืด ไฟ​ต่ำ​จะ​ทำงานแทน

ไฟ​ขับ​ขี่​ใน​ตอนกลางวัน - ระหว่างกลางวัน DRL

P5-1617 Stalk with turning ring, low beam

วง​แหวน​หมุน​บน​คัน​สวิตช์​ในตำแหน่ง AUTO

ถ้า​วง​แหวน​หมุน​บน​คัน​สวิตช์​อยู่​ในตำแหน่ง ไฟพิเศษ (Daytime Running Lights - DRL) จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​ขับ​ขี่​รถ​ใน​เวลากลางวัน รถ​จะ​เปลี่ยน​จาก​การ​ใช้​ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลา​กลางวัน​เป็น​ไฟ​ต่ำ​เมื่อ​สภาพ​แสง​ใน​เวลา​กลางวัน​น้อย​หรือ​ใน​ความมืด การ​เปลี่ยนไป​ใช้​ไฟ​ต่ำ​ยัง​เกิดขึ้น​เมื่อ​สั่งงาน​ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหน้า และ/หรือ ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​อีกด้วย

เมื่อจอด​อยู่​กับที่ในขณะ​ที่​รถ​ทำงาน​อยู่ ไฟ​แสดง​ตำแหน่ง​จะ​เปิด​ทำงาน​แทน​ไฟ​ส่อง​สว่าง​อื่นๆ ถ้า​เลื่อน​วง​แหวน​หมุนจากอีก​ตำแหน่งหนึ่งไป​ที่​ตำแหน่ง​สำหรับ​ไฟ​แสดงตำแหน่ง ()

คำเตือน

ระบบ​นี้​ทำ​ให้​ช่วย​ประหยัด​พลังงาน​ได้ ระบบ​จะ​ไม่​สามารถ​รู้​ได้​เอง​ใน​ทุก​สถานการณ์​ว่า​แสงแดด​นอก​รถ​ไม่​แรง​จ้า​หรือไม่​สว่าง​พอ เช่น ใน​สภาวะ​มี​หมอก​หรือ​ฝนตก

ดังนั้น​จึง​ถือ​เป็น​ความ​รับผิดชอบ​ของ​คนขับ​ที่​จะ​ขับ​รถ​โดย​ใช้​รูปแบบ​ไฟ​ส่อง​สว่าง​ให้​ถูกต้อง​เหมาะสม​กับ​สภาพ​การจราจร และ​เป็นไป​ตาม​กฎ​จราจร​ที่เกี่ยวข้อง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่