ตัว​ควบคุม​ไฟ​แสงสว่าง

ไฟ​ตัด​หมอกด้านหลัง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เมื่อ​ทัศน​วิสัย​ไม่​ดี​เนื่องจาก​มี​หมอก​หนา ท่าน​สามารถ​ใช้​ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​เพื่อให้​ผู้ใช้​รถ​ใช้​ถนน​ราย​อื่น​สังเกตเห็น​รถ​ของ​ท่าน​ซึ่ง​วิ่ง​อยู่​ด้านหน้า​ได้​เร็วขึ้น

P5-1507 Button, rear fog light

ปุ่ม​สำหรับ​ไฟ​ตัด​หมอกด้านหลัง

ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​จะ​มี​หลอดไฟ​อยู่​ทาง​ด้านซ้าย​ใน​รถ​พวงมาลัย​ซ้าย และ​อยู่​ทาง​ด้านขวา​ใน​รถ​พวงมาลัยขวา

ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​สามารถ​ทำงาน​ได้​เฉพาะเมื่อ:

  • สวิตช์​กุญแจ​อยู่​ที่ตำแหน่ง II หรือ​เมื่อ​รถ​กำลัง​ทำงาน​อยู่ และ​วง​แหวน​หมุน​ของ​คัน​สวิตช์​อยู่​ที่ตำแหน่ง หรือ
  • วง​แหวน​หมุน​ของ​คัน​สวิตช์​อยู่​ที่ตำแหน่ง และ​มี​การ​เปิด​ไฟ​ตัด​หมอกด้านหน้า

กดปุ่ม เปิด/ปิด สัญลักษณ์ บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลังทำงาน

ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​จะ​ปิด​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติเมื่อ:

  • บิด​ปุ่ม​สวิตช์​กุญแจ​ไป​ที่ตำแหน่ง STOP หรือ​เมื่อ​ตั้ง​วง​แหวน​หมุน​ของ​คัน​สวิตช์​ไป​ที่ตำแหน่ง
  • วง​แหวน​หมุน​ของ​คัน​สวิตช์​อยู่​ที่ตำแหน่ง และ​มี​การ​ปิด​ไฟ​ตัด​หมอกด้านหน้า

บันทึก

ข้อกำหนด​เกี่ยวกับ​การ​ใช้​งาน​ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​ใน​แต่​ละประเทศ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่