ตัว​ควบคุม​ไฟ​แสงสว่าง

ไฟต่ำ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เมื่อ​ขับ​ขี่​ในขณะ​ที่​วง​แหวน​หมุน​ของ​คัน​สวิตช์​อยู่​ในตำแหน่ง ไฟ​ต่ำ​จะ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​สภาพ​แสง​ใน​เวลา​กลางวัน​น้อย​หรือ​ใน​ที่มืด

P5-1617 Stalk with turning ring, low beam

วง​แหวน​หมุน​บน​คัน​สวิตช์​ในตำแหน่ง AUTO

เมื่อ​วง​แหวน​หมุน​บน​คัน​สวิตช์​อยู่​ในตำแหน่ง ไฟ​ต่ำ​จะ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​สภาพ​แสง​ใน​เวลา​กลางวัน​น้อย​หรือ​ใน​ที่มืด​, เมื่อ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ II หรือ​เมื่อ​รถ​ทำงานอยู่

เมื่อ​สวิตช์​แบบ​วง​แหวน​หมุน​ของ​คัน​สวิตช์​อยู่​ในตำแหน่ง ไฟ​ต่ำ​จะ​ทำงาน​ด้วย​โดย​อัตโนมัติเมื่อ:

  • เปิด​ไฟ​ตัด​หมอกด้านหน้า*
  • เปิด​ไฟ​ตัด​หมอกด้านหลัง
  • เปิด​ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหน้า​และด้านหลัง

ไฟ​ต่ำ​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เสมอ​เมื่อ​วง​แหวน​หมุน​บน​คัน​สวิตช์​ที่​พวงมาลัย​อยู่​ในตำแหน่ง , เมื่อ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ II หรือ​เมื่อ​รถ​กำลัง​ทำงานอยู่

การ​ตรวจจับอุโมงค์

รถ​จะ​ตรวจจับ​เมื่อ​กำลัง​ขับ​รถ​เข้า​ไป​ใน​อุโมงค์ และ​จะ​เปลี่ยน​จาก​ไฟ​สำหรับ​ขับ​ขี่​ใน​เวลา​กลางวัน​เป็น​ไฟต่ำ

พึง​ระลึก​ไว้​ว่า วง​แหวน​หมุน​ใน​คัน​สวิตช์​ด้านซ้าย​ต้อง​อยู่​ในโหมด เพื่อให้​การ​ตรวจจับ​อุโมงค์ทำงาน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่