ตัว​ควบคุม​ไฟ​แสงสว่าง

สวิตช์ไฟ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ใช้​ตัว​ควบคุม​ไฟ​ใน​คัน​สวิตช์​ที่​ด้านซ้าย​ของ​พวงมาลัย​ใน​การ​สั่งงาน​ไฟ​แสง​สว่าง​ภายนอกรถ ใช้​ปุ่ม​ล้อ​หมุน​ที่​แผง​คอนโซล​หน้า​ใน​การ​ปรับ​ระดับ​การ​ส่อง​ไฟหน้าใช้ได้​กับ​รถยนต์​ที่​มี​หลอดไฟ​ฮาโลเจน และ​ความ​สว่าง​ของ​ไฟ​ภายในรถ

Video thumbnail

วง​แหวน​หมุน​ใน​คัน​สวิตช์​ที่พวงมาลัย

P5-1617 Stalk with turning ring

ตำแหน่ง

ความหมาย

ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลา​กลางวัน​เมื่อ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​อยู่​ที่​ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ II หรือ​เมื่อ​รถ​กำลัง​ทำงานอยู่

ไฟ​กะพริบ​ไฟ​หน้า​สามารถ​ใช้​งานได้

ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลา​กลางวัน​และ​ไฟ​แสดง​ตำแหน่ง​เมื่อ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​อยู่​ที่​ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ II หรือ​เมื่อ​รถ​กำลัง​ทำงานอยู่

ไฟ​แสดง​ตำแหน่ง​เมื่อ​จอดรถและเมื่อจอด​อยู่​กับที่เมื่อ​รถ​กำลัง​ทำงาน​อยู่ ถ้า​เลื่อน​วง​แหวนหมุนจาก​อีก​ตำแหน่งหนึ่งไป​ที่​ตำแหน่งนี้

ไฟ​กะพริบ​ไฟ​หน้า​สามารถ​ใช้​งานได้

ไฟ​ต่ำ​และ​ไฟ​แสดงตำแหน่ง

ไฟ​สูง​จะ​สามารถ​ทำงานได้

ไฟ​กะพริบ​ไฟ​หน้า​สามารถ​ใช้​งานได้

ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลา​กลางวัน​และ​ไฟ​แสดง​ตำแหน่ง​ใน​เวลา​กลางวัน เมื่อ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​อยู่​ที่​ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ II หรือ​เมื่อ​รถ​กำลัง​ทำงานอยู่

ไฟ​ต่ำ​และ​ไฟ​แสดง​ตำแหน่ง​เมื่อ​สภาพ​แสง​ใน​เวลา​กลางวัน​น้อย​หรือ​ใน​ความ​มืด หรือ​เมื่อ​สั่งงาน​ไฟ​ตัด​หมอกด้านหน้า* และ/หรือ ไฟ​ตัด​หมอกด้านหลัง

ฟังก์ชัน​ไฟ​สูง​แบบ​แอค​ทีฟ​สามารถ​สั่งงานได้

จะ​สามารถ​สั่งงาน​ไฟ​สูง​ได้​เมื่อ​เปิด​ไฟ​ต่ำไว้

ไฟ​กะพริบ​ไฟ​หน้า​สามารถ​ใช้​งานได้

ไฟ​สูง​แบบ​แอค​ทีฟทำงาน/ปิดทำงาน

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้โหมด ในขณะ​ขับรถ

คำเตือน

ระบบ​ไฟ​แสง​สว่าง​ของ​รถ​จะ​ไม่​สามารถ​ระบุ​ได้​ว่า​แสงแดด​อ่อน​เกินไป​หรือ​สว่าง​เพียงพอ​ใน​บาง​สถานการณ์ เช่น เมื่อ​มี​หมอก​หรือ​ฝน​ตก เป็นต้น

คนขับ​เป็น​ผู้​ที่​รับผิดชอบ​ใน​การ​ขับ​รถ​โดย​ใช้​รูปแบบ​การ​ส่อง​ไฟ​ที่​เหมาะสม​ตาม​สภาพ​จราจร และ​เป็นไป​ตาม​กฎ​จราจร​ที่​เกี่ยวข้องเสมอ

ปุ่ม​หมุน​ที่​แผง​คอนโซลหน้า

P5-1507 Light control panel
ปุ่ม​หมุน​สำหรับ​การ​ปรับ​ระดับ​ความ​สว่างภายใน
ปุ่ม​หมุน​สำหรับ​การ​ปรับ​ระดับไฟหน้า

รถ​ที่​มี​ไฟ​หน้าแบบ LEDไฟ LED (Light Emitting Diode)* จะ​มี​การ​ปรับ​ระดับ​การ​ส่อง​ไฟ​หน้า​โดย​อัตโนมัติ ดังนั้น​จึง​ไม่​มี​ปุ่ม​หมุน​สำหรับ​การ​ปรับ​ระดับไฟหน้า

การ​ปรับ​ระดับ​ความ​สว่างภายใน

หลอดไฟ​ภายใน​รถ​จะ​สว่าง​ขึ้น​แตกต่าง​กัน​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ตำแหน่ง​สวิตช์​กุญแจ​ที่ใช้

ปุ่ม​ล้อ​หมุน​จะ​ปรับ​ระดับ​ความ​สว่าง​ของ​ไฟ​แสง​สว่าง​ของจอแสดงผล​, ไฟ​แสง​สว่าง​ของ​ตัวควบคุม​, ไฟ​สลัว และ​ไฟบรรยากาศ*

การ​ปรับ​ระดับไฟหน้า

สัมภาระ​ใน​รถยนต์​จะ​เปลี่ยนแปลง​ความ​สูง​ของ​ลำ​ไฟ​หน้า ซึ่ง​อาจ​แยง​ตา​ผู้​ขับ​ขี่​ที่​สวน​ทางมา เพื่อ​หลีกเลี่ยง​ดังกล่าว ให้​ปรับ​ความ​สูง​ของ​ลำไฟ ลด​ระดับ​ความ​สูง​ไฟ​หน้า​หาก​รถบรรทุก​สัมภาระเต็ม

สำหรับ​กรณี​การ​บรรทุก​สัมภาระ​และ​การ​ตั้ง​ค่า​แบบ​ต่างๆ โปรด​ดู​ในส่วน "การ​ปรับ​ระดับไฟหน้า"


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่